Soul Blessed by Grace Healing

Soul-Blessed-by-Grace Healing

Mijn praktijkruimte wordt wel eens een ‘portal’ genoemd. Reeds voorafgaand aan de komst van mijn cliënt, verzamelen zich hier de helpende energieën van engelen, deva’s, meesters, elohim, gidsen en vele anderen. Dat gebeurt haast vanzelf, wanneer je steeds meer een zuil van licht begint te worden. Iedereen kan dat leren, wanneer hij/zij daarvoor openstaat en bereid is het innerlijke werk te doen, dat deze zuil van licht helpt te versterken. Je zuil trekt dan de energieën aan waarmee je kunt of wilt werken. Jij en jouw ziel komen in een staat van ‘genade’ terecht (Grace) waarbij het doorgeven van deze genade aan anderen eventuele oude resten karma vereffent die nog aan je ‘ziel plakken’.
 
Leven vanuit genade en het belichamen van ‘God’s Grace on Earth’ is een logisch gevolg op het ontstijgen van de oude wet van karma –waar veel lichtwerkers en ‘zielenalchemisten’ zich momenteel op voorbereiden. Het is de ‘initiatieklas’ voor rijpe zielen, een begunstiging die we o.a. aan Saint-Germain en Sanat Kumara te danken hebben. En met hen aan vele andere verlichte helpers. Zoals zij zelf zeggen: “Toen wij op de drempel van verlichting stonden, waren daar onze helpers die ons vanuit hun verlichte staat de hand reikten. Net zo staan wij nu klaar voor jullie. En omdat onze groep ieder jaar groter wordt, zijn er vele helpers die jullie nu de hand reiken!”
 
Wanneer je de staat van genade of Grace ingaat, wil dat niet zeggen dat je geen karma meer hebt of karmavrij bent, of meer of beter bent dan een ander. Integendeel- alles wat je zegt, voelt of doet lijkt meer gewogen te worden en er wordt een grotere verantwoordelijkheid en ‘humility’ van je gevraagd. Dat is de prijs van hogere inwijdingen. Aan de andere kant betekent het wel, dat er vele zegeningen op je wachten: de oude wet van karma geldt bijvoorbeeld niet meer zolang je je intenties, gedachten, gevoelens, handelingen en woorden zuiver houdt en je medemensen en –schepselen goddelijke dienstbaarheid verleent. En omdat je Zuil van Licht (of voor sommige gevorderden: merkivah) krachtig is opgebouwd, wordt je de gratie verleend om energetisch te manifesteren wat je in zuiverheid en liefde wenst en wat overeenstemt met de Goddelijke Wil. En dat komt ons licht- en healingwerk uiteraard ten goede!
 
De bedoeling is dat we hier uiteindelijk allemaal gaan komen. Dan zul je ook meteen merken dat je gevoelsmatig niet meer heen en weer geslingerd wordt tussen 3D en 5D, maar dat je een staat van innerlijke harmonie en vrede weet te bereiken die je helpt de golven van de soms krachtige transformatieprocessen te bevaren. Zo kun je ook veel makkelijker deze genade of Grace doorgeven aan anderen, waarbij je desgewenst gebruik mag maken van de verschillende stralen van God. Deze stralen komen allen voort uit één en hetzelfde diamanten hart van God/Godin en worden naar vibratie en eigenschappen gedifferentieerd om de mens (en niet alleen de mens, ook de wezens op andere planeten en sterren) te helpen groeien en terug verbinden met hun goddelijke kern.
 
Wat kun je verwachten tijdens een healingsessie?
*je ondergaat een healing met de energieën die jou speciaal willen helpen (groeien); hiervoor mag je je eigen thema inbrengen, waaraan je graag zou willen werken;
*de pakketjes en bundels van licht die reeds in je energieveld gestuurd zijn of dit tijdens de sessie worden, worden met behulp van de straal van genade makkelijker verwerkbaar (streaming);
*je ontvangt een reading met kaarten over jouw persoonlijke proces;
*je ontvangt hulp bij het duiden van dromen, symbolen en visioenen;
*wanneer ik tijdens de sessie boodschappen doorkrijg, zal ik ze aan je doorgeven;
*indien gewenst, krijg je handreikingen over hoe je zelf in een (soortgelijke) staat van genade kunt komen en hoe je je Zuil van Licht stevig opbouwt;
*de sessies worden afwisselend in stilte gegeven en/of ondersteund met visualisaties om je te helpen ontspannen en in een hogere staat van bewustzijn te komen van waaruit je zelf innerlijke alchemie kunt bedrijven (wanneer je dat wilt).
*tijdens een healingsessie wordt in principe geen therapie bedreven; indien je dat wel wenst op dat moment, kan de sessie ter plaatse omgezet worden in een therapeutische sessie of een afspraak hiervoor worden gemaakt; voor therapie gelden andere tarieven.
 
Voor actuele tarieven, zie Tarieven.
 
Wil je een sessie boeken? Neem dan contact op via het contactformulier.