The Light of Seraphina

Over de therapeute, mystica en schrijfster: Wytske Seraphina Jónás (1974)

Voorheen was dit de pagina waarop ik me uitgebreid voorstelde. Ik vertelde dan over de weg die ik had afgelegd om te komen waar ik nu ben, met een toelichting op mijn persoonlijke transformatieproces. En over hoe mijn levensloop was en wat mijn drijfveren zijn geweest om het werk te gaan doen wat ik nu doe.

Het gaat er echter niet om wie ik ben of wie/wat ik ben geweest. Dat is een deel dat ik eigenlijk zou willen kenmerken als ‘persoonlijkheid’. Ik realiseer me nu dat het opbouwen van een persoonlijkheid en deze vervolgens ‘afleggen’ of loslaten een belangrijke stap is naar overgave aan het Goddelijke. Als er al een woord is, waarmee ik mij zou kunnen vereenzelvigen, dan is het wel het woord ‘mystica’: een mystica of mysticus legt alle sluiers der persoonlijkheid en van het ego af om nog beter een voertuig te kunnen worden van de heilige goddelijke energie. Dat is ook mijn pad in dit leven.

Sanctify yourself’, hoorde ik in de lente van 2019. Die roep maakte veel in mij wakker. Alle spirituele inwijdingen die ik tot dan toe had ondergaan leken hierop uit te komen: de terugkeer naar onze heiligheid en glorie in God. Dat is voor mij nu het Ware Zelf. En om deze heiligheid en glorie vervolgens in de wereld uit te dragen en een ‘sacred vessel’ te worden van het Goddelijke. Daarin schuilt voor mij de betekenis van de woorden: ‘maak mij een woonplaats in uw harten, en ik zal bij u komen wonen.’ In het Hebreeuws wordt dit heel mooi de ‘Shechina’  genoemd. Dit is letterlijk: ‘God die in ons verblijft’.

Nauw verbonden met de Shechina en de terugkeer naar heiligheid is ook de belichaming van Het Nieuwe Verbond. Het is zelfs een natuurlijk voortvloeisel hiervan, de reden waarom velen tegelijk met mij hier zijn. Wij worden zelf het levende Verbond, de Bron waaraan ‘zij die dorst hebben’ zich kunnen laven en ook hun verbinding met hun goddelijke zelf kunnen herstellen.

Ben ik dan gebonden aan een traditie, zoals de joodse of de christelijke? Nee. Weliswaar gebruik ik op deze site veel termen uit de joodse, kabbalistische en gnostisch-christelijke traditie, maar ik beweeg me ook net zo makkelijk en vrij daarbuiten. Ik ben als een vis in het water binnen de mystieke vijvers van veel religies en levensstromen, zoals het boeddhisme, taoïsme, soefisme, christendom en het jodendom. Er zijn vele wegen die naar God en (terug naar) de Bron leiden. De kunst is dat pad of die route te vinden die het dichtst bij je ziel ligt.

De wereld heeft levende ervaringen nodig van mensen die zélf deze liefde-wijsheden beleven, belichamen en uitdragen. Alleen lezen over en naleven van wat de Buddha of de Christus aan ons hebben doorgegeven, volstaat niet meer. Op een ieder van ons wordt nu een appèl gedaan om zelf het ‘Ascended Master Consciousness’ en het Christusbewustzijn binnen te gaan, dan wel het Licht van het Heilige der Heiligen te belichamen en een levende Ark des Verbonds onder de mensen op aarde te worden.

Dit is ook mijn roeping. Ik herinner me helder mijn lessen van de Meesters, de koren van de Serafijnen en mijn verblijf op o.a. Venus en Sirius. Ik heb een open herinnering aan de vele levens die ik op aarde geleefd heb en ook op andere plekken in dit multiversum. Het is reeds op die plekken dat ik geleerd heb om mijn ‘zielenklankkleur’ uit te drukken en de Shechina en de Ark des Verbonds in de werelden te helpen brengen. Nu is (opnieuw) de Aarde aan de beurt, omdat ons gevraagd is deze Goddelijke energie (LIEFDE) tot diep in het fysieke leven te implementeren, opdat uiteindelijk alles de terugkeer naar God kan aanvangen. Daarvoor ben ik teruggekomen. En natuurlijk ook om mijn ziel ‘rond’ te maken, zodat ik te allen tijde weer vrij ben om een volgende sprong in bewustzijn te kunnen maken.

Ik ben verder ook teruggekeerd, samen met de Meesters en deva’s van de natuurrijken, om deze planeet te helpen met haar ascentie naar het Licht en verbinding met het Hogere, Heilige Hart. Vanaf 2004 word ik door hen op mijn taak voorbereid en heb ik inwijding op inwijding mogen ondergaan. Mijn werk vraagt van mij dat ik veel in stilte doe, en andere dingen deel ik graag in mijn blogs en artikelen over ascentie en meesterschap.

Die stilte is overigens heel belangrijk voor me: zo heeft zich tijdens een ‘mystieke retraite’ gedurende welke ik mijn praktijk zo’n 3 jaar gesloten hield, een diep spiritueel transformatieproces kunnen voltrekken. Ik mag het Licht van Seraphina, mijn engelenzelf die verbonden is met de Serafijnen (Seraphim), belichamen en uitdragen. Een wedergeboorte in de Geest, een hergeboorte van mijn ziel in het Nieuwe Licht waar ik intens dankbaar voor ben. 

Ik noemde het al even: de praktijk. Sinds 2014 heb ik een eigen praktijk, Je Wilde Ware Zelf. Daarin heb ik de afgelopen jaren vele honderden mensen mogen begeleiden en helpen op hun pad. Ook nu nog verwelkom ik graag mensen die aan hun meesterschap of ascentieproces willen werken en zet ik hypnose- en regressietherapie in om mensen in verbinding met hun Ware Zelf te brengen. En bied ik geestelijke begeleiding en begeleid ik spirituele transformatieprocessen zoals ik die zelf ook heb mogen ondergaan.

Naast dit alles bewandel ik het Pad van de Mystica, werk ik ook nog enkele uurtjes als docent Franse taal & literatuur en CKV in het voortgezet onderwijs, ben ik gek van zwanen, vossen en mijn katten Fecsege en Maxwell en voorts gelukkig met mijn vriend Peter die mijn pad op geheel eigen wijze ondersteunt. En o ja, niet geheel onbelangrijk: in mijn naam komen 2 culturen samen, de Nederlandse en de Hongaarse. Niet alleen ben ik ’s zomers dikwijls in mijn tweede vaderland Hongarije te vinden, maar ook schrijf ik graag over het lichtwerk in en de mystieke erfenis van Hongarije.

Opleidingen & cursussen:

2021-2025- Academie voor Geesteswetenschappen, Utrecht. Opleiding tot geestelijk begeleider

2017 – Reis naar je innerlijke universum, de mystieke ruimte van je hart, school voor zielsprogressie Monique Houben                                                                                   

2017 – Reis naar Zielsherinneringen, school voor zielsprogressie Monique Houben  

2016 – Lichtmeesters 1 t/m 5, Crystal Visions (Tetsiea Blijham), Leiden                           

2010-2014 – Trance Art Academie voor hypno- en regressietherapie, Den Haag                       

2010 – Shambhala, inwijding graad I, II en III, Haarlem (Silvia Roelfes)   

2010 – Telepathisch communiceren met dieren, level 1 en 2 (Cecilia van der Drift) 

2010 – Energetisch dierentherapeut (CIVAS)                                                            

2010 – Automatisch schrift & contact maken met je gidsen                                  

2006-2007 – Rouw- en stervensbegeleiding, interne training Jacobshospice Den Haag

1997-1998 – ICLON universitaire lerarenopleiding 1e graads (Frans)       

1992-1997 – Franse taal en letterkunde, Rijksuniversiteit Leiden