Artikelen & Blogs

Op deze pagina vind je blogs en artikelen over Ascentie en Meesterschap voor de Ziel. 

Ascentie & Meesterschap voor de Ziel:

Jozef – Een Boodschap uit het Hart van de Vader

Lieve allemaal, ik wil jullie een gezegende kerst toewensen en alvast een nieuw jaar vol liefde, gezondheid en voorspoed. Wat een bijzonder jaar 2020 laten we achter ons! Op deze eerste kerstdag kom ik met een blog gewijd aan Jozef. Het is het verslag van een mystieke ontmoeting met zijn energie en essentie. Duidelijk wordt dat achter de ‘stilzwijgende man van Maria’ een krachtige ziel schuilt; en ook dat Jozef in onze huidige tijd van snelle bewustzijnsverandering een belangrijke bijdrage kan leveren aan zowel de geboorte van het Christuslicht in onze harten alsook aan de terugkeer van het ‘Heilige Mannelijke’ en het ‘Heilige Vaderschap’ op aarde. Lees meer…

De Ster van Bethlehem

Voor het eerst in maanden tijd was ik weer achter de computer gekropen om een blog te schrijven, toen de aankondiging van de totale lockdown kwam. Toch geloof ik dat deze blog niet voor niets vandaag het licht ziet. Juist nu, in een tijd van meer naar binnen keren, kunnen we de uitnodiging tot heiliging in onszelf beginnen te horen. Ik heb gehoor gegeven aan deze oproep. Ik weet ook dat de goddelijke wereld op zoek is naar meer vrijwilligers. Alle heiliging begint met stilte, zeker in een jachtige wereld. En in die stilte, weliswaar hoog torende boven een smal begaanbaar pad, kunnen we de Ster van Bethlehem zien gloren. Wij hebben allemaal zo’n ster. En die kunnen we juist nu gaan volgen… Lees meer…

I Will Bless You With All Of My Life

Hinnèni… Here I Am… en ik ben blij te kunnen zeggen dat ik weer terug ben in mijn lijf na een paar heftige en intense dagen.

Afgelopen dinsdag werd ik opnieuw geopereerd aan het been waar ik begin april een aantal fracturen had opgelopen. Deze keer haalden ze na vijf maanden een stelschroef eruit die mijn beweeglijkheid beperkte maar die nodig was om de botten weer te helpen helen. Lees meer…

Een Boodschap van Eenvoud en Vrede (Lessen van Franciscus)

Zo nu en dan is het fijn om nog even op te trekken met de ‘oude’ meesters die ons voorgingen op het pad van ascentie. Een van hen die momenteel een eindje meeloopt op mijn pad, is Kuthumi in zijn verschijning van Franciscus van Assisi. Met hem leer ik dat het ware dienaarschap van God zich grotendeels buiten de waarneming en maskerades van sensatie afspeelt. De dienaar van God begeeft zich eenvoudig doch vastberaden op weg, eerder onzichtbaar dan zichtbaar, nederig liever dan trots, onhoorbaar eerder dan hoorbaar. Lees meer…

Openbaring Zal Ik Heten

Er komt  een punt waarop de ziel zo rijp en rijk is geworden, dat ze geen echte lessen meer heeft te leren binnen de dualiteit. Ze kijkt naar wat er gebeurt in de wereld en ziet de omgewoelde hopen als energie die naar de oppervlakte gestuwd wordt om getransformeerd te worden. Het is oude energie die tot klaarheid gebracht wil worden, op welk gebied dan ook. De Aarde is er klaar voor en het wachten is op een zo groot mogelijk deel van de mensheid, om hier ook klaar voor te zijn.

De tijd waar we nu doorheen gaan is een onrustige tijd voor velen en de kans is voor ieder van ons aanwezig om, al meebewegend in de energie van datgene wat zich aandient, onze balans te verliezen en kopje onder te gaan in de golven van negativiteit die ons wellicht kunnen overspoelen. Dat kan iedereen gebeuren, ook zielen die hun karmische zaken al grotendeels opgelost hebben. Lees meer…

Het Lied van de Eenheid

“Luister, Geliefde,

Artwork by Tatiana F. Light

Er is een plek, in de diepte van je hart, waar je innig gekoesterd wordt en waar je altijd veilig bent. We zouden het woord ‘veilig’ eigenlijk niet eens willen gebruiken, want het is een plek waar je geen bescherming nodig hebt. Op deze plek ben je namelijk één met het grote goddelijke veld van Eenheid en Liefde, en ervaar je het Al-Weten en het Begrip van de heilige processen in het hart van Gods creatie.

Het is hier, op deze plek die je bereikt hebt via de zachtste doorgang in je hart -een doorgang die je zelf hebt vrijgemaakt van de doorns van je gedachten en emoties- dat je uiteindelijk bent thuisgekomen. Gefeliciteerd! Dit is de plaats van je diepste vrede, maar ook van de volste glorie van het thuiskomen, gevuld met de goddelijke melodie van de schepping. Het is het thuiskomen in de stilte, maar ook in de volle glorie van het Zijn, omdat je hier het Lied van de Eenheid – de goddelijke scheppingsmelodie kunt horen.

Geliefde, nu je hier bent aangekomen, willen we je voorzien van informatie over hoe je in deze staat van zijn kunt blijven. Deze staat van zijn is het belichamen van de hoogste tijdlijn voor de aarde in dit moment. Ook als je nog niet op deze plek bent aanbeland, kun je rustig doorlezen. De woorden zullen een trilling in je binnenste teweegbrengen die jou helpt om deze plaats in je hart binnen te gaan (en wanneer je dat niet wenst, kun je rustig deze boodschap terzijde leggen). Lees meer…

Sacred Heart Technology & De Levensboom

Een mooie afbeelding van Aphrodite * om alle visionairen, mystici en lichtwerkers onder jullie te helpen herinneren dat de Glans van het Goddelijke Vrouwelijke momenteel krachtig aanwezig is op onze planeet. Zij is hier niet als doel op zichzelf, maar als noodzakelijke brug om ons weer in de oorspronkelijke en pure Eenheid van de Bron te helpen binnenvoeren. Om de harmonie en eenheid van het Heilige Mannelijke en Heilige Vrouwelijke in onszelf te helpen herstellen. Zonder deze harmonie en eenheid is terugkeer naar de Bron niet mogelijk.

Het Heilige, Goddelijke Vrouwelijke is juist ook in deze tijden van crisis en maatregelen bijzonder krachtig aanwezig. Zonder haar zouden we als visionairen, mystici en andere begunstigers van de Goddelijke Liefde het Oneindige Licht van de Schepper niet kunnen ontvangen en doorgeven. Lees meer…

Het Licht van Vrijheid, Waarheid en Liefde

In deze blog deel ik enkele persoonlijke overwegingen. Het pad van de mystica bewandelend, probeer ik mijn plaats te bepalen tussen enerzijds alle overvloedige informatie die nu op ons afkomt en die een ander geluid laten horen dan de mainstreammedia, en anderzijds mijn missie om een baken van liefde en zuiverheid te blijven te midden van alle roerigheid. Maar dat is niet altijd even makkelijk, daarover gaat dit stuk. Lees meer…

De Tempel van Licht – SANCTIFICATIE

Lieve mensen, ik zou het wel willen uitroepen, zó helder zie ik de beelden en ontvang ik de boodschappen. Er is Licht, ultiem Licht vanuit de hoogste ongedeelde Bron naar de Aarde aan het komen. Het is Licht met de hoogste frequenties, omdat het rechtstreeks vanuit de Schepper zelf voortstroomt.

Stel je eens voor dat dit Goddelijke Licht, wanneer zij als hoogste emanatie vanuit de Schepper stroomt, doorgaans eerst door de sferen afdaalt, daarbij goddelijke kwaliteiten en eigenschappen met zich meevoerend die zich één voor één beginnen te manifesteren in de hogere en lagere werelden… Lees meer…

Dat Wat Was, Is en Altijd Zal Zijn

Een aantal maanden geleden zag ik in een visioen de vurige lichtletters van het Hebreeuws naar me toe komen. Zij waren bezield met leven en scheppingskracht en er is ooit een tijd geweest dat de kracht en het licht van deze lichttaal, die rechtstreeks uit de hoogste sferen kwam, begrepen werden door een zuivere groep ingewijden en (hoge)priesters en (hoge)priesteressen. Zij waren in staat om het zuiverste en ‘hoogste’ licht van de Schepper door hun lichamen (fysieke tempel) te laten gaan en de trillingen daarvan door te geven aan de wereld om hen heen. Dit deden ze door gebed, meditatie en ook het spreken van de heilige letters. Lees meer…

De Kracht van het Gebed

In deze blog wil ik graag twee prachtige lichtstromen laten samenvloeien: die van de joodse en de christelijke mystiek✨✨. Beiden hebben hun eigen rijkdom en schoonheid, maar het is wat mij betreft juist in het samengaan van deze twee dat hun schittering nog duidelijker naar voren komt. Het mystieke jodendom en het mystieke christendom versterken elkaars ‘quintessence’, de stralende en wezenlijke kern die in allebei geopenbaard wordt.
Het is net of ze samen nóg meer compleet worden, alsof de oude en de nieuwe getuige elkaar bij de hand nemen om de weg nog duidelijker aan te kunnen wijzen. En om elkaar te kunnen helpen herinneren, want ze hebben op het gebied van ascentie de mensen heel wat te bieden. Zelfs is het zo, dat veel lichtwerkers en meesters-in-wording die in de huidige tijd geïncarneerd zijn, ook al meerdere incarnaties hebben gehad op belangrijke momenten en scharnierpunten van deze twee monotheïstische religies. Tijdens deze levens hebben zij veelal een stevig fundament gelegd voor hun latere transformatie en wederopstanding in het Licht. En het is nu, in onze eeuw en in de huidige incarnatie, dat zij hun beloftes inlossen. Lees meer…

De Dans met Venus

Schoonheid straalt haar licht rechtstreeks door de duisternis heen, zoals zij dat op ieder cruciaal moment in de menselijke geschiedenis heeft weten te doen. Aangeraakt door het goddelijke licht van schoonheid en heiligheid worden mensen even uitgetild boven hun dagelijkse zorgen en kunnen zij het meest verhevene en het meest volmaakte in al diens stralendheid aanschouwen. Soms in een enkele flits, waardoor het licht naar binnen kan dringen en de ziel wakker wordt gekust. Soms in vervoering, waarbij iemands als gedragen door een engel in een hogere trillingsfrequentie komt. Schoonheid is als een goddelijke lichtflits die de ziel uit haar innerlijke kerker bevrijdt en haar het wonder van haar eigen goddelijkheid helpt herinneren. Alleen al het kijken naar de bloemmandala die Venus als hemellichaam in haar omloopbaan in ons zonnestelsel maakt, kan ons dit in herinnering terugbrengen. Lees meer…

De Gouden Schrijn van het Hart

Nu bijna een jaar geleden veranderde er grondig iets in mijn innerlijke en mystieke verbinding met de Bron en de Universele Broederschappen van Licht. Vanuit de innerlijke gebieden hoorde ik heel duidelijk de roep: ‘Sanctify yourself’. Het was een onmiskenbaar heldere stem, vergezeld van een duidelijk beeld. Een paar maanden later werd dit gevolgd door een diepe behoefte aan een mystieke pauze, om hieraan beter gehoor te kunnen geven.

In deze tijd aanschouwde en ervoer ik de terugkeer naar een staat van heiligheid en zielenreinheid die we ooit, als nog niet geïndividualiseerde wezens, hadden gekend in het Goddelijke, God of Supreme Being (of hoe je het ook maar wilt noemen). Die beelden gingen van zo’n schoonheid en zuiverheid gepaard dat ik, lees meer…

Sanctify

Heiligheid is niet iets wat alleen in kerken en tempels te vinden is, maar wat overal ligt te wachten op ‘bevrijding’ uit de illusoire vorm van afgescheidenheid. Heiligheid is ook niet alleen te vinden op ver gelegen plekken waar mensen niet komen, maar ligt daarentegen diep in onszelf besloten, in de goddelijke vonk in ons hart. Wij zijn onze eigen bevrijders, de Messias die op verlossende manier de sluiers van deze en de andere geschapen werelden optilt. Het is diep in ons eigen hart dat het Heilige der Heiligen zich bevindt, en daarmee de onthulling van ons Ware Zijn. Lees meer…

Zahara – de Tempel van het Hart

Laat je meenemen naar de Tempel van Salomon. De reis naar het innerlijke heiligdom van deze tempel is tevens de plattegrond van de reis naar je eigen hart. Hoe die twee met elkaar verbonden zijn, lees je hieronder. Een waarschuwing: de tekst laat zich mogelijk niet in één keer uitlezen. Neem de tijd om het in meerdere fasen te lezen, daarbij steeds de woorden bij je binnen laten komend als in een kristallen schaal in je hart waarin je heilig water opvangt. Lees meer…

AlahaEen Boodschap over Heilige Eenheid van de Vrouwen van het Verbond

Alaha – deze naam verwijst in het Aramees naar God, het Goddelijke en de Heilige Eenheid (Sacred Unity). Het Aramees is, net als het Arabisch en het Hebreeuws, een Semitische taal. Er is iets bijzonders met deze talen: niet alleen worden ze als sacraal beschouwd en drukt de orde en rangschikking der letters een heilige gematria (numerologie) uit van de Schepping, maar ook hebben de meeste woorden, woordgroepen en zinnen dikwijls meerdere betekenislagen. Je kunt als het ware diepzielduiken of diepgeestduiken in deze talen. Zo kan de naam Alaha eveneens vertaald worden als ‘Oneness’ , ‘the All’, ‘the Ultimate Power/Potential’  en ‘the One with no Opposite’. Lees meer…

Herinnering aan Venus

Venus’ energie is van zo’n hoge en zuivere frequentie, dat zij niet zomaar of hooguit heel omzichtig naar de aarde overgebracht kan worden. Zij staat namelijk rechtstreeks in verbinding met het Heilige Hart en het Heilige der Heiligen, het aspect van de Goddelijke Eenheid dat door haar in juiste banen geleid wordt binnen ons zonnestelsel. Elke planeet staat voor een aspect van God/De Bron, een oerkracht of oerenergie, dat hieraan ontspringt om vervolgens door de vele dimensies omlaag geleid te worden en deel te hebben aan de Schepping. Zo nu en dan wordt een verlichte ziel naar de aarde gezonden om deze trilling uit te kunnen dragen en de vlam ervan op aarde te ‘planten’ en te verspreiden. Jezus en Maria zijn hier bekende voorbeelden van. Daarnaast waren er veel (hoge)priesters en (hoge)priesteressen die de vlam in hun harten hoedden en de energie in een bepaald gebied op aarde hoog hielpen houden. Lees meer…

Fontein der Jeugd, tempel van het Hart

De nieuwe lente staat voor de deur en dat betekent dat alle stoflagen weer mogen worden afgeschud en alles om ons heen toe lijkt aan een wedergeboorte. Maar wist je dat we ook zelf iedere lente tot een nieuwe wedergeboorte in staat zijn en dat ons lichaam zich net zo krachtig als de natuur kan regenereren? Ook wij mogen onze winterlagen afschudden en ons verblijden over de liefde, kracht en wijsheid van ons lichaam die tot eenzelfde vernieuwing in staat is. Zo wordt een groot deel van je cellen binnen driekwart jaar vervangen en wordt geschat dat elke 7 à 10 jaar alle cellen van ons lichaam volledig vervangen en vernieuwd zijn.

Wat een bijzondere wijze alchemist moet zich dus binnenin ons bevinden, die dit proces aanstuurt en jaar na jaar, zelfs dag na dag onze oude cellen verwijdert en vernieuwt! Des te belangrijker is het dat we hiermee leren samenwerken, en wij gebruik leren maken van de Fontein der Jeugd die ons altijd ter beschikking staat. Velen van ons zijn dit echter vergeten. Ze zijn niet alleen hun verbinding met hun innerlijke alchemist vergeten maar ook die met de Fontein der Jeugd die tevens de Bron van Leven is. En dat terwijl deze Bron onuitputtelijk is en ons altijd van haar levenswater wil schenken! Lees meer…

De Symfonie van het Geluk : hervind met behulp van de natuur de oorspronkelijke blauwdruk van je ziel 

Het is alweer een tijdje geleden dat ik iets geschreven heb. Over spirituele groei, ascentie, bloemen en kruiden of kortweg over Liefde. De afgelopen weken ontvouwden zich als een tijd waarin alle groei van de laatste maanden geïntegreerd mocht worden. Ik voelde een nieuw Pad zich openen en raakte doordrongen van een nog dieper gevoel van Thuiskomen. Alles klopt, alle stukken vallen mooi in elkaar; een groot innerlijk Ja deed zich weerklinken in het binnenste van mijn wezen, verwarmde mijn botten en leidde via het bloed het Leven dat door mij heen wil stromen in de richting van een diepe zielsvervulling. Lees meer…

Deva! Inwijding door de natuur (Hoe het allemaal begon)

Stem je af op onze essentie. Wij vertoeven in het diepst van je wezen, op die plek die de Holy of Holies genoemd wordt. Onze uitnodiging is aan jou gericht en wij houden de goddelijke blauwdruk van je ziel voor je open terwijl je dit leest. Je mag erin kijken en we brengen je terug naar het allereerste begin. Het eerste begin van jou als ziel. Wij zijn de kraamkamer en de vroedvrouw. De plek waar je ziel geboren is. In zoete stilte, in het prachtigste licht en met de harmonieuze klanken van de engelenscharen heb je zelf je ziel de wereld in gemediteerd. Je wilde zo graag! Je wilde heel graag deel uitmaken van deze ervaring. Lees meer…

Initiates of Cocreation

De verbinding met onze zielengroep, of soul group (monade) is de laatste tijd regelmatig aan de orde in mijn praktijk, met name tijdens de zielsreizen (voor meer informatie over zielsreizen, klik hier). Dit komt vooral duidelijk naar voren voor diegenen, die reeds bewust of onbewust hebben gewerkt aan de verbinding met hun Goddelijke Zelf, hun goddelijke IK BEN (I AM Presence). Moeiteloos haken we aan bij wat we in vroegere incarnaties hebben geleerd in de mysteriescholen, en zetten we deze initiaties voort en dragen we de kennis daarvan verder uit. Zelfs wanneer we niet met ons ‘bewuste’ verstand begrijpen wat er gebeurt. Onze hogere zelven (we hebben er meer die deel uitmaken van onze krachtige IK BEN!) begrijpen het wel en hebben het zelfs niet nodig de exacte benamingen te kennen. Zij reageren op de energie achter woorden, zelfs als de woorden ontoereikend zijn of niet helemaal juist (ook in mijn blogs bijvoorbeeld). Lees meer…

Vrouwenmantel

Hoe bloemen en planten ons ascentieproces ondersteunen

Wie van bloemen houdt en zich tevens met ascentie bezighoudt, weet het ongetwijfeld: bloemen leveren een prachtige bijdrage aan ons ascentieproces en onze innerlijke alchemie. Misschien zie je regelmatig bloemen je aura binnenkomen, of reis je tijdens je meditaties door bloemenvelden met een hoge energiefrequentie heen. Bloemen brengen informatie over (o.a. liefdes- en vreugdetrillingen) en ondersteunen de reiniging van je energie en die van je omgeving; ook helpen ze je zuiver af te stemmen op hogere trillingsvelden. En ze helpen je energie te beschermen en in balans te brengen. Lees meer…

Vrouwen van Venus

Wie de Venusenergie ervaart, begrijpt dat het hier niet gaat om krachtige, spectaculaire stralen licht, maar juist om zacht pulserende golven die je helpen je tempo te vertragen opdat zij nog beter tot de kern kunnen doordringen. En die kern, dat is de liefdeskern in je hart, je diamanten Godcel waar onvoorwaardelijke liefde gestimuleerd wordt. Waar je leert iedere angst die je weerhoudt om je volledig met je ware stralende zelf te verbinden, ter plekke los te laten. Dit is een proces van vertrouwen en toelaten, van overgave en ontvangen en dat alles met ‘ease and grace’, want wie zich eenmaal in de energie bevindt zal merken dat de magie van de magnetische aantrekkingskracht begint te werken en hierdoor de volgende ervaringen haast vanzelf naar je toegetrokken worden. Lees verder…

De Bekoring van Venus (de Venustransmissies)

Venus is een dimensie, een frequentie. Het is een energie die zich ooit thuis voelde op aarde maar die gedurende duizenden jaren niet meer geheel veilig terug kon keren op onze planeet. Zij is niet alleen verbonden met de Godin Venus of Aphrodite en de planeet Venus, maar ook rechtstreeks afkomstig uit het kosmische Hart van de Schepper. Zij inspireert tot Liefde, Wijsheid, Schoonheid, Weelde, Vreugde, Genieten, Ease & Grace en nog vele andere dingen meer. De godin en de planeet Venus zijn haar doorgeefluiken en verder een ieder die zich eraan toegewijd heeft om deze energie op aarde te brengen. Lees verder...

Hart vol Licht (2)

“Doorheen de tijd hebben wij onszelf als vele mysticae (en een aantal van ons werd opgenomen tussen jullie heiligen) naar jullie planeet uitgezonden. In elke moeilijke tijd, waarin het belangrijk was dat de Goddelijke Liefde dicht bij jullie kon komen, hebben wij deze vlam der Liefde voor jullie harten en zielen gedragen en hooggehouden opdat jullie het pad weer konden zien.” Lees verder…

Hart vol Licht (de rol van mystici en heiligen in het collectieve verlichtingsproces van de aarde)

Wie denkt dat mystici en heiligen tot het grijze verleden behoren, heeft het mis: in onze tijd zijn we niet alleen getuige van een hernieuwde belangstelling voor deze fakkeldragers en lichtwerkers avant la lettre, maar lijkt hun rol zelfs belangrijker dan ooit. Zij wijzen ons de weg naar ons eigen Christusbewustzijn (of boeddhisch bewustzijn) en laten ons zien dat ook wij deze archetypen mogen belichamen. Lees verder…

Nut, Kosmische Moeder en Schatbewaarder

Ik ben Nut (Noet), Moeder van de Goden en Schatbewaarder van het Eerste Uur. Ik ben het hoogste uitspansel van je eigen bewustzijn. Ik ken de reis van jullie ziel, want ik heb jullie vanaf het eerste moment begeleid. Voortdurend keerde je terug in mijn armen en liet je jezelf in mij opnieuw geboren worden. Jullie zijn er nu aan toe om mij terug in herinnering te brengen, want ik leer je jezelf opnieuw in deze wereld te baren. Ik zal je helpen herinneren wie je bent, en hoe je jezelf opnieuw geboren kunt laten worden… Lees verder...

De Mystica en de Meester

Veel zielen maken zich nu op voor een nieuwe stap in hun groei: het omarmen van het eigen meesterschap en hieronder vallen tevens het pad van de mystica (mysticus) en deva. Beide paden maken deel uit van de grote inwijdingsweg voor onze ziel. En hoewel het meesterschap geen eindstation op zich is omdat er vele graden van meesterschap zijn (na iedere ‘meestering’ gaat de evolutie door en groeien we naar nog hoger meesterschap), omvat meesterschap, en vooral kosmisch meesterschap, wel onze andere zelven die we de afgelopen tijd hebben mogen terugvinden: ons Engelenzelf, onze ziels- of broeder- en zusterdelen bij andere planeten en sterren, ons devisch zelf en nog vele andere zielsdelen en zelven, die niet voor iedereen hetzelfde (hoeven te) zijn. Lees meer

Eeuwig tot in de liefde (2)

In dit tweede deel gaan we nog wat dieper op het thema van de tweelingzielen in. Je leest verhalen van mensen die tijdens een sessie (zielsreis of regressie) terugreisden naar een leven waarin zich een belangrijke gebeurtenis voordeed in hun relatie met hun tweelingziel of innige soulmate. Ze ontdekten dat er in dat leven iets dramatisch tussen hen gebeurde, waardoor minstens één van de twee een wond met zich meedroeg als herinnering aan wat er gebeurd was. Om spiritueel door te groeien en/of opnieuw dichter tot elkaar te komen, is het belangrijk dat deze wond geheeld wordt. Lees meer

Eeuwig tot in de liefde (1)

Een blog over tweelingzielen en innige zielsverwanten en waarom het niet altijd mogelijk is om samen te zijn… Over Heilige Huwelijken en lessen die we in dat geval vaak nog mogen leren. Lees meer...

From the Future with Love

In deze blog ga ik dieper in op het pad van de ´meesterziel´. Onder een meesterziel versta ik die ziel, die zich na een lange evolutieperiode opmaakt voor haar meesterschap en vereniging met Spirit. Samen maken zij de twee weer één: dag en nacht, licht en donker, mannelijk en vrouwelijk, geest en ziel, buiten en binnen. Hierdoor kan zij volledig een ‘vessel’ of draagvat voor de Goddelijke Geest op aarde worden als zij dat wenst; ook kan zij besluiten haar pad elders voort te zetten of een nieuwe taak op zich te nemen. Lees meer…

The Soul Whisperer

Lieve lezer op je pad naar ‘soul blossoming’ en zielenvervolmaking,

In dit nieuwe jaar 2018 zullen velen van jullie zich nog meer met hun ziel gaan verbinden en diep vanbinnen willen gaan luisteren naar wat zij nodig heeft om weer in haar volle Licht te komen. Het ons verbinden met ons hogere zelf en Goddelijke IK BEN is voor ons één manier om dit Licht weer te herinneren. Overstraald door deze pure en zuivere energie uit haar eigen essentie, kan onze ziel vervolgens –opnieuw opgeladen- haar eigen pad beginnen te voltooien. Zowel op aarde als in de verschillende dimensies waar ze ooit geweest is en nog steeds mee verbonden is. Lees meer

De Vreugde der Schepping deel 1 en deel 2: een boodschap van de Elohim

“Wij zijn de Elohim, en wij komen als één bewustzijn maar opereren ook apart van elkaar. Wij kunnen ons te allen tijde met elkaar verenigen en samensmelten. Het wordt nu ook voor jullie steeds makkelijker om onze boodschappen te ontvangen. Lang geleden (in jullie beleving althans, want jullie denken nog in lineaire tijd) zijn veel van jullie enthousiast met ons meegegaan tijdens ons scheppende avontuur binnen dit universum. Jullie hebben mede gecreëerd met ons en zijn in jullie enthousiasme zelf meegereisd op de stralen van liefde en bewustzijn die wij uitzonden.” Lees meer

De Geboorte van de Meester (Winterzonnewende 2017)

Het borrelt en het bruist al een paar weken hier in de praktijk; ook los van het aankomende kerstfeest zoemt en gonst het van de verwachtingsvolle energie. We staan vlak voor de winterzonnewende van 21 december en het lijkt wel of er iets ‘heel bijzonders’ staat te gebeuren. Kortweg komt het erop neer dat ik een paar weken geleden de boodschap ontving dat op dit moment grote groepen mensen naar een nieuw level (of platform) mogen worden getild. Dat level heeft te maken met meesterschap en de (bijna)voltooiing van onze soul retrieval zodat we onze ziel mee kunnen brengen en ons zo volledig mogelijk kunnen verbinden met de volheid van ons Licht. Lees meer

De Portal van Venus en Adonis

Venus zuchtte. Liefdevol en met een edelmoedig hart nam ze afscheid van haar geliefde, Adonis. Ze wist wat het betekende om hem te laten vertrekken naar de onderwereld, waar Persephone op hem zou passen. Ze zou hem een hele tijd niet terugzien. En Persephone zou niet alleen op hem passen, maar ook liefde voor hem gaan opvatten. Ze zou hem mogelijk zelfs niet meer willen laten gaan. En hoe lang zou hij wegblijven, bij haar? Dat zou millennia kunnen duren. Hij zou immers naar de onderwereld gaan, waar zijn licht en vrijheid nodig waren. En de regels van het spel waren nu eenmaal, dat wie daar naartoe ging, niet zomaar vrij zou worden gelaten. Lees meer...

The Grace of the Sacred Womb (onze heilige baarmoeder)

Dit is wederom een boodschap over de kracht en ´sacredness´ van onze baarmoeder. Dat het thema opnieuw opduikt in een blog, heeft ermee te maken dat veel lichtwerkers een nieuw level binnen hun zielengroei bereiken*. Dat nieuwe level heeft letterlijk veel voeten in de aarde, want het verwacht van ons dat we nóg dieper en steviger verankerd zijn in het hart van Moeder Aarde om de krachtige lichtgolven die onze kant opkomen soepel door ons heen te laten gaan. Deze lichtgolven ondersteunen voor de komende jaren het verlichtingsproces van zoveel mogelijk mensen op aarde. Lees meer

De dans van Shakti en Mahatma

Een energie die momenteel voelbaar aanwezig is en geankerd wil worden door hen die hiertoe voldoende uitgerust zijn, is de zogeheten Mahatma-energie. Dit is één van de hoogste en krachtigste energieën op dit moment op aarde. Het is o.a. een combinatie van goddelijke stralen (maar ook meer dan dat). Wie er klaar voor is, kan zich hiermee verbinden en mede het lichtnet helpen verstevigen. De Mahatma-energie is verbonden met de Christus- en de Boeddhaenergie en wordt ook wel de energie van de Avatar genoemd, of de rechtstreekse lijn met de Schepper. Lees meer...

Sacred Womb, Sacred Service

Deze blog opent je voor het meest machtige en zuivere wat jij als vrouw bezit. Dit ´heilige instrument´ is zowel een versterking van het Goddelijke Vrouwelijke in jou als een krachtige ondersteuning voor de terugkeer van het Goddelijke Mannelijke in de wereld. Wanneer je dit instrument van transformatie ontwikkelt, nodig je bovendien het ´heilige huwelijk´ uit om plaats te vinden in meerdere lagen van je wezen -zowel op zielsniveau als op aards en kosmisch niveau. Lees meer...

De ogen van Jezus en Osiris en de wederopstanding van het Heilige Mannelijke

Deze blog gaat over de wederopstanding van het Heilige Mannelijke en het opnieuw tot in het diepst van ons wezen leren vertrouwen op de mannelijke energie in onszelf, die tevens de mannelijke kant van God binnenin onszelf is. Het is een krachtig en actueel thema op dit moment voor een grote groep vrouwen en mannen (ja, voor beide geslachten). Onze ziel is op zoek naar volmaaktheid, haar oorspronkelijke staat die ze had voor ze de ervaring met dualiteit en polariteit op onze planeet aanging. Lees meer

De goddelijke zeemeermin, de verleidelijke waternimf en de Vrouwe van het Meer

Kijk naar mij. Zie je de golvingen van mijn glanzende haren, de schitteringen die weerkaatst worden door het licht op mijn schubben, de dauwdruppels die glijden van mijn fiere borsten en de stroomlijning in de bewegingen van mijn prachtige staart? Dit ben ik en velen van jullie kennen mij maar al te goed. Want ik leef op de diepe zeebodem in de binnenwereld van veel vrouwen en ik heb veel mannen daar ooit in hun tranen zien verdrinken. Lees meer

Lichtwerker in je tweede land (deel 3 en slot van de Hongarijeblog)

Spiritueel gezien betekent het opgroeien binnen twee culturen dat je je energetisch met beide culturen verbindt. In jou komen familielijnen samen die ook nog eens zijn verbonden met de voorgeschiedenis en het karma van de twee (of meer) landen en volken. Dit kan ook gebeuren wanneer je emigreert en je je verbindt met de energie van je nieuwe land. Wanneer je dan spiritueel ontwaakt en je lichtlichaam zich als een patchwork of de beroemde mantel van Jozef begint op te bouwen, kunnen deze kleurvlakken ineens op beginnen te lichten en aan je ziel de boodschap doorgeven: ‘nu ben je er klaar voor; er is goddelijk werk voor je aan de winkel als je je ziel waarlijk wilt laten groeien.’ Lees meer

Inwijding: the Holy of Holies 

De poort van Inwijding is de poort naar je eigen volmaakte IK BEN Aanwezigheid of Goddelijke Zelf. Dat is zo’n stralend, glorierijk Wezen, dat je je terstond realiseert dat dit nooit vervuild of bezoedeld kan worden. Het is rechtstreeks verbonden met Geest en met de Holy of Holies. Het is de plek waar alles ineens omgekeerd kan worden, omdat de helderheid ervan diepdoordringend is – een kristallijn helder Weten. Veel mensen gaan ernaar op zoek, maar de Holy of Holies geeft de volgende boodschap: (lees meer…)

Soul Illumination

Augustus is een ongekend krachtige Ziel-Opener geweest. September gaat nog mooier worden omdat ons lichaam van licht, of causale lichaam, zo sterk opgebouwd wordt, dat het begint te versmelten met het bewustzijn van de grote kosmische wezens zelf. Dan kan het zijn dat ineens je eigen ‘opgestegen meesterdeel’ of ‘god(in)deel’ indaalt. Een proces dat overigens reeds begonnen is en waar je je in meditatie op kunt afstemmen wanneer je je daar klaar voor voelt. Omdat verschillende grote wezens ontelbaar vele delen van zichzelf naar de aarde gestuurd hebben in een huidige menselijke incarnatie, kun je ineens gaan voelen dat ook jij deel uitmaakt van een groter energetisch lichaam, een groter bewustzijn. Dat deel wil zich maar wat graag weer met je verbinden en wacht net zolang totdat jij er klaar voor bent. Lees meer...

Lichtwerker in Hongarije (deel 2)

Gaandeweg het schrijven ontdekte ik dat over Hongarije en mijn ervaringen daar als lichtwerker eigenlijk zoveel te vertellen valt, dat twee blogs niet voldoende zijn hiervoor J. Na dit tweede deel volgt dus nog een derde, laatste deel. In dit deel lees je meer over de Hongaarse volksziel, het fungeren als lichtzuil, mijn zoektocht naar het Heilige Vrouwelijke en de Godin, een bijzonder voorouderfestival en de rivier de Tisza – de beminde en geduchte koningin in de harten der Hongaren. Lees meer…

Lichtwerker in Hongarije (deel 1)

Wat momenteel in de kosmische energie gebeurt, is werkelijk prachtig en groots. Niet alleen worden ieder moment nieuwe groepen mensen zich opnieuw van hun godsvonk bewust, maar ook wordt ons lichtwerk op zo’n hoog level getild dat het bijna onvoorstelbaar is te geloven dat dit nu echt plaatsvindt. De energie van Sirius blijft deze hele zomer actief en brengt voortdurend symbolen en lichtinformatie in onze aura’s over. Dit zorgt voor een krachtige spirituele groei bij zowel de voorlinie-lichtwerkers als bij hen die nu net ontwaken. Voor velen onder ons zijn onze lichtvelden zich daarbij zo krachtig aan het verbinden, dat we klaar worden gestoomd voor planetaire en soms zelfs kosmische diensten. We worden alchemisten, die de energie van een bepaalde plek of groep mensen helpen transformeren. Dat kan gebeuren wanneer je een bepaalde plek bezoekt, bijvoorbeeld voor vakantie… Lees verder…

Sterreninwijding van Sirius

Sirius speelt van oudsher een belangrijke rol in de groei en bewustwording van onze ziel. In deze tijd van het jaar laat meer dan anders haar invloed gelden. Ook in onze huidige tijd, waarin een waarlijk regenboogspectrum aan gevorderde zielen naar de aarde is teruggekeerd om het licht te helpen verspreiden op deze planeet,  geldt dat Sirius een diepe mystieke ervaring en herinnering oproept bij velen van hen. Daarom is het des te mooier om je in de komende weken nóg makkelijker op Sirius te kunnen afstemmen gezien de tijdelijk grotere energetische uitwisseling tussen Sirius en de aarde. Klik hier

De Godinnenvrouwen

De Godinnenvrouwen herinneren zich. Hun zaadjes zijn niet voor niets geplant. Nu is het de tijd om je weer met je Godinnenzelf te verbinden en één met haar te worden. Jullie zijn Isis, Hathor, Quan Yin, Selena, Gaia, Venus, Tara, Tiamat, Isjtar, Inanna, Xi Wang Mu, Shakti, Kali en Sekhmet. En Athena, Pele, Yemaya, Demeter, Lilith, Sophia, Maria, Freya, Nut, Danu, Brigid en de Shekhina. En zovele andere namen, die in wezen staan voor de verschillende frequenties van waarvandaan hun goddelijk bewustzijn komt. Ooit zijn velen van jullie zelf ook op aarde voor goden en godinnen aangezien, toen jullie aanvankelijk nog als lichtwezens van de andere sterren en planeten hier kwamen. En als belichaming en priesteres van de Godinnen die jullie waren. Nu zijn jullie terug op aarde om deze grote cyclus af te ronden en dragen jullie het zaad in je van de vele sterren en planeten waar je geleefd hebt/nog leeft. Lees meer

Grace

Grace is…
… subtiel en de vrouwelijkste der energieën. Zij is niet alleen in staat het Heilige Vrouwelijke terug op aarde te brengen, maar tevens het Heilige Mannelijke te doen ontwaken. Dat doet zij met zo’n gratie, dat je pas merkt dat ze langs is geweest wanneer ze al lang en breed naar de Maan terug vertrokken is. Als je het überhaupt al merkt. Grace is onmisbaar omdat ze de wereld zachter en liefdevoller helpt maken… Lees meer

In deze blog nemen we een duik in de wereld van de Ziel. Zij neemt ons mee aan de hand in haar werkelijkheid. Het kan zijn dat tijdens het lezen dingen onwerkelijk en vreemd op je overkomen; je persoonlijkheid en verstand hebben er misschien moeite mee hebben om deze werkelijkheid toe te laten. Je ziel ‘denkt’ hier anders over. Voor haar is er niet enkel één werkelijkheid en is haar menselijke ervaring slechts één van de realiteiten die ze beleeft. Voordat ze aan haar menselijke incarnatiecyclus begon, had ze al ervaringen opgedaan in andere dimensies, bij andere planeten, sterren en universa. Een blog die je zal openen en die je naar andere werkelijkheden, voorbij het aards waarneembare zal voeren. Lees meer..

En Venus was haar naam…

Wij zijn de sterren en zelfs meer dan dat…Als kosmische meesters zijn we zowel pluriform als vormloos. We zijn engelen, leraren, hoeders, planetaire en stellaire wezens, sterrenpoorten, goden en (geascendeerde) elfen- en feeënwezens. En nog zoveel meer. Ook zijn we verbonden met de sterren en planeten in en buiten ons zonnestelsel. Niet voor niets dragen de namen van de dagen van onze week nog altijd de herinnering hieraan. De “tocht” die jij hebt afgelegd als vonk van de Bron beschrijft wellicht een baan aan het firmament of hemeluitspansel! Lees meer…

Drakenvrouw spreekt (deel 2 en slot)

Duik opnieuw in de wereld van de Drakenvrouw, drink wijsheid van het hart in, laat oude kosmische oerpijn los, ontvang een boodschap van vrijheid, word vloeiend vrouwelijk als de zeemeerminnen en verander van vorm als de shapeshifters… dat zijn de schatten uit The Divine Feminine die in deze blog op je wachten. Lees meer...

Drakenvrouw spreekt

Ik raak je aan en ontroer je. Wanneer je me ziet, is het net alsof een oude snaar in het diepst van je ziel opnieuw in trilling wordt gebracht. Je herkent me en probeert misschien vergeefs mijn essentie te vangen, terwijl je je afvraagt waar je me van kent. En waarom ik dit effect op je heb. Dat zal ik je meteen vertellen: ik ben een van die schatten die je diep uit je wezen hebt opgedolven. Ik drijf naar boven, ik kom je aanvliegen, ik geef je gronding en blaas een slapend vuur in je wakker. Ik breng daarbij al je elementen in beroering. Lees meer

Verwen jezelf met bloemen

Wist je dat de aarde allang bezig is met het creëren van een nieuwe natuur met behulp van de huidige instromende hoogfrequente energieën? En dat wij daar alleen maar van hoeven te genieten? Dat dit genieten, en in dankbaarheid ons hierover verwonderen, zelf ook weer frequentieverhogend werkt? Het is zelfs zo, dat wij op deze manier medescheppers kunnen worden van die nieuwe, bijzondere natuur. Lees meer...

Hier komen de Goddess masters!

Veel ‘oude meesters’ uit spirituele tradities geloofden dat alleen mannen zo gezegend waren dat ze verlichting en meesterschap konden bereiken. In onze tijd, waarin in rap tempo veel van de oude overtuigingen en dogma’s ontmanteld worden, heeft de terugkeer van de vrouwelijke spiritualiteit inmiddels het tegendeel aan het licht gebracht. In een grote golf ontwaken vrouwen nu massaal en openen daarbij oude, multidimensionale bewustzijnslagen die door deze meesters dikwijls niet bevroed werden. Lees meer…

Vanwege de Liefde

Wat is er mooier in deze tijd van Pasen dan onze ziel verder tot meesterschap te laten groeien? Daarvoor mogen we vaak eerst iets ouds loslaten (‘ten grave dragen’) voordat onze ziel haar wedergeboorte op een hogere trilling kan ervaren. Daarover gaat deze blog: het gaat over het loslaten van de oude rollen van slachtoffer en dader. Alle energie is in de kern één, voorbij de dualiteit is er geen onderscheid meer. Alle lessen in onze derde dimensie hebben ten doel dat we onszelf weer in onze kern als Liefde en Scheppers ervaren. Lees meer…

Het afschijnsel van de maan op het water

Het Pad naar Meesterschap is bezaaid met de rozen van The Divine Feminine… In deze blog vind je als inwijdeling nieuwe stappen voor je weg naar ‘Soul Mastery’. De sluier van vergetelheid wordt ieder jaar dunner en voor veel inwijdelingen op het pad naar Meesterschap is zij al voor een belangrijk deel opgeheven. Zij worden nu uitgenodigd om een fase dieper te gaan en een nieuwe laag van hun onderbewustzijn hier op aarde te herinneren: de laag van de Dromer. Deze laag is dát deel van ons dat alle wijsheid, kennis en ervaring hier op aarde meegebracht heeft om onze ervaring als mens voor te bereiden. Dit deel van onszelf is er altijd, en kijkt ook naar ons. Lees meer

De komst van de aarde-engel

“Het kan zijn dat je diep van binnen je botten voelt rinkelen, als kristallen die er reeds lange jaren op wachtten uit een slapende ondergrond tevoorschijn te mogen komen. Mogelijk suist je bloed van verwachtingsvolle herkenning, leven je cellen één voor één op of tintelen en trillen de kleinste spiertjes en haartjes overal op je lichaam. Weet dan dat het niet voor niets is; weet dat je thuis mag beginnen te komen. Weet dat je er dit jaar aan herinnerd zult worden, dat je leven een diepere betekenis heeft dan je tot nu toe wellicht voor mogelijk hebt gehouden; wees voorbereid op het ontwaken van de aarde-engel in jou!” Lees meer…

De schone slaper

De boodschap is helder: de tijd van de Grote Slaap is voorbij. Het ‘karma’ van de Grote Bewustzijnsverlaging is uitgespeeld. Willen we ons klaarmaken voor ascentie of een nieuwe fase voor onze ziel, dan zullen we zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie in onszelf en in onze levens in balans moeten brengen. We mogen nú de slaap uit onze ogen wrijven en ons nieuwe kleed van licht aantrekken. In onze Meesterschap stappen en ons Engelwezen aanvaarden. Sta op en sla je vleugels uit. Want wanneer jij dit niet doet, wie doet het dan voor je? Lees meer

Zij, de Lemurische priesteres, weet het… (2)

In het vorige deel van deze blog maakten wij al kennis met de Lemurische priesteres. In dit tweede deel –en slot- vervolgt zij haar verhaal. Zij heeft interessante informatie voor vrouwen en mannen die het Gouden Tijdperk van Licht en Liefde weer willen neerzetten op aarde. We hoeven ons alleen maar te verbinden met de oude wijsheid van onze eigen oorsprong en ziel. Het openen van de poort naar de wijsheid van de Oude Wereld gaat steeds makkelijker en het aantal mensen dat zich zijn eigen oorsprong en reis van de ziel herinnert, neemt gestaag toe… Lees meer

Zij, de Lemurische priesteres, weet het… (1)

Waren ze aanvankelijk nog met weinigen, tegenwoordig openen de Lemurische priesteressen van weleer massaal de poort naar de Oude Wereld en haar Wijsheid. Een verhaal en een getuigenis  die erom vragen in het hart ontvangen te worden. De Lemurische priesteressen zijn terug op aarde en ronden nu een cyclus af. En bij dat afronden kunnen ze onze planeet geen grotere dienst bewijzen, dan haar bewoners te herinneren aan de ervaringen van deze Oude Wereld; ervaringen die ook diep in de ziel van andere aardebewoners liggen opgeslagen… Lees meer…

Soul Retrieval

Soul-retrieval is één van de mooiste processen binnen de regressie- en reïncarnatietherapie. Het is een manier om iemands ziel op een hoger plan te helpen brengen door verloren of afgesplitste zielsfragmenten weer terug in het geheel te integreren. Dit geheel is de heelheid en stralendheid van de ziel zelf, die in haar oorspronkelijke staat wordt hersteld maar doorgaans zelf ‘vergeten’ is hoe mooi haar eigen licht eigenlijk is. De belangrijkste reden waarom de ziel dit is vergeten, is door het Grote Spel van Dualiteit dat de aardse leerschool voor de ziel betekend heeft… Lees meer...

Sterke zielen, krachtige taken

In deze blog vertel ik over nieuwe ‘oude’  taken voor je ziel, zodra deze zich begint te vervolmaken. We leven in een tijd waarin veel zielen deze kans krijgen. De nieuwe taken gaan over de belichaming van de Goddelijke Moeder, geascendeerd meesterschap, aarde-engelschap, bodhisattvaschap en intergalactisch meesterschap. Voel je dat je hier aan toe bent? Lees meer...

The Serpent in the Sky

“…Want zoals jij hier nu zit, deze woorden lezend en proevend om te ontdekken wat er voor jou in zit, vraag ik je nu: is het al eens in je opgekomen dat je zelf de meester of het engelwezen BENT dat je tracht te worden of te belichamen? Ik kwam er afgelopen weekend op een mooie manier achter en neem je graag mee in deze ervaring. Weet dat de woorden die ik spreek of schrijf alleen maar zijn bedoeld om je aan een oud aspect van jezelf te herinneren, op dezelfde of op een andere manier- want geen enkele ervaring is immers gelijk…”Lees meer

De Vlammende Schoonheid van de Serafijnen

Een boodschap van Liefde en Hoop over hoe we ons steeds meer leren verbinden met ons goddelijke hogere bewustzijn. Over innerlijke kinderen en de hoeder van de ascentievlam, Serapis Bey. En hoe de Serafijnen ons kunnen helpen ons van een van de oudste oertrauma’s van de menselijke schepping bewust te worden. Lees meer

2017: een nieuwe fase voor de voorhoede van lichtwerkers

In deze blog lees je zinvolle informatie die bedoeld is voor lichtwerkers die gevoelsmatig een nieuwe fase ingaan van hun ‘werkzaamheden’. Over nieuwe verantwoordelijkheden, de macht van woorden, een juist onderscheidingsvermogen en andere belangwekkende informatie. Lees meer

Driewerf Vrouwelijk!

In deze blog vind je een aantal inzichten die een verbinding hebben met het Goddelijke Vrouwelijke of de balans tussen het Goddelijk Vrouwelijke en Goddelijk Mannelijke. Na elke samenvatting lees je een toelichting over wat de inzichten kunnen betekenen op zowel persoonlijk als collectief niveau. Kleine juweeltjes die, op de drempel van het nieuwe jaar, je kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in je eigen spirituele groei.

De sleutel van je ziel… ligt in je hart

Een update over ascentie en het pad ernaar toe. En hoe meditatie vanuit het hart je kan helpen je te verbinden met je ziel. Belangrijke wenken voor o.a. lichtwerkers en mensen die met soulhealing werken.

Doornroosje of de ziel die uit haar slaap ontwaakt (deel 2)

soul-746560_960_720

Deel 2 van de blog ‘Doornroosje of de ziel die uit haar slaap ontwaakt.’ We ontmoeten opnieuw Sarafina en ook keren de feeën en draken terug met een boodschap voor de mensen. Net zoals deel 1 is dit een verhaal over het ontwaken en opstijgen van de ziel. En ook over de intrinsieke onschuld van alle mensen en de werving van aarde-engelen onder de mensen om mee te helpen de zielen opnieuw op te stijgen. Tenslotte bespreek ik in in dit verhaal een aantal nieuwe chakra’s die dit opstijgen vergemakkelijken. Lees meer

Doornroosje of de ziel die uit haar slaap ontwaakt (deel 1)

doornroosjeIn deze blog neem ik je als in een sprookje mee in ascentieland. In dit deel: de ziel die ontwaakt met hulp en ondersteuning van de Godin en het Heilige Vrouwelijke. Lees meer

Master Your Energy!

swan-1002943_960_720In deze blog komen twee zaken aan de orde die juist nu een belangrijke rol beginnen te spelen voor iedereen die (al dan niet versneld) bezig is met spirituele groei: het rappe ontbinden van energetische koorden, geloften, contracten e.d. die niet meer ons hoogste goed dienen en het belang van verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen energie. Lees meer

Dans met de eenhoorns (verdwaald tussen de dimensies)

unicorn-1607385_960_720Dit is het aangrijpende verhaal van een jonge vrouw, die zo’n vijftien jaar geleden begon met het verdwalen tussen de dimensies. Het lukt haar niet om gelukkig op aarde te zijn, en de geestelijke gezondheidszorg zit wat haar betreft met de handen in het haar. Deze tekst is bedoeld als hart onder de riem voor mensen die hetzelfde meemaken met een dierbare, maar ook als roep om aandacht aan geestelijke gezondheidszorgers om verder te kijken dan de huidige kaders. Het onderstaande verhaal is het verhaal van een paranormaal begaafd iemand, die hierin de weg is kwijtgeraakt. Lees meer

De terugkeer van de stralen en onze bergkristalessentie

Kristallen zijn niet alleen mooi, ze kunnen ons ook helpen verbinden met oude wijsheid en andere dimensies.In deze blog lees je hoe we weer kunnen werken met de krachtige stralen. Ik vertel hier over twee meditatieve ervaringen die ik heb gedaan met kristallen. Lees meer…

Heling met de goddelijke straal van genade

In deze blog vertel ik over hoe de straal van Genade weer voor ons werkt in deze tijd, en hoe je daarmee je karma (versneld) kunt inlossen. Deze straal was o.a. werkzaam in Atlantis en is nu weer beschikbaar voor iedereen die zich er klaar voor voelt. Ook vind je in deze blog een korte meditatie om hiermee aan de slag te gaan. Lees meer…

Het openen van je derde oog

Spiritueel ontwaken en het openen van je derde oog hebben met elkaar te maken. Momenteel zijn er veel mensen –een aantal van hen vindt de weg naar mijn praktijk- die merken dat ze ‘beginnen te zien achter de sluiers’. De meeste mensen die reeds ontwaakt zijn, weten dat dit niet toevallig is, omdat er vooral dit jaar grote golven energieën naar de aarde stromen die massaal het bewustzijn van grote groepen mensen beginnen te vergroten en te openen. Lees meer…

success-846055_960_720Regressie en soulhealing op het pad naar meesterschap

Je eigen energie in beheer nemen: dit is zo ontzettend belangrijk voor een ieder die voelt dat zijn ziel zich op het pad van meesterschap  bevindt. Wie eenmaal beseft dat zijn ziel deze weg heeft gekozen, begint er doordrongen van te raken hoe wezenlijk het is om dit kostbare leven dienstbaar en zinvol te benutten voor de zielengroei. Hierbij hoort ook dat we goed voor ons lichaam zorgen, omdat ons lichaam het voertuig is waarmee we onze ziel en hoger zelf beginnen uit te drukken. Lees meer…

praying-1319101_960_720De cirkel is rond… heling van de seksuele energie op aarde

Seksuele energie speelt een belangrijke rol in de schepping. In het begin, toen er nog geen verdichte materie bestond, zong het universum zichzelf in creatie. Welkom terug priesteressen van Aphrodite, Astarte, Isis en de andere grote godinnen! Welkom terug Dakinis! De essentie van het uitzuiveren van de sacrale energie op aarde is het vrijmaken van jullie erfenis voor de aarde: de erfenis dat ieder schepsel, ieder levend wezen op deze planeet weer leert te leven in vreugde en plezier en te genieten van het scheppen met creatieve energie! Lees meer…

Regressie en Soulhealing op het Pad naar Meesterschap (09-10-2016)

kerk-deurDit is deel 1 van de tweedelige blog over regressie en soulhealing voor hen die zich op het pad naar meesterschap en verlichting bevinden. Hiervoor is het van belang dat we onze diverse zielsdelen weer bijeenbrengen en onze ziel weer heel maken.Lees meer...

Ascentie en het Heilige Vrouwelijke (26-09-2016)

heilig_hart_maria-101-lrHet Heilige Vrouwelijke speelt een belangrijke rol in het huidige ascentieproces van de aarde en de mensen. De aanvulling vanuit het Heilige Vrouwelijke op ons huidige ascentieproces is zowel voor vrouwen als voor mannen van belang. Beide delen –het mannelijke en het vrouwelijke- dienen in onszelf in evenwicht te worden gebracht. Lees meer

Maät of de Lichtheid van het Hart. Lessen van Atlantis (deel 1) (04-09-2016)

maat (1)Maät is de Egyptische godin van de kosmische orde, de waarheid en de gerechtigheid. In onze tijden wordt Maäts rol weer actueel voor diegenen, die ervoor kiezen in dit leven het pad naar meesterschap te bewandelen. Na de ‘val’ van Atlantis heeft zij zichzelf uitgezet als een baken voor de zielen die bleven incarneren in de materie van de derde dimensie op Aarde. Zij wijst die zielen opnieuw de weg terug naar hun goddelijke onsterfelijkheid. Lees meer...

Voor deel 2, 3 en 4 van deze serie, zie hieronder:

Maät of de Lichtheid van het Hart. Lessen van Atlantis (deel 2) (06-09-2016)

Maät of de Lichtheid van het Hart. Lessen van Atlantis (deel 3) (11-09-2016)

Maät of de Lichtheid van het Hart. Lessen van Atlantis (deel 4) (19-09-2016)

meesteruilen

Meesterkinderen in het onderwijs (27-08-2016)

Een steeds groter aantal kinderen is reeds verlicht wanneer het hier op aarde komt. Aanvankelijk druppelden deze ‘meesterzieltjes’ nog als eenlingen het onderwijs binnen, nu komen ze steeds vaker als groepen in een klas te zitten. Het is belangrijk dat ook docenten zich bewust worden van dit verschijnsel en de manier waarop zij hoeders kunnen zijn van deze kinderen. Lees meer

Bakens op je pad naar Meesterschap en Verlichting (17-08-2016)

ank-devanathIn mijn blogs spreek ik regelmatig over ‘verlichting’ en ‘meesterschap op aarde’: wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Zijn dit eindstations en wat daarna? Stroomt de gelukzaligheid van je af en word je een soort heilige of gezegende Midas die alles waar hij mee in aanraking komt in goud verandert? En wanneer mag je jezelf een verlichte of meester noemen? In deze blog een aantal bakens op je pad. Lees meer

Verlichting en Meesterschap op aarde: een update (12-08-2016)

girl-Adina VoicuNet terug van vakantie in Hongarije en intussen alweer volop aan de slag in mijn praktijk. Tijdens mijn vakantie heb ik niet alleen kunnen ontspannen en opladen, maar zijn door de instromende hoogfrequente energieën ook nieuwe sleutels en codes in mij geactiveerd. Deze sleutels en codes zullen voornamelijk gebruikt worden voor de ascentiecoaching en de workshops, maar ook de hypno- en regressietherapie binnen Je Wilde Ware Zelf. Lees meer

Cat’s Energy (22-07-2016)

egyptian girl with catHeb jij een speciale band met katten? En de laatste tijd het gevoel dat je via een ‘multidimensionaal’ lijntje informatie ontvangt over de oorsprong en het bewustzijn van deze prachtige dieren? De sluiers tussen onze oude (driedimensionale) wereld en de overige dimensies worden steeds dunner, en we tappen steeds makkelijker in op informatie die we op dat moment kunnen ontvangen- al naargelang onze geest ervoor openstaat. Dus ook informatie vanuit het dierenbewustzijn. Lees meer

Genezen vanuit hartsverbinding (19-07-2016)

free picture waterlilyHieronder bespreek ik een methode die je kan helpen om kwaaltjes en pijn in je lichaam te verminderen. We staan op de drempel van ‘self-mastery’ in deze tijd, meesterschap in de nieuwe tijd. Wanneer ons bewustzijn groter wordt en we onze multidimensionaliteit steeds meer gaan ervaren, ontvouwen zich tevens nieuwe aanvullende mogelijkheden van healing voor ons. Lees meer

Op één lijn zijn met wie jij bent(12-07-2016)

free picture angel-amber avalonaWat is het toch heerlijk wanneer je ego of persoonlijkheid zich helemaal mag overgeven aan de oneindige Liefde en Wijsheid van je Grotere of Hogere Zelf. Een gevoel van bevrijding en liefdevol co-meesterschap tussen je ‘kleine’ en ‘grote’ ik zijn hiervan het gevolg. Hieronder leg ik uit wat er mogelijk gebeurt, en ook hoe je hier een stapje dichterbij kunt komen, wanneer je dat voor jezelf wenst. Lees meer...

De sluier voorbij: een nieuw perspectief op seksuele heling (27-06-2016)

free picture schelpHieronder volgt het verslag van een aantal diepe, vergaande meditaties waarvan ik hoop dat de tijd nu rijp is om door meer mensen in het hart ontvangen te mogen worden. Ze kunnen diep raken wanneer je hier nog blokkades hebt zitten, of wanneer je voelt dat je er op een diep en onbewust niveau door aangesproken wordt. Kernwoorden: mannelijke en vrouwelijke uitlijning op seksueel gebied; seksuele healing; compassie; Lemurië en Atlantis, activatie van de genezende liefdesvlam in het hart; Saint-Germain, Yeshe Tsogyal. Lees meer

Ascentie-energieupdate (21 juni 2106)

free picture elisabeth fuchs elisa-cowering-pose-1314051Momenteel is er zo’n sterke toename van hoogfrequente (elektromagnetische) energieën om ons heen, dat voor veel mensen hierdoor het persoonlijke transformatie- en ascentieproces ineens in een versnelling geraakt. Dit geldt voor lichtwerkers maar ook voor vele anderen die nu bijvoorbeeld oude issues (emoties, gevoelens, onvrede, ongemak enzovoort) naar boven voelen drijven of zich hun ware essentie beginnen te herinneren.  Lees meer

Onze emoties en seksualiteit als poorten naar verlichting (29-05-2016)

Herinneren met Lemurisch zaadkristal (26-05-2016)

rhodonite
Rhodoniet

De Meester van rassenkwesties (10-05-2016)

Enkele berichten vanuit de kosmische frequenties (09-05-2016)

De liefde en het licht van Xi Wang Mu (07-05-2016)

Een plaats van onvoorwaardelijke liefde (o4-05-2016)

Atlantis en seksuele macht (25-04-2016)

De rebellie van het goddelijke vrouwelijke (06-04-2016)

Een boodschap over de terugkeer van de vrouwelijke kracht (20-03-2016)

Serapis Bey als ondersteuning voor licht- en ascentiewerkers (19-03-2016)