Werken met de Meesters

Hoe het allemaal begon…

Het is inmiddels zo’n veertien jaar geleden dat de Meesters van de Grote Witte Broeder- en Zusterschap contact met mij begonnen te leggen. De eerste die dat deed was Saint-Germain. Door hem leerde ik dat ik een Hoeder van de Vlam ben en daar vele levens mee heb gewerkt -in het bijzonder met de violette vlam en de goudrobijnen straal. Ook ben ik diep verbonden met de straal van Liefde-Wijsheid, die ik graag op aarde help uitdragen en verbreiden.

In de loop der jaren begonnen meerdere leden van de Broeder- en Zusterschap mij te gidsen. Onder hen bevinden zich Maria Magdalena, Yeshua (Jezus), Kuthumi/Franciscus van Assisi, Moeder Maria, Quan Yin, Sanat Kumara en Lady Venus Kumara. De Meester met wie ik momenteel de diepste verbinding heb is Sanat Kumara. We schijnen al sinds het begin der tijden samen te werken en ik ben dikwijls ‘in Zijn Naam’ naar de aarde gekomen om de ‘aardse evolutie’ te helpen verheffen naar een hogere staat van (bewust)zijn (ascentie).

In mijn huidige incarnatie is het echter mijn belangrijkste taak om de energie van de Goddelijke Moeder en de Shechinah te helpen ankeren in de aarde. In het bijzonder werk ik via de trilling van Schoonheid, Heiligheid & Zuiverheid. Deze zijn de belangrijkste voeding voor mijn ziel en tevens datgene wat ik op alle terreinen van mijn leven nastreef. Ook zijn dit de ‘zielenkwaliteiten’ waarin ik mij in meerdere lagen en dimensies van mijn zijn momenteel verfijn en perfectioneer. Ik word als het ware met behulp van de lichtsferen en de school die aarde heet opgeleid om ook zelf deze kwaliteiten te belichamen. Op deze manier kan ik ze het beste aan anderen doorgeven en overdragen.

Ik heb vele voorbeelden op aarde. Niet alleen de levens die de Opgestegen Broeders en Zusters op aarde hebben geleid, maar ook de vele heiligen die ons voor zijn gegaan. Het is mijn volle overtuiging dat ‘heiligheid’ niet zozeer een predikaat of titel is die wordt uitgereikt door een of ander religieus instituut. Heiligheid is voor mij het opdragen van mijn leven aan de belichaming van het Goddelijke in alles wat ik denk, voel, zeg en doe. Het is onderdeel van een sanctificatieproces (Sanctify) dat we allemaal kunnen doorlopen, indien we ons daarop toeleggen.

Lord Sanat Kumara

Behalve met de Meesters werk ik ook veel samen met de Aartsengelen (in het bijzonder Michaël, Uriël, Gabriël, Rafaël en Zadkiël), de Serafijnen en de deva’s van de natuurrijken. Het gegeven dat ik met deze Meesters en Engelen mag samenwerken betekent geenszins dat ik een verlicht of gerealiseerd persoon ben, of op een ‘verhevener’ plateau sta dan zij die dat niet doen. Integendeel. Ik beschouw mezelf als een adept van de Broeder- en Zusterschap, en één die zelf nog heel wat te leren heeft alvorens ze klaar is voor haar eigen ‘ascentie’ en ‘vervolmaking’. Ik zie haarscherp de tekortkomingen waar ik me in volle ijver aan wijd, om deze in de allesomvattende heelheid, eenheid en liefde terug te leren brengen. Dat is het pad van de Mysticus/Mystica: om zodanig aan zichzelf te blijven werken tot hij/zij klaar is voor de eenwording met God, de unio mystica, de ‘bridal chamber’.

Lady Venus Kumara

Omdat ik dit pad met veel toewijding en overgave bewandel, word ik door de Meesters als een instrument op aarde gezien om anderen eveneens wakker te maken voor deze weg. Als hun handen en voeten op aarde mag ik de goddelijke zegeningen op mensen en de natuur (dieren, planten, mineralen) overbrengen, met name omdat ik mijn persoonlijke wil heb opgedragen aan de uitvoering van de Goddelijke Wil. Maar in dit alles ben ik slechts een instrument, want wanneer ik één ben met de Goddelijke Wil bestaat er geen ‘klein, afgescheiden zelf’ meer. Om die reden is het voor mij ook heel moeilijk om te zeggen dat Zij anders zijn dan ik: zozeer voel ik mij één met hen dat ik daarom liever zeg dat ik in Hen ben/Zij in mij. Of één van hen. Alles is namelijk één in de Hoogste, in God.

Overigens vind ik het belangrijk om te vermelden dat ik dit goddelijke pad ben toegewijd. Wie komt voor ‘sensation seeking’, ‘spiritueel shoppen’ of ‘thrill seeking voor het ego’, is bij mij niet aan het goede adres. Evenmin ben ik een medium, die je gaat vertellen wat je moet doen of hoe je moet leven. In dat geval adviseer ik je om contact te leggen met andere therapeuten of een medium. De reden dat ik mijn samenwerking met de Meesters hier benoem, is met name opdat je voor jezelf kunt voelen of dit bij je past of dat je hiermee resoneert. Dan ben je van harte welkom en is de verbinding van jou naar mij vaak al op een eerder, geestelijk niveau gemaakt!

In Dankbaarheid & Liefde,

Wytske Seraphina