Cat’s Energy

Door Wytske Jónás, 22 juli 2016

Komen katten van Sirius?

egyptian girl with catHeb jij een speciale band met katten? En de laatste tijd het gevoel dat je via een ‘multidimensionaal’ lijntje informatie ontvangt over de oorsprong en het bewustzijn van deze prachtige dieren? Het zou me niets verbazen als je je dan in de volgende tekst kunt herkennen, of intuïtief daar een klik mee voelt. De sluiers tussen onze oude (driedimensionale) wereld en de overige dimensies worden steeds dunner, en we tappen steeds makkelijker in op informatie die we op dat moment kunnen ontvangen- al naargelang onze geest ervoor openstaat. Dus ook informatie vanuit het dierenbewustzijn. Voor mij voelt het als een kraantje dat inmiddels vrijwel voortdurend openstaat, en eerlijk gezegd ben ik niet verrast dat via dit kraantje nu ook de energie van de kleine en grote katachtigen bij ons kan binnenstromen.

Toeval bestaat niet, ook niet voor het juist nu verschijnen van deze blog: vandaag (22 juli) is het behalve de feestdag van Maria Magdalena ook de dag waarop ‘s ochtends Sirius eerder dan de zon aan de hemel is verschenen. Dit jaarlijkse gebeuren luidde in het oude Egypte het nieuwe jaar in, en kondigde de jaarlijkse overstroming van de Nijl aan waardoor het land erom heen vruchtbaar en gewaterd werd. In het oude Egypte werd deze opkomst van Sirius als de opkomst van Isis gezien, die dan in een schitterend lichtgewaad haar opwachting maakte. Van alle sterren aan de hemel, schijnt Sirius het helderst en door de Grieken werd zij Sotis genoemd, oftewel ‘de ziel van Isis’:


The sky is serene. Sothis lives.
She shines, a peaceful flame.
Unas lives eternal as the son of Sothis,
As the child of Isis, as a child of Light,
As Earth is child of the Cosmos.
Unas is pure, she is pure…
(opschrift op de tombe van farao Unas)*

sirius-isisWanneer Isis zich jaarlijks als de prachtige ster Sirius toonde, die uit het donkere rijk van de nacht terugkeerde, dan zeiden de oude Egyptenaren dat de godin was teruggekomen om de verjonging van de wereld en de wederopstanding van de god op aarde aan te kondigen. De Egyptenaren geloofden dat hun goden met de sterren verbonden waren, en dat Isis en Hathor van de ster Sirius kwamen. Dat geldt ook voor Sekhmet, de tweelingkant van Hathor. Sekhmet is de godin die afgebeeld wordt als een leeuw, de ongetemde oerkracht en ‘donkere’ kant van de dubbelgodin. Ook deze tweepoligheid zou aan Sirius gelinkt zijn.

Wat heeft dit nu met het onderwerp van deze blog, ´Cat´s Energy´ te maken? Los van het feit dat Sekhmet in de oude Egyptische teksten en afbeeldingen als een leeuwin werd weergegeven die geassocieerd werd met de ster Sirius, duiken er nu binnen de esoterische kringen steeds meer aanwijzingen op dat Sirius de plaats is waar het oerbewustzijn van walvissen, dolfijnen, honden en ook katten zijn oorsprong heeft. Een belangrijke bron van informatie vormen ook de mythologieën van verschillende volkeren, waarbij visgoden en goden in de gedaante van honden en katten een belangrijke rol spelen. Ook op grond van mijn eigen gevoel en ervaring van verbondenheid met Sirius, ben ik geneigd dit aan te nemen. Ik heb het idee dat we de komende tijd nog veel meer informatie hierover gaan doorkrijgen, en dat wat ik hieronder opschrijf, slechts een kleine beginnende bijdrage is aan het beter begrijpen van het (eveneens) multidimensionale bewustzijn van de katachtigen.

Meesterlijke perfectie

Heb je je bijvoorbeeld al eens laten vervoeren door de prachtige verschijning van een kat, bijvoorbeeld die van je eigen huistijger? Hij of zij is een meditatie op zich, en wanneer je je hiervoor openstelt, begrijp je waarschijnlijk ineens heel goed waarom deze dieren wel eens kleine zenmeesters worden genoemd. Misschien heb je ook al gemerkt, dat katten soms graag met jou samen willen mediteren. Mijn eigen kat is niet bij me weg te slaan wanneer ik dat doe, en in het begin maakte ik me nog wel eens zorgen hierover aangezien ik bij meditaties dikwijls hele hoge frequenties bereik. Ik was bang dat die haar zouden kunnen schaden wanneer ze te hoog werden, omdat ik dacht dat haar poezenbewustzijn ze misschien niet zou kunnen ‘houden’. Van lieverlee begon ik er echter steeds meer op te vertrouwen dat zij veilig was, en dat wanneer mijn gidsen bij mij waren, zij dit hielpen sturen.

priesteres met kat-Marije du Bateau
priesteres met kat door Marije du Bateau

Deze week kwam echter het inzicht tot me dat de frequenties helemaal niet te sterk of te hoog zijn voor mijn kat, maar dat zij met deze energie vertrouwd is en hier zelfs vandaan komt! Ik werd me ervan bewust dat waar ze vandaan komen, katten al hele geëvolueerde wezens zijn die –net als wij mensen- maar een fractie van hun bewustzijn op aarde projecteren om zich als kattenwezens te manifesteren. Katten zijn reeds meesters op de plek waar hun grote overkoepelende bewustzijn zich bevindt en ik realiseerde me sterk dat mijn kat Fecsege in haar driedimensionale poezenverschijning hier op aarde slechts een klein deel van dit grote bewustzijn droeg. En ook dat zijzelf een portaal is naar haar eigen hogere meesterziel (die waarschijnlijk zichzelf gemanifesteerd heeft in nog vele andere wezens hier op aarde). Op sommige momenten kan ik daar dan rechtstreeks toegang toe verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer ze heerlijk bij me ligt als ik mediteer. Steeds vaker eigenlijk, alsof zij als poes een mandala is voor het helpen openen van mijn geest en ziel en dat hoe opener mijn bewustzijn wordt, hoe meer lagen ik daarin mag ontdekken.

En wat voor een mandala of poort naar bewustzijn is de poes…! Iedere keer dat ik katachtigen zie –katten, leeuwen, tijgers, panters enzovoort- kan ik vol bewondering genieten van hoe prachtig zij zijn gebouwd. Zij zijn het toonbeeld van meesterlijke perfectie omdat werkelijk alles aan hen perfect is georkestreerd: de gratie waarmee zij zich voortbewegen; de efficiëntie van hun bewegingen; het gemak waarmee ze in een sprong hun eigen lichaamshoogte vijf keer kunnen overtreffen; hun vermogen om uiterst stil te sluipen; de soepelheid en lenigheid van hun ruggengraat waarvan alle wervels superbeweeglijk zijn en de dieren zichzelf hierdoor bijna dubbel kunnen vouwen; het instinct waarmee ze vlak voor hun val het lijf kunnen omdraaien waardoor ze op hun pootjes terechtkomen; de prachtige ogen waarmee ze ongeveer vijf keer meer licht kunnen binnenlaten dan de ogen van een mens en die op de waarneming van de kleinste bewegingen zijn ingesteld; hun esthetische ‘vormgeving’ en silhouet, het gebruik van hun spieren en last but not least hun eindeloze geduld en gevoel voor ‘zen’**.

Maar goed, dat is natuurlijk niet het eigenlijke onderwerp van deze blog. Wat wel goed is om op te merken, is dat onze huisdieren niet voor niets bij ons zijn, en dat door de band die wij met hen aangaan zij ons helpen belangrijke kwaliteiten in onszelf te ontwikkelen (waaronder een geopend hart en onvoorwaardelijke liefde). Een huisdier en in dit geval een kat is daarmee in staat om het bewustzijn van een mens volledig te helpen openen, gewoon door te zijn wie hij of zij is. Dit geldt natuurlijk ook voor andere dieren waarmee wij een band opbouwen.

Uitdijend bewustzijn

Deze band tussen ons huisdier (in dit geval de kat) en onszelf is op zich al heel bijzonder te noemen, ook vanuit spiritueel perspectief, omdat hij ontstaat doordat twee bewustzijnsvelden –dat van ons en dat van het dier- zich samenvoegen. Alsof op zielsniveau een afspraak wordt gemaakt dat het dier dat bij ons komt of dat gedomesticeerd wordt, zich afsplitst van het groepsbewustzijn waartoe dit dier behoort (en de overkoepelende kattenziel) om met ons een relatie aan te gaan op basis waarvan het dier zich ook tot een ‘individu’ ontwikkelt. Een ontwikkeling die in het ‘wild’ veel minder een rol zou spelen. Er ontstaat hierdoor als het ware een spiegelwerking: niet zelden spiegelt ons dier ons kanten of plekken in onszelf die mogelijk nog niet in balans zijn, en mens en dier helpen elkaar te ‘groeien’.

Onze relatie met de kat is inmiddels al duizenden jaren oud en het is dan ook niet verwonderlijk dat we karmisch met hen verbonden zijn geraakt. Dit geldt in het bijzonder voor veel vrouwen die zich herinneren ooit priesteres te zijn geweest (bijvoorbeeld in Egypte, waar eerbied voor de kat bestond en waar Sopdet, Bast(et) en Sekhmet drie belangrijke katgodinnen waren) of die voelen dat hun als heks ooit hetzelfde lot beschoren was als deze prachtige viervoeters. Priesteressen, heksen en ook sjamanen voelen intuïtief aan dat katten voorbeeldige leraren zijn voor mensen, om zich soepel tussen de werelden van het onderbewuste, het bewuste en het bovenbewuste te bewegen, en het rijk van de nacht heeft geen geheimen voor hen.

bast___egyptian_cat_goddess_by_cylonka-d8cve4lVoelden zij misschien ook al aan dat het bewustzijn van deze dieren iets onaards heeft, en dat zij een poort vormden naar sterren of planeten die volgens de oude mythologieën bij het ontstaan van het leven op aarde betrokken waren? Deze vraag komt de laatste tijd steeds vaker onwillekeurig bij mij op als ik me op een dieper niveau met mijn eigen kat verbind (en wie een sterke band met zijn of haar kat heeft, weet hoe diep die verbondenheid kan aanvoelen. Daar komt soms zelfs onze partner niet tussen. Die van mij heeft dat gelukkig volledig geaccepteerd).

Die band, wanneer we ons hieraan overgeven, brengt ons in contact met ons eigen uitdijende bewustzijn –alsof alle grenzen tussen ons en het dier langzaam wegsmelten. Ik ervaar dan dat ik de ziel van mijn kat al veel langer ken, alsof zij bij mij terug is gekomen. En ook alsof zij bij me hoort. Op dat punt aanbeland, ervaar ik dan ook ineens onze afgescheidenheid van elkaar –simpelweg omdat we in een ander fysiek lichaam zitten met een eigen daarbij passend bewustzijn. Het is net alsof, wanneer deze dualiteit er niet meer zou zijn, wij volledig zouden samensmelten en ik haar energie in die van mij opneem. Wat niet zo heel gek is, want niet zelden voel ik hoe mijn hart volledig openstaat wanneer wij twee handen (plus drie pootjes want ze is een drievoeter) op één buik zijn. Daarin helpt zij mij, daarin helpen veel andere (huis)dieren de mensen met wie zij leven.

Het is ook het innerlijke weten dat zij nooit echt weg zal gaan, ook niet als zij zou overlijden. Ik herinner me een prachtig voorbeeld van mijn vorige kat, die zes jaar geleden rond deze tijd overleed. Die overleed in mijn armen, dicht bij mijn hart. De dierenarts was langsgekomen om hem een spuitje te geven, omdat hij ‘op’ was als gevolg van zijn nierfalen. De arts gaf tot drie keer toe een spuitje, omdat hij het hartje van Freggle nog steeds hoorde kloppen. Tot het duidelijk werd, dat het míjn hart was, dat hij hoorde kloppen en dat Freggle al rustig ingeslapen was. Een vergissing? Mogelijk. Voor mij voelde het echter alsof hij in mijn hart verder was gegaan, voort was gaan leven. Diezelfde nacht werd ik wakker van heel duidelijk hoorbaar gespin. Ik dacht dat het Freggle was, maar die was er natuurlijk niet. En zijn broertje was het ook niet. Op dat moment voelde en hoorde ik dat het geluid uit mijn eigen hart kwam. Een heel ontroerende ervaring. Ik wist toen aan alle kanten dat het ‘goed zat’. En natuurlijk heb ik zoals zovele andere baasjes heel wat keertjes daarna nog de essentie van mijn overleden kat opgemerkt: ineens hem zien lopen of zitten, of een belangrijke boodschap doorkrijgen via je dromen. Omdat dierenenergie een makkelijk kanaal is om vanuit de andere wereld met ons te communiceren en er doorgaans minder ruis op dit lijntje zit dan bij mensen, heb ik er nooit aan getwijfeld dat deze waarnemingen en boodschappen juist zijn.

me and Fecs
Een selfie van Fecsege en mij, juni 2016

Misschien voelen andere poezenliefhebbers op dit moment ook hoe het multidimensionale communicatielijntje met hun poezenbeest steeds meer opengaat. En hoe het eigen bewustzijn hierdoor steeds meer lijkt uit te dijen, alsof alle grenzen oplossen en er uiteindelijk alleen nog maar onvoorwaardelijke liefde overblijft. Onvoorwaardelijke liefde die onze goddelijke geboorte-eigenschap is. En die ons verbindt met ons sterrenbewustzijn en onze zielenfamilie. Misschien voel jij dit ook wel, zeker als je je ook verbonden voelt met het oude Egypte of een andere oude cultuur waarin katten een belangrijke rol speelden.

Het is mogelijk dat dit lijntje je steeds sterker gaat verbinden met Sirius, en dat er steeds meer informatie mag worden doorgegeven over onze eigen oorsprong en het oorspronkelijke bewustzijn van deze dieren. Misschien niet sprongsgewijs (of met grote stappen), want de ‘cat’s energy’ gaat natuurlijk ook over de rauwe en woeste energie van Sekhmet, de leeuwengodin. Dat is een hele krachtige (en ook seksuele) energie waar velen van ons nog mee in het reine mogen komen. En wat de komende tijd ook ongetwijfeld zal gaan gebeuren, omdat de sterrenpoorten hiertoe opengaan en ons sacrale centrum (dat ons met onze gevoelens, emoties en seksualiteit maar ook met onze heiligheid -‘sacraliteit’- verbindt), nu gezuiverd en kristallijn gemaakt wordt.

Reeds in het oude Egypte wisten ze dat de energie van Sirius hiervoor heel belangrijk was. De opkomst van deze ster net voor die van de zon luidde een grote vruchtbare periode in voor de bevolking. Ook de piramides waren zo opgesteld, dat zij optimaal het licht en de inspiratie van Sirius konden ‘binnen laden’. Sirius is trouwens een belangrijke ster die betrokken is bij het (persoonlijke) ascentieproces van de mensheid, in het bijzonder via de tempel van Luxor. Niet zelden reist onze ziel hier ’s nachts naar toe, om de lessen te leren die ons gereedmaken voor onze taak als bijvoorbeeld lichtwerker.

Laat je dus gerust nog vaak verleiden door de liefde voor je kat (trouwens: ook honden hebben een band met Sirius; Sirius wordt niet voor niets de hondsster genoemd!) en je hart hierdoor nog verder opengaan. Voel hoe langzaam je eigen grenzen en die van hem of haar oplossen en jullie bewustzijn als het ware samenvloeit. Geef je er aan over,  je huisdier kan dienen als poort naar een ander bewustzijn en je voeren naar je eigen heilige ster, jouw verbinding met je zielenfamilie, de katachtigen en ook de reden waarom zij in jouw leven zijn… Is het immers niet een mooie gedachte dat we op deze momenten op een nog dieper niveau verbonden worden met zowel ons eigen hogere bewustzijn alsook met dat van onze geliefde huisdieren?  En nog mooier wanneer we ons dit op aarde weer zouden kunnen gaan herinneren. Ik kijk daarom uit naar jullie ervaringen!

Noten:
*geciteerd in Feasts of Light- Celebrations for the Seasons of Life based on the Egyptian Goddess Mysteries, Normandi Ellis, Quest Books Illinois-India, 1999, blz. 3.
**een deel van de informatie is afkomstig van Kattenvraagbaak, Bruce Fogle, Fontaine Uitgevers, Abcoude, 2003, inleidende bladzijden.

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf. Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde of Vijfde Dimensie- waarbij we leren leven vanuit ons hart. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Voor contact, klik contact