De dans van Shakti en Mahatma

De Dans van Shakti en Mahatma

Door Wytske Jónás, 11 november 2017

De grote integratie 

Wellicht is het je niet ontgaan: we zitten in een bijzonder roerige tijd waarbij ons energieveld met de integratie van onze verschillende zelven steeds krachtiger wordt. De afgelopen tijd hebben we deze diverse verschillende zelven teruggevonden en (her)ontdekt. Zij bevinden zich dwars door al onze multidimensionale lagen heen, waarbij de zelven met de hoogste trilling (ons engelenzelf, ons hogere zelf en onze IK BEN of God-Zelf) er nu op wachten om zich steviger met ons te verbinden. Daarbij willen ze integreren tot één krachtig lichtveld dat om ons heen vibreert. Dat doen ze door ons te helpen onze trilling (ons licht- en liefdesquotiënt in onze mentale, emotionele en fysieke lichamen) te verhogen opdat zij zuiverder door ons heen kunnen stralen en beginnen te werken.

Je kunt je dit proces voorstellen als het steeds transparanter worden van een schoorsteen: hoe kristalhelderder deze straalt, hoe makkelijker de doorstroom is vanuit de hoogste en zuiverste lagen van ons wezen. Wordt de doorgang echter geblokkeerd door gedachtevormen, overtuigingen en onopgehelderde emoties, dan kan deze doorstroom gehinderd worden. Een transparante schoorsteen (of beter nog: zuil van licht) die van de bovenste nok tot de diepste kelder van ons innerlijke ‘huis’ reikt) is in staat het zuivere licht dat van God/Godin/Al Wat Is komt te iriseren tot velerlei stralen –regenboogstralen en in onze tijd van versnelling zelfs nog krachtigere en zachtere goddelijke stralen die ons vanuit het hart van de Schepper bereiken. Deze stralen worden voor onze planeet in frequentie omlaaggebracht en gefilterd door o.a. de engelen, opgestegen wezens en grote meesters. Vervolgens worden ze door ons –via ons fysieke lichaam- geankerd op de planeet, zodat ze via ons medeschepperschap hun werk kunnen doen.

De Goddelijke Stralen

Dit proces is reeds enige tijd aan de gang. Zo verschenen er de laatste weken een paar mensen in mijn praktijk die in trance ontdekten dat ze voorbereid werden op het werken met de Goddelijke Stralen. Ze hadden hier alleen nog geen bewustzijn over en wisten niet hoe ze de verbinding met hun fysieke bestaan konden maken. Dit werken met en doorgeven van de stralen is geen taak die lichtzinnig mag worden opgevat, integendeel! Het vergt van ons dat we een ongelooflijk krachtig lichtveld opbouwen en dito Zuil van Licht kunnen neerzetten (om ons heen, maar ook op de plekken waar we komen). Daarbij dienen we zelf ook echt stevig geaard te zijn.

Het werken met de stralen is altijd een ‘functie’ die eerst op kosmisch niveau voor de ziel geïnitieerd wordt. De leerling in kwestie is op zielsniveau reeds aangenomen door de meesters die hem op deze taak voorbereiden. Het kan daarbij gaan om een soort ‘promotie’, nieuwe klas/les voor de ziel of voor het klaarstomen voor deze taak die een ziel reeds voor incarnatie op zich had genomen (er zijn momenteel veel gevorderde zielen geïncarneerd op aarde die nu als groepen de een na de andere hierin ‘geactiveerd’ worden). Een signaal waaraan je kunt herkennen dat je op zielsniveau lessen over de stralen aan het integreren bent, kan bijvoorbeeld een plotselinge of versterkte interesse in kleuren en kleurenwerkingen zijn. Ook het gevoeliger worden voor de verschillende nuances van kleuren en trilling van energieën kan hierop wijzen. Evenals het voortdurend waarnemen van regenbogen, zowel binnen als buiten door de speling van het licht.

Mahatma

Een energie die momenteel voelbaar aanwezig is en geankerd wil worden door hen die hiertoe voldoende uitgerust zijn, is de zogeheten Mahatma-energie. Dit is één van de hoogste en krachtigste energieën op dit moment die in het (recente) verleden door een aantal groten op aarde (die vaak juist bewust meer op de achtergrond zijn gebleven) in het lichtnetwerk rond de aarde is binnengebracht. Het is o.a. een combinatie van goddelijke stralen (maar ook meer dan dat). Wie er klaar voor is, kan zich hiermee verbinden en mede het lichtnet helpen verstevigen. De Mahatma-energie is verbonden met de Christus- en de Boeddhaenergie (goud en wit) en wordt ook wel de energie van de Avatar genoemd, of de rechtstreekse lijn met de Schepper. De energie komt niet van één wezen, maar is in de loop van duizenden jaren opgebouwd door de krachtigen der aarde, meesters, goden en godinnen, hogepriesters en –priesteressen, verlichten enzovoort*. Een groot aantal nu geïncarneerde zielen heeft vóór hun incarnatie een soort zielsovereenkomst afgesloten om, wanneer zij en de aarde daar klaar voor waren, deze energie op aarde terug te brengen.

Wanneer je merkt dat het bovenstaande resoneert bij je, is het goed om even verder te lezen. Zoals ik reeds aangaf hierboven, mag het werken met de stralen nooit lichtzinnig worden opgevat. Wie alle kleuren van God wil kunnen waarnemen en zijn/haar Ware Gezicht wil leren aanschouwen, moet oppassen dat hij niet verblind wordt of erger nog: zichzelf verbrandt. We kunnen wel degelijk onszelf opbranden (spirituele burn-out) als we onvoorbereid steeds krachtigere energieën en stralen binnenhalen. Ons systeem (zeker ons lichaam –onze organen, hormonen en ons zenuwstelsel) kunnen een flinke opdonder krijgen wanneer het daarop niet goed voorbereid is. Daarom geef ik hieronder enkele adviezen en richtlijnen waar je op kunt letten. Deze zijn belangrijk voor wie deze energie werkelijk wil ontvangen en aanwenden.

Tips 

 1. Goed gronden. Hoe krachtiger ons lichtveld wordt, en hoe meer energie vanuit de Bron (waar ook de Mahatma onder valt) begint door te komen, des te belangrijker het is om stevig en goed geaard te zijn. De energie wil helemaal door ons heen stromen naar de (kern van) de aarde en van daaruit weer terug omhoog (soort lemiscaatbeweging. Wanneer ons hart voldoende open is, verdubbelt dit lemniscaat en stroomt de energie meerdere richtingen op). Zorg er daarom voor dat je aardesterchakra goed geactiveerd is, en reis regelmatig naar het moederkristal in de aarde. Wanneer je onvoldoende geaard bent, kun je dit merken aan (bijvoorbeeld) de gevoeligheid van je zenuwen (tics, neuroses e.d.).
 2. Schoon je onderste chakra’s regelmatig op –je wortelchakra, sacraal chakra en zonnevlechtchakra. Het is belangrijk dat deze chakra’s geen oude ‘3D’-programma’s meer vasthouden en voldoende transcendent worden om zowel in de ‘hogere’ als de ‘lagere’ dimensies zuiver te functioneren. Blijf dus voortdurend werken aan het loslaten van oude overtuigingen, gestolde emoties, karmische knopen en oude slachtoffer/daderpatronen (of patronen van angst en macht/onmacht) zolang dat nodig is.
 3. Praat met je lichaam en met je cellen; bereid hen er op voor dat ze steeds meer licht beginnen te bevatten en dat je lichaam kristallijn begint te worden. Hele organen worden vernieuwd, het is alsof we door een cellulaire wedergeboorte gaan. Vertel je lichaam en je cellen dus waar je mee bezig bent en dat je je voorbereidt op ascentie met behoud van je fysieke lichaam. Veel in je lijf ‘sterft’ af om plaats te maken voor iets ‘nieuws’, maar dit betekent niet dat je lichaam sterft. Er is voor je lichaam dus geen reden tot paniek. Je lichaam kan op de ‘downloads’ van energie namelijk hetzelfde reageren als op stress (hormoonontregeling bijvoorbeeld). Met je lichaam praten is van wezenlijk belang, omdat we niet zelden in andere dimensies reeds meesterschap hebben verworven of ons met gemak onze goddelijkheid herinneren, maar nog geen ervaring hebben met het meesteren in een fysiek lichaam. Het is hier op aarde dat we het moeten doen, via en met inbegrip van ons fysieke lichaam.
 4. Rassouli ‘Divine Union’

  De dans met Shakti: hoewel ons lichaam niet werkelijk sterft, wordt ons wel gevraagd om bereid te zijn om (psychisch, mentaal of fysiek) te sterven. Om ons oude zelf los te laten voor de nieuwe wij. Het gaat er daarbij niet om dat dit werkelijk gebeurt, maar dat we hiertoe bereid zijn. Dit is wat Shakti, de creatieve levensenergie die verbonden is met de ‘vrouwelijke’ kant van God, van ons vraagt. Zij vraagt ons of we volledig bereid zijn ons aan haar over te geven en daarbij zelfs niet bang zijn de dood in de ogen te kijken.In een visualisatie zag ik Shakti verschijnen als het binnenste der aarde zelf en zij opende zich voor mij. Ze wees me erop dat een goede manier om haar te leren kennen is, dat we alles wat we los willen laten diep in de aarde begraven. Van onze oude pijn tot ons lichaam zelf.

  Visualiseer bijvoorbeeld dat jij diep onder de grond begraven ligt. Wanneer je dit zonder angst kunt ervaren, heeft Shakti geen angstaanjagend gezicht meer voor je. Dit is waar in het verleden spirituele inwijdingen over gingen: inwijdelingen werden als onderdeel van de inwijding levend begraven (en helaas overleefden de meesten dit niet. Wanneer op dit thema oude angst naar boven komt bij je, raad ik je aan om een regressiesessie hierop te doen, omdat er mogelijk een residu van deze angst bij je ziel is blijven hangen). De Mahatma kan alleen naar de aarde komen wanneer hij zonder vrees en met open ogen Shakti durft aan te kijken en met haar durft te dansen. Hoe meer ‘hij’ zich naar de aarde beweegt, hoe meer Shakti hem zal binnenhalen, tot in het diepst van haar wezen. Zij is daarbij in alles Gods gelijke en de belangrijkste inwijding voor aards meesterschap. 

 5. Open je hart en je hartchakra. Wanneer je lichtveld zich wil uitbreiden, kun je op gezette tijden een druk of pijn op je borst en rond je hartstreek ervaren. Met een vernauwd of niet volledig geopend hart is het lastig om zuiver de energie van de bron door te laten komen. Schenk daarom aandacht aan oude, pijnlijke emoties en je innerlijke kinderen. Laat ze toe in je hart, omarm ze en –wanneer het om oude pijn gaat- durf ze los te laten. Dit is ook ‘dying to the old’ zodat je mee kunt gaan in je zielengroei naar je volgende level. Wanneer je merkt dat dit lastig is, vraag dan eerst of er meer liefde mag indalen in je hart vanuit je hogere liefdesdelen. Voel hoe deze liefde binnenstroomt en je hart opent voor meer compassie. Kom dan later nog eens terug op dit thema, en probeer het opnieuw. Er is werkelijk geen enkele reden meer om vast te houden aan oude pijn! Deze oude programma’s mogen nu losgelaten worden. Het lichtnetwerk is stevig neergezet door de lichtwerkervoorlopers en vele tools staan tot onze beschikking. We zijn bezig om onszelf tot op diep zielsniveau – en zelfs tot op het niveau van onszelf als schepper- te bevrijden van alles wat ons tegenhoudt om die totale vrijheid te ervaren.
 6. Beweeg regelmatig en ga veel de natuur in. Het opvangen van de stralen en de Mahatma-energie zijn niet bedoeld om binnen de muren te houden (daarvoor zijn ze te krachtig), maar om door te geven, te ankeren en te ontladen in de natuur. Dit is ook de dans van elektriciteit en magnetisme; we hebben de magnetische velden van de aarde nodig om alle hoogelektronische energie goed te aarden. Het is anders simpelweg te veel voor ons lichaam. Dus: trek erop uit, knuffel bomen, nestel je aan het water en praat met de werelden van de natuur (ook de deva’s, elfen, feeën en kabouters). Zij willen graag helpen en weten als geen ander hoe je tot dienst kunt zijn van het Al Wat Is.
 7. Leer om een krachtige Zuil van Licht op te bouwen en deze neer te zetten. Je kunt dit doen met hulp van aartsengel Metatron en aartsengel Sandalphon. Vraag hun of ze je hierbij helpen en of ze je antakharana en je ascentiechakra’s helpen activeren (hierin begeleid ik regelmatig cliënten in mijn praktijk). Onderhoud deze zuil van licht met grote regelmaat –anders lost deze weer op of verliest zijn kracht. Hoe vaker je hiermee werkt, hoe krachtiger deze wordt. Je Zuil van Licht verbindt je met je meest verfijnde kosmische chakra’s en reikt tot diep in de aarde via je aardesterchakra. Je Zuil van Licht is je basis om met alle goddelijke stralen te werken (en in het begin zul je meestal vooral veel met de violette straal werken om oude energie –ook uit vorige levens- te transformeren of op te ruimen).
 8. Creëer de juiste ‘geesteshouding’ of mentale instelling: namelijk dat je graag ten dienste bent aan het Goddelijke Plan en de verheffing of verlichting van de Aarde en alles wat op haar leeft. Jouw persoonlijke wil is op één lijn met de Goddelijke Wil –het geeft zich er als het ware aan over omdat het ervaart dat deze Wil wijzer en liefdevoller is en voortkomt uit zijn eigen goddelijke zelf (je hogere zelf en je IK BEN, die één zijn met God/Godin). Je wens om te dienen en verantwoordelijkheid te nemen voor je daden, gedachten, woorden en gevoelens maakt je een betrouwbare mediator voor de afgezanten van het Goddelijke Licht, die gestaag in je beginnen te investeren en je helpen om je lichtveld zo krachtig te maken dat je bij tijd en wijle zou wensen om onzichtbaar te zijn (heel paradoxaal, maar tijdens je verlichtingsproces leer je ook om je lichtveld onzichtbaar te maken).
 9. En last but not least: heb bovenal lief en leef in vreugde! Heb dit proces lief, heb jezelf lief, heb de aarde lief en leef in vreugde. Voel dankbaarheid –je mag ‘God’s Grace’ op aarde zijn, een vreugdevolle ervaring!
*Deze energie is ook een hele tijd niet meer beschikbaar geweest, na de val van Atlantis. Dat kwam omdat de trilling van de aarde en de mensheid omlaag ging.

Je Wilde Ware Zelf biedt diverse activiteiten aan in het kader van je ascentie & verlichtingsproces. Kijk snel of er iets voor jou bij zit:

Healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’: tijdelijke aanbieding t/m 30 november 2017! Klik hier

 

Reading ‘Fountain of Grace’: werp licht op het pad van jouw ziel. Tijdelijke welkomstprijs, klik hier.

 

 

Ascentiecoaching of hypno- en regressietherapie. Bewandel het pad naar vreugde en vrijheid en ondersteun je eigen verlichtingsproces. Klik hier voor ascentiecoaching & hier voor hypno- en regressietherapie.

 

Zielsreis: de elegantste manier om het pad van je ziel via je eigen onderbewuste te ontdekken. Een cadeautje voor jezelf en een boost voor je ziel naar haar volgende level van soul blossoming! Klik hier.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op  dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).