Drakenvrouw spreekt –deel 2 (slot)

Drakenvrouw spreekt –deel 2 (slot)

Door Wytske Jónás, 18 mei 2017

Dappere reis

Welkom terug lieve schat, voor een nieuwe duik in het diepzee-onderbewuste van The Feminine Divine. Fijn dat je weer bij me komt en me opnieuw de ruimte geeft om mijn parels van wijsheid met je te delen. Ik ben de Drakenvrouw en je mag mijn parels drakenparels noemen, omdat het je moed gekost heeft om naar mij op zoek te gaan. Aangezien je mij als Drakenvrouw geëerd en gerespecteerd hebt, zal ik in dit tweede deel nieuwe deuren voor je openen naar de onderzeese schatkelders. Het zijn je eigen schatkelders, en al die tijd heb ik trouw en moedig voor jou de poorten ervan bewaakt.

Weet je het nog? Je had mijn bescherming nodig en hebt me daar zelf neergezet toen je jouw dappere reis ondernam, een reis die je steeds verder weg zou voeren van het Hart van de Bron. Dat deed je omdat je graag je eigen Schepping wilde worden. Je wilde datgene wat je zelf gecreëerd had, namelijk je menszijn, gaan ervaren van binnenuit. Je hebt toen tegen mij gezegd: “Lieve draak, bewaak met je vuur deze schat –mijn hart- opdat het niet opnieuw gewond raakt.” Ik heb woord gehouden en je trouwe dienst bewezen; nu je bij me terugkomt en er klaar voor bent, zal ik daarom de toegang naar je eigen Hart weer vrijmaken. Ik zal je opnieuw helpen verbinden met je meest kostbare en goddelijke Zelf.

Oerscheiding

Misschien denk je nu: is dat wel zo dat ik je die opdracht heb gegeven om mijn kostbaarste schat, mijn hart, te bewaken? En is het dan gewond geraakt? Ik vertel je nu graag dit: we bewegen ons allemaal –ja, echt allemaal, opnieuw terug naar eenheidsbewustzijn en het in-één-hart-zijn. Alle lagen van onszelf door alle tijdlijnen en dimensies heen willen weer verenigd samenkomen in één Kosmisch Hart. Dit suggereert al dat er ooit een afsplitsing, een opdeling plaatsgehad heeft. Het Heilige Vrouwelijke en met name de Goddelijke Moeder draagt diep in haar binnenste de herinnering aan deze opsplitsing. Dat is een oerscheiding die haar wezenlijk in haar hart geraakt heeft.

Hoe meer jouw hartchakra opengaat en hoe meer jij je met de Moeder verbindt, hoe groter de kans wordt dat ook jij een herinnering terugkrijgt aan de eerste keer dat je je als bewustzijn afsplitste van ‘De Eenheid’ en alle keren daarna dat je je hebt opgesplitst (deeltjes van jezelf hebt uitgezonden). Soms kun je daardoor ineens een diepgewortelde hartenpijn voelen vanuit je eigen godinnenbewustzijn, zoals de pijn van het afgescheiden worden van je goddelijke partner, met wie je goddelijke kinderen gecreëerd hebt om ze vervolgens los te laten. Of de pijn van het loslaten en het misschien wel daarna ‘vergeten’ worden. Of misschien ook wel de pijn van onmacht omdat je niets voor je geliefde kinderen kunt doen, wanneer je ze ziet lijden.

De wijsheid van het hart

Het Heilige Vrouwelijke heeft altijd de wijsheid van het hart gehoed. Deze wijsheid gaat o.a. over het open- en dichtgaan van het hartchakra. Het is via jullie fysieke en heilige hart dat jullie eveneens verbonden zijn met het Kosmische Hart en de Liefde waaruit de schepping is voortgekomen. Om haar wijsheid van het hart te verdiepen, wilde het Heilige Vrouwelijke alle ervaringen van het hart leren kennen; niet alleen de liefde en de verbinding die het hart stralend doen opengaan, maar ook de smart en de pijn waarop het hart impulsief reageert door zich te sluiten. Met elke ervaring leerde zij meer over het hart en het werd haar doel om de Liefde zoveel mogelijk vast te blijven houden. Dat betekende dat zij dwars door alle verdriet en pijn wilde leren haar hart open te houden. Open voor allen die zichzelf, haar of haar schepping leed toebrachten, en ook open om wie dan ook compassie en vergeving te schenken voor wat er ooit is gebeurd –inclusief zichzelf.

Daarom ook is de Goddelijke Moeder de koesterende ‘boezem’ en ‘baarmoeder’ van God, hetgeen de Semitische talen in hun vocabulaire behouden hebben. Zo is ‘rachamiem’ –erbarmen, barmhartigheid- in het Hebreeuws de meervoudsvorm van ‘rèchèm’ –baarmoeder- en de naam El Shaddai (een van de Hebreeuwse namen voor God) betekent letterlijk vertaald ‘God van de borsten’ (‘shad’ is borst) en in figuurlijke zin ‘Het moederhart van God’. Iedere keer dat er een afsplitsing heeft plaatsgevonden, heeft dit moederhart van God de herinnering hieraan in haar hart bewaard. Of het nu gaat om twee sterrenstelsels die zich van elkaar scheidden, twee goddelijke geliefden die ieder los van elkaar een planeet gingen belichamen, haar eigen kinderen die zich van haar (etherische) bloed en vlees splitsten of de wezens op aarde die hartzeer ervoeren of elkaar pijn deden: dit wordt door de Goddelijke Moeder gevoeld.

Een boodschap van vrijheid

Nu is het zo dat de Moeder op het kosmische level deze oerpijn allang heeft opgelost, terwijl nog lang niet al haar kinderen dit op het fysieke level hebben gedaan. Deze kinderen kunnen dan ineens de pijn gaan voelen van hun herinnering aan deze oerervaring. Maar de Moeder zegt jullie nu: “lieve kinderen, nu is de tijd om deze pijn te helen en voorgoed los te gaan laten!” Iedere ziel die op aarde incarneert, maakt altijd opnieuw contact met de akasha’s en de collectieve bewustzijnsvelden van de planeet, die nog niet zijn gezuiverd. Die velden zijn gevormd door de gedachten, emoties en herinneringen aan alles wat zich hier ooit heeft afgespeeld. Dit zijn jullie niet zelf, noch dragen jullie dit bij je: jullie ziel herinnert het zich zodra zij terugkeert. Velen van jullie hebben de taak op zich genomen om deze bewustzijnsvelden te helpen opschonen, dat wil zeggen niet alleen jullie eigen aandeel, maar tevens familielijnen en zelfs ‘landskarma’. Jullie weten ook hoe jullie dat moeten doen (daarom is een flink aantal van jullie op de violette straal geïncarneerd), maar zovelen van jullie zijn er zelf opnieuw in verstrikt geraakt! Dit was nooit de bedoeling!

Natuurlijk is het goed wanneer jullie je eigen aandeel transformeren en terug in balans weten te brengen, maar hoe zonde is het wanneer jullie als lichtwerkers gebukt gaan onder het leed van de wereld, terwijl dit niet (alleen) van jullie is. In plaats van helpen transformeren, delven jullie dan het onderspit omdat jullie erin blijven hangen. Nu is de tijd om jullie vrij te maken van alle banden uit het verleden die niet langer je hoogste goed dienen. Om los te laten en te kiezen voor jullie vrijheid (en weet dat vrijheid een frequentie is!). Wist je dat loslaten één van de grootste uitdagingen voor de vrouwelijke energie is? Het helpt jullie echter om je innerlijk te bevrijden en opnieuw vrijheid te ervaren. Hoevelen van jullie zijn niet diep vanbinnen bang om helemaal vrij te zijn? En iedere keer dat jullie mensen toelaten in jullie wereld die die vrijheid voor jullie uitleven, wordt je een spiegel voorgehouden van datgene in jezelf wat nog niet voor die vrijheid kiest.

illustratie door Nene Thomas

Echte vrijheid zit in onszelf en gaat ook voorbij aan het oude man-vrouwspel en de zogenaamde ‘strijd der seksen’. Dat is ook de reden waarom veel sterrenmensen niets begrijpen van het grote duale lok- en verleidspel dat de seksen al duizenden jaren onderling opvoeren. Ze voelen zich soms een vreemde eend in de bijt wanneer ze hier niet aan meedoen of de ongeschreven regels niet begrijpen. Liever zijn ze ‘zielvoelers’ en voelen ze welke zielsenergie er in iemand huist voorbij de maskers die worden opgezet (maskers zijn ook een ongeschreven regel in de communicatie tussen mensen onderling en naar zichzelf toe). Wanneer jij voelt dat jij van de sterren komt of dat jouw ziel verblijft in een dimensie voorbij de manvrouwdualiteit, dan hoef je je dus geen zorgen te maken. Je bent wellicht een wegwijzer om voor de mensen het licht op het pad naar de ware vrijheid te laten schijnen: het pad van Één, het pad van noch mannelijk, noch vrouwelijk.

Vloeiend vrouwelijk

Dit alles wil niet zeggen dat jouw vrouwelijke energie niet gewenst is, lieve Drakenvrouw (ja, ik noem je nu zo, want het is je inmiddels hopelijk wel duidelijk geworden dat jij en ik één en dezelfde zijn). Integendeel. Je vrouwelijke zachtheid en kracht zijn meer dan ooit nodig om de weerbarstigheid van de uit de pas gelopen mannelijke energie op aarde te doen smelten. Om de roestlaag weg te krabben van het schild dat het (mannelijke) hart is gaan beschermen door middel van starheid, onbuigzaamheid en (intellectuele) dorheid. De zachte vloeiende lijnen van het vrouwelijke zijn hard nodig in deze tijd, en daarom ontwaken op dit moment ook zoveel zeemeerminnen onder jullie. Ja, dat lees je goed. Jullie zijn er klaar voor om deze ‘vergeten schat’ uit je vrouwelijke onderbewuste omhoog te duiken. Een schat die diep verbonden is met water en met voelen.

Steeds meer vrouwen onder jullie beginnen spontaan of in trance de erfenis van hun zeemeermin-zijn te herinneren. Ze voelen deze energie opnieuw door hun lijf stromen en het is alsof ze worden aangeraakt door een oude wijsheidslaag van zichzelf. De zeemeerminenergie maakt ons lichaam vloeiend en zacht wanneer we ons overgeven aan haar cirkelende en kronkelende bewegingen in het water. Uiteindelijk zijn het namelijk zachtheid en soepelheid, niet starheid, die ons lichaam het meest ontvankelijk maken voor het ontvangen van de heilige geest (dat wil zeggen dat geest, ziel en hoger zelf steeds meer indalen in ons lichaam en zich met het fysieke verenigen). Het kan dus geen kwaad je lichaam hierop voor te bereiden door de energie van de zeemeermin of zeemeerman in jezelf toe te laten (nu weet je gelijk ook waar sommige vormen van buikdans naar terug verwijzen!). Jij, de zeemeermin en ik (de Drakenvrouw) zijn één.

Shape Shifters

Tot slot vertel ik je over nog een schat van het Goddelijke Vrouwelijke die ik eeuwenlang voor je bewaakt heb en die jullie –vrouwen en mannen- nu ook weer in jullie wezen mogen toelaten: jullie talent van ‘shape shifting’. Sommigen van jullie ervaren reeds dat deze energie langzaam aan het terugkeren is bij jullie. Zo kunnen jullie in de verschillende dimensies van vorm veranderen en is het de bedoeling dat jullie dat ook weer op het aardse vlak kunnen wanneer de frequenties hoog genoeg zijn. Overal ter wereld verhalen jullie mythen over dit vermogen: de Kelten vertellen over tovenaressen en godinnen die zichzelf kunnen veranderen in een ander persoon, dier, boom of steen. Andere verhalen vertellen over de gedaanteverwisselingen van de selkies en de naïaden of nimfen. En over de goden –mannelijke en vrouwelijke- die verschillende gedaanten aannemen (denk aan Xi Wang Mu, Zeus en natuurlijk de Egyptische goden).

Shape shifting is een fenomeen dat in de aardse dimensie mysterieus en onwerkelijk lijkt, maar in de hogere dimensies volledig geaccepteerd wordt. Sterker nog: het pad naar verlichting, bevrijding of zelfrealisatie gaat langs het herinneren van onze diverse zelven in de verschillende dimensies en het zuiver en speels leren manipuleren van energie. Onze geliefde meesters, engelen en goden in de niet-fysieke dimensies kunnen voor ons iedere vorm aannemen die ze willen, menselijk en niet-menselijk.

Shapeshifting en onsterfelijkheid zijn eigenlijk één en dezelfde: de energie blijft, het is de vorm die verandert.* Jullie kunnen het eigenlijk allemaal al in de andere dimensies, maar zijn jullie dat in jullie huidige incarnatie niet altijd bewust. Misschien omdat een onbewuste angst je tegenhoudt. Want hoe spannend en opwindend dit misschien ook klinkt, shapeshifting vraagt wel om beheersing en meesterschap van de elementen en je mentale, emotionele en fysieke lichamen. Je eigen draken- of zeemeerminnenzelf ontmoeten kan immers ook een shock zijn en ook wij, de draken en de zeemeermensen, zijn niet vrij van gevoelens (waaronder wraak, zoals een vrouw zich onlangs haar zeemeerminzelf herinnerde).

Maar goed, daarmee zou ik een compleet nieuwe blog kunnen vullen, dus ik laat het voor nu hierbij. Je hebt immers genoeg om over na te denken en te voelen na het lezen van deze blog en om te onderzoeken wat wel en niet bij jou past! Ik heb je een blik gegund in je eigen schatkelder, waar je veel informatie over je goddelijke ziel kunt vinden. Volg je eigen innerlijke kompas en laat de drakenparels, die ik je vandaag heb aangeboden, je zachte en krachtige kant versterken in alle Liefde (want dat is de grootste schat die ik al die tijd tot je terugkeer bewaakt heb: de Liefde die jij zelf bent…)

*ook in trance, bijvoorbeeld tijdens een zielsreis, merken cliënten dit: naarmate ze verder reizen binnen de zielenwereld, verandert hun frequentie (tijdens de sessie neemt die doorgaans in hoogte toe). Zo zijn ze het ene moment bijvoorbeeld een leraar of meester in de sferen of op een andere planeet, om het moment daarna zichzelf te ervaren als een engelwezen en nog weer later als lichtdeel van de zon of een andere ster (bijvoorbeeld van Orion)- hetgeen doorgaans een ongelooflijk intense ervaring is voor hen, omdat dit laatste dan zo als ‘thuiskomen’ voelt…

N.B.: alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay, tenzij anders aangegeven.

Wil je ook meedoen met de workshop ‘Een Aarde-engel worden’ op 25 en 26 mei in Leiden? Wil je je vleugels en je engelwezen herinneren? Of voel je een connectie met het devarijk en wil je weten wat je ermee kan doen om Gaia en al wat op haar leeft van dienst te zijn? En wil je daarbij ook graag leren werken met jouw ‘persoonlijke draak’, de draak die je helpt je eigen aura en energie zuiver te houden en die je wijst op hoe je de elementen in jezelf in balans kunt houden? Klik hier voor meer informatie en meld je gelijk aan 

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en tevens ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces en uit regressiesessies en zielsreizen met cliënten. Daarbij werkt ze desgewenst samen met engelen, meesters en godinnen. Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of contact wil maken met de ziel, kan een afspraak maken via contact. Voor hypno- en regressietherapie geldt dat deze sessies vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).