From the Future with Love (2)

From the Future with Love (2)

Bakens om onze ziel bij te lichten op het pad naar meesterschap (2/2)

Dit is deel 2 van de tweeluik over de meesterziel. Voor deel één, klik hier.

Door Wytske Jónás, 21 januari 2018

Een meesterziel is een ziel die zich op het pad van meesterschap en zielenvervolmaking bevindt. In het vorige deel van deze blog passeerden reeds enkele belangrijke sleutels de revue. In dit deel gaan we nader in op eden, geloften, de wet van Grace, inwijdingen in de elementen, seksuele energie en het herstel van onze band met draken.

Eden, geloften en de wet van Grace

Op ons pad naar zielenvervolmaking ontdoen we ons nu in versneld tempo van oude afspraken en geloften die niet langer onze groei dienen. Sommige van deze overeenkomsten hebben we gemaakt om elkaar te helpen. Zo zijn in de huidige tijd bijzonder veel (hoge)priesters en (hoge)priesteressen, sjamanen, meesters, koningen en farao’s teruggekeerd om de aarde te ondersteunen bij haar ascentie en om de oude wijsheid terug te laten keren. Het afronden van de losse eindjes van ons individuele pad is daarbij slechts één facet; het andere is dat we zijn gekomen om in rap tempo de collectieve astrale velden die rond de aarde hangen uit te helpen zuiveren. Soms omdat we hier ooit zelf veel invloed op hebben gehad, en bijna altijd ook omdat we krachtig genoeg zijn met ons licht om dit te kunnen doen (zo zuiverde iemand enige tijd geleden het veld van oorlog en geweld rondom Alexander de Grote van wie hij destijds zelf een aspect vormde).

Zodra we dit oppakken, beginnen we onder de wet van Grace (goddelijke genade) te vallen die over de wet van driedimensionaal karma wordt gelegd. Hiermee kunnen we versneld ons eigen karma aflossen terwijl we ook aanverwante collectieve velden schoonmaken. Dit betekent overigens niet dat we zomaar het karma van anderen opruimen, maar dat op dit moment het proces van collectieve ascentie voorrang heeft boven dat van het individu. Wanneer het individu hierdoor echter in een verhoogd bewustzijn komt, kan het zelf zijn eigen meesterschapsproces oppakken en mee gaan helpen (waarbij hij alsnog de kans krijgt om oude patronen te transformeren en ook onder de wet van Grace te vallen).

Bepaalde eden en geloften dienen zoals gezegd niet langer ons hoogste goed en het is van belang dat we deze ontbinden. Dit kunnen loyaliteitsgeloften zijn binnen bepaalde families en zelfs spirituele gemeenschappen. Nu is onze kans om door te groeien naar kosmisch bewustzijn en niet langer trouw te blijven aan groepen die nog niet volledig uitgelijnd zijn met Spirit en de onvoorwaardelijke liefde. We zijn uitsluitend trouw verschuldigd aan onze goddelijke kern en goddelijke vrijheid (die één zijn met Spirit) en willen daarbij iedereen in de gelegenheid stellen om hier te komen. De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan onze ontwikkeling en heel dikwijls daarbij ook onze taak verricht binnen de familie of groep. Het is nu tijd om verder te gaan, of de familie of groep ons licht nu heeft ontvangen of niet. Ontvangen is een verantwoordelijkheid van degene die ontvangt; het door ons gebrachte geschenk of offer blijft aanwezig maar heeft onze fysieke aanwezigheid en investering niet langer nodig.

Voor vrouwen in het bijzonder is het goed om aandacht te schenken aan de volgende gelofte en/of overtuiging: dat er bij verlichting een soort ‘glazen plafond’ is en dat vrouwen niet eerder dan mannen verlichting kunnen bereiken; of dat zij zich uit loyaliteit achterstellen bij hun mannen en misschien zelfs geloven dat alleen mannen ‘verlicht’ kunnen worden, omdat het vrouwelijke lichaam een handicap vormt. Niets is minder waar en ook al geloof je dat je deze overtuiging achter je hebt gelaten in deze tijd van emancipatie, toch kan het zijn dat je haar nog steeds met je meedraagt -vanuit het collectieve onderbewuste van de vrouwelijke ervaring binnen de dualiteit. Dit veld mag de komende tijd ook helemaal opgeschoond gaan worden!

Een vriendin van me schreef onlangs dat ze merkte dat steeds meer vrouwen op jonge leeftijd in de overgang komen. Volgens haar heeft dit te maken met ons kosmische (baar)moederschap en het baren van een nieuw (kosmisch) bewustzijn. Ik ben het zeker met haar eens, omdat ik het zelf ook aan den lijve ondervonden heb. Ik was 38 toen ik vervroegd en versneld door de overgang ging en meteen vanaf dat moment nam mijn kosmische bewustwordingsproces een nog hogere vlucht.

Heilig huwelijk

Waar het echter om gaat, is niet dat mannen óf vrouwen eerder hun zielenpad voltooien. In wezen gaat het om het heilige huwelijk in onszelf, de gelukkige vereniging van onze innerlijke man en innerlijke vrouw in alle dimensies van ons wezen. Daarbij dienen we op zoek te gaan naar die aspecten van onszelf die onze innerlijke koning of innerlijke koningin benadeeld of veroordeeld hebben. Het maakt niet uit of we in dit leven man of vrouw zijn, want bij beide geslachten ben ik innerlijke koningen en koninginnen tegengekomen die rigide hun eigen rijk regeerden; soms zo rigide, dat hun wederhelft ook maar niet naast hen op de troon dorstte plaats te nemen! Aan deze disbalans kunnen allerlei dynamieken ten grondslag liggen, en het is goed om deze in onszelf naar boven te halen en naar het licht te brengen.

Elementinwijdingen

Waar we nu ook versneld doorheen gaan, zijn onze inwijdingen in de elementen. Vaak heeft onze ziel al gedurende lange tijd veel ervaringen opgedaan binnen enkele van de elementrijken vuur, water, lucht en aarde. Oude zielen die momenteel op aarde geïncarneerd zijn hebben bijvoorbeeld dikwijls levendige herinneringen aan een tijd waarin ze nog deel uitmaakten van de devische rijken. Vaak is één element onze ‘favoriet’ geworden omdat we hierin de meeste tijd hebben doorgebracht en we van deze ervaringen veel kwaliteiten mee hebben genomen voor onze menselijke ervaring. Zo voel ik mij sterk verbonden met het element water en bewaar ik in mijn celgeheugen de herinnering aan een tijd waarin ik zeemeermin en waternimf was. Ik wilde helemaal geen mens worden en voelde zelfs heel lang weerstand hierop! Verder ben ik een intuïtief, sensitief en creatief persoon en ook dat zijn kwaliteiten die ik van het element water heb meegebracht.

Ook in de andere elementen hebben velen van ons langdurig ervaringen opgedaan. Zo ervaar ik de meeste vrijheid binnen het element lucht en komt daar ook waarschijnlijk mijn grote behoefte aan vrijheid vandaan (ruach, of geest zijn, maakt een hele fijne herinnering in mij wakker). In het element aarde voel ik mij geborgen en gekoesterd en ik ontdekte dat ik daarin wel eindeloos zou kunnen blijven, als ik dat wil. Als zaadje of pit bijvoorbeeld die duizenden jaren kan wachten tot ze wortel schiet (ik heb niet voor niets een stevige verbinding met bomen!). Het meest complexe element voor onze aardse ervaring is misschien echter wel het element vuur. Het is mogelijk dat niet alle zielen reeds een ‘vuurdoop’ hebben ondergaan, want het voelde voor mij als een heel oude ervaring die ook niet uit dit universum stamde.

Natuurlijk zijn wij allemaal zonnen of vonken van het goddelijke vuur, maar dat is niet hetzelfde als meesterschap leren verkrijgen over dit vuur in de lagere rijken. Vuur brandt en kan (net als ieder ander element overigens) schade aanrichten als ze niet in de hand gehouden wordt. Vuur is ook verbonden met ons seksuele vuur en de kundalini-energie en het is zowel scheppende als vernietigende energie. Tijdens het lezen van zowel mijn eigen zielenakasha’s als die van anderen, ontdekte ik dat we mogelijk ooit in de hogere rijken met dit vuur gemanipuleerd hebben. Hiermee bedoel ik dat we vanuit deze hogere sferen onze invloeden in de lagere rijken en dimensies misbruikt hebben (bijvoorbeeld door seksueel vampirisme). In deze tijd keren zowel de feniks en de vuurdraak bij ons terug, en soms moeten wij eerst orde op zaken stellen met dit deel van ons eigen wezen voordat we hen weer kunnen toelaten.

Seksuele energie en het herstel van onze band met de draken

Aftapping van seksuele energie is helaas nog steeds iets wat in onze tijd voorkomt, dat wil zeggen in onze tijdlijnen. Wie spiritueel groeit en veel licht vergaart, is kwetsbaar hiervoor –zeker ook als ze vrouw is. Het is echter belangrijk te weten dat dit ‘door goddelijk decreet’ niet langer getolereerd wordt en het reeds gestopt is in de toekomst. Voordat dit echter naar onze tijdlijn terugwerkt, dienen wij het zelf eerst te stoppen en te zuiveren. Met andere woorden: in de toekomst is het reeds gebeurd, maar wij kunnen zelf nog met weggestopte (ziels)delen of contracten zitten, waardoor we dit aftappen feitelijk zelf toelaten. Zo’n weggestopt deel kan een feniks zijn die bij ons hoort, maar die we nog niet naar het licht gebracht hebben. Of onze innerlijke man, die ons niet kan beschermen omdat hij nog niet naar huis gehaald is. We kunnen soms zelfs een bloedlijn met deze wezens delen, al is het maar een klein beetje, waardoor we met hen verbonden blijven. Voor onze vuurinitiatie is het daarom belangrijk om goed de innerlijke huishouding van onze ziel te onderzoeken!

Art by Anja Kostka

Een woord nog over draken: zij wachten er op om bij ons terug te keren en velen van ons hebben hen reeds toegelaten. Natuurlijk bestaan zij niet uitsluitend buiten ons, maar zijn zij ook wijzelf in een andere dimensie. Zij waren er al sinds het begin der tijden en lang voordat we vorm aannamen in de dichte wereld van de derde dimensie. Zelfs toen we eenmaal mens waren, hebben we nog lang met hen samengewerkt. Later werd deze samenwerking steeds minder goed begrepen en kwam er een breuk (of beter: versluiering) tussen hun en onze dimensie. Het is belangrijk om daarom eerst de band met onze innerlijke draak te herstellen. Hebben we hem of haar verwaarloosd en is hij of zij daarom onhandelbaar of vernietigend geworden? Hebben we hem/haar ooit zelf verwond of gedood? Toen we vanuit de hogere dimensies (en uit andere universa) afdaalden naar de lagere dimensies hebben we niet altijd meer onze draken in toom weten te houden.

Stel je eens voor: hoe krachtiger de draak die je met je meeneemt, hoe vernietigender deze kan worden zodra het de wereld van de dualiteit binnengaat waar + en – kunnen worden omgedraaid! Een draak die in de hoogste dimensies pure allesgevende liefde is, kan binnen deze omkering van polariteiten ineens uitgroeien tot een onbedwingbaar gulzig monster dat niet meer te verzadigen is. De oneindigheid van het met een gul hart geven van liefde is dan gelijk evenredig aan de onverzadigbare honger naar het willen ontvangen van liefde of een compensatie voor liefde. Zo’n wezen kunnen we dan als onze vijand gaan beschouwen binnen het beperkte bewustzijn dat we hebben in de derde dimensie, terwijl het in feite om een deel van onszelf gaat waar we niet langer meester over zijn. Ooit waren we één met deze draak, maar in de lagere dimensies begonnen we afgescheidenheid te ervaren en onszelf in delen op te splitsen (waardoor de draak buiten onszelf kwam te staan). We wilden alle delen van onszelf apart van binnenuit ervaren en leren kennen. Dit is een belangrijke contemplatie voor iedereen die enige terughoudendheid of zelfs angst ervaart ten opzichte van draken, zeker als je een ‘oude ziel’ bent op weg naar meesterschap.

Smal pad

Een ziel op weg naar meesterschap zal merken dat het pad naar het licht op het laatst steeds smaller begint te worden. Er kunnen nog krachtige inwijdingen en stuiptrekkingen plaatsvinden op gebieden die hij of zij nog niet genoeg meestert. Oude patronen kunnen ineens hardnekkig de kop opsteken, zelfs als we er al heel lang geen last meer van hadden of het vroeger slechts om iets kleins ging. Hoe hardnekkiger iets terugkeert, hoe harder de roep van onze ziel om hier iets mee te doen. Wat dat betreft is er een kern van waarheid in de esoterische tradities, waarbij er wordt verteld dat de ziel afdaalt binnen de 7 rijken van haar eigen onderwereld. Zij maakt daarbij alle lichamen schoon die zij ooit voor haar eerste incarnaties in de dichte dimensies had aangetrokken. Een ander beeld dat ook wel eens genoemd wordt is het afleggen van de zeven sluiers. De bedoeling is dat er niets meer aan kleeft en dat we ze schoon kunnen teruggegeven. Lukt ons dit niet, dan kan er tijdens onze reis door de dimensies opnieuw van alles aanplakken en zijn we nog altijd niet vrij.*

Het pad wordt ook steeds smaller omdat we zelf onze ervaringen mogen gaan duiden, en hiervoor lang niet altijd meer antwoorden kunnen vinden op bijvoorbeeld het internet. Zo kwam ik onlangs onverwacht de zevenkoppige draak tegen in mijn meditatie. Anders dan het beeld dat van deze draak op internet gegeven wordt, waarbij ‘dit monster’ ons angst zou moeten inboezemen, was mijn reactie er echter een van compassie en liefde. De draak kwam namelijk uit mijzelf voort en er verscheen meteen een soort gids of hoeder om elke kop van deze draak aan een goddelijke straal te koppelen, als waren deze stralen een soort bron waar zij zich aan konden laven. Ik begreep direct de boodschap ervan, namelijk dat deze drakenhoofden nu uitsluitend zuivere, goddelijke voeding zouden ontvangen en niet langer gevoed zouden worden door lagere instincten of impulsen voor zover ze dat nog deden. Het is dus goed om altijd je eigen intuïtie te volgen die je feilloos begeleidt op je pad naar zielenvervolmaking.

Tot slot, lieve meesterziel: streef er iedere dag naar om een nog liefdevoller en wijzer mens te worden en de beste versie van jezelf (zonder oordeel overigens over goed, beter of minder goed). En wanneer het je een dag niet lukt, streef ernaar om de meest zelfvergevende en mededogende versie van jezelf te zijn. De wetenschap dat je ziel zich in dit stadium van haar ontwikkeling bevindt, zou er meteen ook voor moeten zorgen dat je een soort ‘humility’ en tolerantie betracht ten opzichte van je medemensen (ook dat is een inwijding, en ‘valse trots’ kan je een groot aantal stappen terugzetten). Van de buitenkant kun je niet oordelen in welk stadium een ziel zich bevindt (tenzij je over het zogenaamde zielenoog beschikt waarmee je rechtstreeks in iemands ziel kunt kijken, en geloof me, dat is niet altijd makkelijk!). Elke ziel heeft recht op haar eigen lessen en de keuzevrijheid om korter of langer bij bepaalde stations te verpozen tijdens haar reis door de dimensies. En zelfs de keuze om helemaal niet voor (spirituele) groei te kiezen.

Art by Anne Stokes

Andersom is het jouw taak, als meesterziel, om je eigen essentie trouw te blijven – hoe de wereld er om je heen ook uitziet. Zelfs als die wereld niet tolerant lijkt ten opzichte van spirituele groei of het streven naar verlichting. Je bent niet voor niets nu hier teruggekomen, in deze tijd. Alleen jij kan verantwoordelijkheid nemen voor je eigen proces, net als een ander dat uitsluitend kan doen voor zijn of haar eigen proces. Zielenmeesterschap is een keuze, en als er iets is wat je daarin tegenhoudt is het aan te bevelen om dat aspect te onderzoeken. Misschien is er een gewond zielsdeel dat eerst nog teruggehaald en geheeld wil worden, bijvoorbeeld een ervaring uit een vorig leven waarbij je ter dood gebracht werd voor het uiten van je spirituele wijsheid op welk gebied dan ook. Als dat zo is, weet dan dat samen met jou miljoenen andere oude (hoge)priesters en (hoge)priesteressen, meesters en sjamanen zijn teruggekeerd in deze tijd en dat duizenden van hen inmiddels deze gewonde zielsdelen naar ‘huis’ gebracht hebben en hun soul retrieval voltooid hebben. Voor jou is dit dus zeker ook mogelijk!

We zijn dikwijls vanuit de toekomst teruggekeerd naar de tijdlijnen van de derde dimensie. Onze toekomst is stralend en we hebben hierin reeds mogelijkheden verkend, nieuwe ervaringen opgedaan en zelfs nieuwe werelden gebaard in de volgende dimensies. De toekomst wacht er alleen nog wel op, dat wij haar zelf naar het hier en nu brengen.

Noten:
*zie bijvoorbeeld ook het Evangelie van Maria Magdalena, waaruit ik aan het eind van mijn vorige blog een klein deel citeerde. Zie hier.

N.B.: alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay.com, behalve de afbeeldingen van Anja Kostka en Anne Stokes.

Je Wilde Ware Zelf biedt diverse activiteiten aan in het kader van je ascentie & verlichtingsproces. Kijk snel of er iets voor jou bij zit:

Healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’: laat oude energie en oud karma los en ga een staat van genade/grace in… Klik hier:

Reading ‘Fountain of Grace’: werp licht op het pad van jouw ziel. Tijdelijke welkomstprijs, klik hier.

 

Ascentiecoaching of hypno- en regressietherapie. Bewandel het pad naar vreugde en vrijheid en ondersteun je eigen verlichtingsproces. Klik hier voor ascentiecoaching hier voor hypno- en regressietherapie.

Zielsreis: de elegantste manier om het pad van je ziel via je eigen onderbewuste te ontdekken. Een cadeautje voor jezelf en een boost voor je ziel naar haar volgende level van soul blossoming! Klik hier.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).