From the Future with Love

From the Future with Love

Bakens om onze ziel bij te lichten op het pad naar meesterschap (1/2)

Door Wytske Jónás, 21 januari 2018

In deze blog ga ik dieper in op het pad van de ´meesterziel´. Onder een meesterziel versta ik die ziel, die zich na een lange evolutieperiode opmaakt voor haar meesterschap en vereniging met Spirit. Samen maken zij de twee weer één: dag en nacht, licht en donker, mannelijk en vrouwelijk, geest en ziel, buiten en binnen. Hierdoor kan zij volledig een ‘vessel’ of draagvat voor de Goddelijke Geest op aarde worden als zij dat wenst; ook kan zij besluiten haar pad elders voort te zetten of een nieuwe taak op zich te nemen.

Mij is gevraagd om dit pad wat meer bij te gaan schijnen*. Daarom geef ik hieronder ‘nieuwe’ aanwijzingen voor deze zielen en vertel ik ook over inwijdingen, de wet van Grace en onze (nieuwe) samenwerking met de meesters en engelen; tevens heb ik een belangrijke boodschap voor meesterzielen, die in dit leven of in de meerderheid van hun incarnaties vrouw zijn (geweest). Vanwege culturele en patriarchale invloeden uit het verleden is meesterschap voor hen geen vanzelfsprekend gegeven, noch een pad dat door de eeuwen heen voor hen open leek te liggen. Deze belemmeringen kunnen zij nog steeds onbewust met zich meedragen in hun zielenakasha in de vorm van overtuigingen of oude geloften. Zielenmeesterschap (of soul enlightenment) gaat immers ook over het opheffen en loslaten van oude eden en geloften die de ziel verhinderen om volledig één te worden met Spirit.

Vessel

Je ziel is een ‘vessel’, een draagvat voor goddelijk bewustzijn of spirit. Het is dat deel van je goddelijke zelf, dat je als goddelijke vonk hebt uitgezonden om ervaringen op te doen door de tijd en de dimensies heen binnen dit universum. Niet alleen op aarde, maar ook bij andere planeten en sterrenstelsels. De ziel kan zowel groepservaringen als individuele ervaringen dragen en in zich opnemen.

In de loop van haar ervaringen is het licht van de ziel, dat oorspronkelijk stralend was, zich steeds meer gaan verdichten en versluieren. Op haar weg naar de lagere dimensies nam zij oorspronkelijk een dosis begin-karma mee. Dit was ‘part of the game’. Dit begin-karma heeft haar haar hele reis vergezeld en vormt misschien wel haar diepste pijnlaag – een laag die ze in vele vormen en gedaanten is tegengekomen op haar reis door de dimensies. Het beginkarma (of oertrauma zoals sommige therapeuten dit noemen) gaat meestal over het je tot diep in de kern van je ziel alleen voelen, of minderwaardig of verstoten of verraden.

Een ziel op weg naar meesterschap komt deze oude laag ook opnieuw tegen, maar voelt daarbij dat het tijd is geworden deze los te laten omdat het niet meer dan een illusie is. Het was het koffertje (of de knapzak zo je wilt) dat je aan het begin van je reis had meegenomen en dat je ten telkenmale had uitgepakt, als eerste illusie om dit spel te kunnen spelen. Omdat je bewustzijn steeds meer versluierd raakte en ook om jezelf volledig in de ervaring op te laten gaan, ben je gaan geloven dat je zelf je bagage was. Je begon te geloven dat je je illusie was in plaats van degene die deze illusie ervoer. In de kern ben je echter nooit gescheiden, alleen, minderwaardig of verstoten geweest, want je goddelijke essentie is altijd heel gebleven en heeft net zolang gewacht tot je bij haar terug zou komen. En die tijd is mogelijk nu voor je aangebroken.

Meesterschap en soul enlightenment zijn een proces van terugkeer naar je eigen essentie, zodat deze essentie je volledig kan beginnen te doorstralen ongeacht de plek waar je bent. In mijn vorige blog schreef ik over de ‘mandala’ die onze ziel als gevolg van haar route vormt; wanneer ze op weg naar meesterschap deze routes weer langsgaat, komt ze knopen, hindernissen en versluieringen tegen die ze nu in haar wijsheid kan beginnen weg te halen. Al deze knopen en hindernissen houden namelijk haar directe verbinding met Spirit tegen, en hoe meer ze deze begint los te laten, hoe meer goddelijk bewustzijn via deze lijnen naar haar terug kan stromen.

Boodschappen uit de toekomst

Wanneer we onze eigen tijdlijnen (of reislijnen door de dimensies) beginnen schoon te maken, ontvangen we ook beter de boodschappen uit onze eigen toekomst. We maken immers de weg vrij voor Spirit om naar ons terug te stromen, en die terugkeer van en naar Spirit ís onze toekomst. We beginnen toekomstige mogelijkheden te ontwaren, omdat we steeds meer vanuit dit goddelijke bewustzijn naar ons levenspad beginnen te kijken. Niet voor niets wordt dit wel eens de adelaarsview genoemd, omdat we vanuit een hoger en breder perspectief naar onze wereld beginnen te kijken. We zien het web dat we voor onszelf gewoven hebben en welke lijnen er verknoopt of te losjes bij hangen. En ook al zijn die lijnen vanuit menselijk perspectief gezien lijnen uit het verleden, we beginnen ze te herstellen- want geschiedenis is niets meer dan energie die ergens is blijven hangen en erom vraagt terug in balans gebracht te worden.

Zo ervoer een cliënte onlangs tijdens een past-life regressie, hoe ze een vorig leven van zichzelf heelde vanuit een hogere laag van haar wezen. Van te voren had ik haar begeleid bij het laten indalen van dit hogere liefdevolle aspect van haarzelf en het was ontroerend hoe zij hiermee de gewonde vrouw die zij in dat leven was in het licht kon zetten. Ik vroeg mijn cliënte daarbij om haar hand op het hart van deze vrouw te leggen, haar liefdevolle hand die uit de toekomst kwam. Dit troostte de gewonde vrouw en lichtte haar helemaal op. Met het bewustzijn van toen ervoer deze vrouw de hand echter niet als de hand van haarzelf uit de toekomst, maar als die van Maria –iets wat voor mijn cliënte heel mooi was om te ervaren.

Ook wij ervaren dikwijls op eenzelfde manier de hulp uit de lichtwerelden. We zien hen als meesters of goden buiten onszelf, maar in wezen zijn het onze eigen delen vanuit de toekomst die ons helpen. Hoe mooi is het om deze boodschappen uit onze toekomst te ervaren, een toekomst die er uiteraard nu en hier al is, maar die we afhankelijk van de reikwijdte van ons bewustzijn op een bepaald punt in onze soul matrix nog als lineaire tijd en ruimte opvatten. In wezen zijn wij het zelf die de connectie maken met delen van onszelf die dichter of verder verwijderd van Spirit liggen, en in mijn sessies streef ik er altijd naar om iemands bewustzijn zo hoog op te rekken als goed voor iemand is op dat bepaalde moment.

De meesters en andere hogere delen van ons wezen

Voor een aantal zielen is het belangrijk te weten dat zij zelf van ver uit de toekomst zijn teruggekomen naar de aarde, en dat ze vele lessen versneld mogen afronden. Ze zijn teruggekomen omdat nú de kans geboden wordt om bepaalde zielsdelen terug te halen of karma in te lossen. Deze zielen zullen merken dat ze met de versnelde energieën van nu veel vlugger hierdoorheen gaan; het is alsof ze nu het stof mogen afkloppen van de derde dimensie en de eigenlijke taak waarvoor ze mede hier zijn gekomen mogen gaan oppakken. ‘It’s about time’ vertelde een opgestegen meester laatst tijdens een zielsreis tegen mijn cliënte; zo ook zijn er diverse andere cliënten bij me geweest die dezelfde boodschap mochten ontvangen (maar die zich soms nog vast bleven houden aan oude stukken die ze allang mochten loslaten).

Het kan ontzettend veilig voelen om alles bij het oude te houden en ook om ons vast te blijven houden aan het contact met bepaalde meesters en godinnen. Of om de ‘sprong naar hoger bewustzijn’ niet te nemen. Stel je eens voor: je bent naar de aarde gekomen (‘been there, done that’) vanaf een plek waar je inmiddels met iets nieuws begonnen was. Je ziel had reeds zoveel van haar licht terug vergaard door de tijd heen dat ze vanuit hogere sferen of dimensies terugkeerde naar de aarde -voor de laatste ontbrekende stukjes en tegelijkertijd om de aarde te helpen. Onderweg naar de aarde groette ze de meesters, engelen en god(inn)en die haar alle hulp en ondersteuning aanboden bij haar taak. Eenmaal op aarde kwam ze echter weer in een oude matrix en ook opnieuw haar eigen onzekerheden tegen (wellicht haar eigen beginkarma). Misschien koos ze daar oorspronkelijk voor om andere zielen, die hierin nog gevangen zaten, te helpen bevrijden. Dit is het risico overigens van elke meester die opnieuw oude kleden aantrekt om van binnenuit (‘in het veld’) andere zielen te gaan helpen.

Het is deze illusie én de illusie dat de meesters en godinnen zich buiten ons bevinden, die we versneld mogen loslaten! We hebben ooit zelf in de verschillende dimensies velden gevuld met onze essentie, als een soort vijver van goddelijk bewustzijn waar we uit konden putten wanneer we daaraan toe waren. We hebben daar zogezegd ons eigen lijntje reeds naar toe lopen, en hoeven alleen maar onze kruik hoog te houden om deze nectar van wijsheid uit het grote, collectief verzamelde vat op te vangen. Wanneer we dus tappen uit het veld van onvoorwaardelijke liefde en mededogen, kan de energie zich uit dit veld manifesteren als ‘spirit uit het veld van onvoorwaardelijke liefde’, of als Quan Yin, of Maria, of Jezus of welke andere ‘entiteit’ dan ook. Deze wezens bestaan echt en zijn tegelijkertijd collectief gevulde en gedragen velden met wier essentie we ons altijd mogen voeden.

Het is echter belangrijk om niet gehecht te raken aan de vorm of naam van degene die op ons pad komt, omdat we daarmee onze eigen groei kunnen beletten. Wanneer we verder gaan op onze weg, kunnen andere velden zich voor ons beginnen te (her)openen met hieraan verbonden wijzen en leraren. Zeker voor vrouwen kan het soms een uitdaging zijn om een bepaalde gids of leraar/meester los te laten en er niet emotioneel aan gehecht te raken. Zo weet ik dat ik meester Saint-Germain al heel lang ken en ook veel met hem gewerkt heb in vorige incarnaties, maar tevens dat ik reeds sinds het begin der tijden zelf met de violette straal gewerkt heb en een medehoeder van deze straal was. In deze tijd waarin de violette straal weer voor de aarde is vrijgegeven, heb ik feitelijk gewoon mijn oude taak uit Lemurië weer opgepakt.

Voor deel 2 van deze blog, klik hier.

Noten:
*door ‘Spirit’ zelf. Het zag er namelijk even naar uit dat –o.a. door de drukte in mijn praktijk- een nieuwe blog enige tijd op zich zou moeten laten wachten en het hoognodig was om me weer op te laden en goed uit te rusten. Tot 3x toe kreeg ik echter de boodschap om vooral te gaan schrijven en mijn kennis en wijsheid te delen. De reden is dat met de overgang naar het nieuwe zonnejaar veel zonnen (zielen) opnieuw een nieuwe fase zijn ingegaan van hun evolutie. Voor hen kan de informatie heel nuttig zijn.

N.B.: alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay.com.

Je Wilde Ware Zelf biedt diverse activiteiten aan in het kader van je ascentie & verlichtingsproces. Kijk snel of er iets voor jou bij zit:

Healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’: laat oude energie en oud karma los en ga een staat van genade/grace in… Klik hier:

Reading ‘Fountain of Grace’: werp licht op het pad van jouw ziel. Tijdelijke welkomstprijs, klik hier.

 

Ascentiecoaching of hypno- en regressietherapie. Bewandel het pad naar vreugde en vrijheid en ondersteun je eigen verlichtingsproces. Klik hier voor ascentiecoaching hier voor hypno- en regressietherapie.

Zielsreis: de elegantste manier om het pad van je ziel via je eigen onderbewuste te ontdekken. Een cadeautje voor jezelf en een boost voor je ziel naar haar volgende level van soul blossoming! Klik hier.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).