Heling met de goddelijke straal van Genade

Door Wytske Jónás, 3 november 2016

In deze blog vertel ik over hoe de straal van Genade weer voor ons werkt in deze tijd, en hoe je daarmee je karma (versneld) kunt inlossen. Deze straal was o.a. werkzaam in Atlantis en is nu weer beschikbaar voor iedereen die zich er klaar voor voelt. Ook vind je in deze blog een korte meditatie om hiermee aan de slag te gaan.

Iets moois is gaande

schutzengelchen-1690635_960_720Er is momenteel zoiets moois gaande voor ons als aardebewoners, dat ik aanvankelijk aarzelde om dit op te schrijven. Ik wilde het graag, maar ergens durfde ik niet (‘wat als het niet waar is?’ en ook ‘haal ik me hiermee niet iets karmisch op de hals, als het niet klopt?’), maar keer op keer bleef de boodschap terugkomen. De klik om het uiteindelijk tóch op te schrijven, kwam met de ‘bevestiging uit Atlantis’. Atlantis is voor mij inmiddels zo reëel en voelbaar geworden, dat ik voor mezelf weet dat al het goede dat we daar als collectief priesterschap hebben gedaan voor de aarde, weer als kwaliteiten naar ons aan het terugstromen zijn.

Ik heb het over het zuivere ‘gouden’ Atlantis en het rechtgeaarde Atlantische priester(essen)schap, een erfgoed waar een ieder van ons weer toegang toe kan krijgen zodra hij of zij het voor hem of haar belastende deel uit dat verleden ‘opgelost’ heeft- indien dit er is. Vanuit mijn vak (regressietherapie) weet ik dat, willen we toegang krijgen tot talenten en kwaliteiten uit vorige levens, we eerst onze ‘afsluiters’ voor die talenten en kwaliteiten dienen vrij te maken. Afsluiters zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, belastende overtuigingen, karmische banden en verstrikkingen en vloeken en verwensingen.

Genade en Gratie 

De boodschap die ik de afgelopen twee weken voortdurend ontving, waren de woorden ‘Genade’ en ‘Gratie’. Hemelse en Goddelijke Genade en Gratie. Het was net alsof een paar krachtige engelen net zo lang deze boodschappen bleven doorgeven, tot ik ze uiteindelijk kon accepteren. Ik had ook even tijd nodig om te begrijpen wat ermee bedoeld werd. Het had met karma te maken en met het versneld aflossen hiervan. Maar was het bedoeld om als boodschap aan iedereen door te geven? Of voor mijn cliënten? Of voor mijzelf persoonlijk? Dit laatste leek me het minst waarschijnlijk, want ik had een half jaar eerder reeds duidelijk de boodschap gekregen dat mijn persoonlijke karma ‘over’ was. Het was van de ene op de andere dag ‘klaar’.

success-846055_960_720De daaropvolgende dagen begonnen de stukjes steeds beter op hun plaats te vallen. Ja, het was een boodschap voor iedereen. Het had te maken met de versnelling van de frequentieverhoging op aarde en de versteviging van het lichtnetwerkraster om de aarde, waardoor steeds meer mensen vanuit hun hart beginnen te leven en het Christusbewustzijn bereiken. Zij groeien in het besef dat er uiteindelijk slechts Één Groot Bewustzijn is, en dat Liefde de grote bindende kracht vormt. We hebben die Liefde nodig om uiteindelijk opnieuw dit Grote Eenheidsbewustzijn te ervaren, en dit gegeven op zich is al een ultieme uitdrukking van Hemelse en Goddelijke Genade.

Atlantis… again!

Ineens was daar toen ook weer de link met de gouden tijd van Atlantis. Na Atlantis vielen we tijdelijk uit de Goddelijke Gratie, wat niet betekent dat we geen deel meer hadden aan de Goddelijke Liefde, integendeel. Maar we hadden weer een ascentiepad nodig om terug ‘omhoog’ te klimmen naar de gratie van dit Eenheidsbewustzijn (want dat is waar het in wezen over gaat). De energieën raakten steeds meer verdicht en de frequenties waren zover gedaald dat we ‘vast’ leken te raken in de derde dimensie en we aanwijzingen nodig hadden om naar ons oorspronkelijke ware wezen, dat multidimensionaal is, terug te kunnen keren. Een taak waar de diverse mystieke, levensfilosofische en religieuze tradities ons bij geholpen hebben –mits ze zuiver waren in hun leer.

atlantis-lemuria-telos-crystal-cosmic-templeVoor de val van Atlantis –toen de frequenties nog vele malen hoger waren- bestonden er tempels waarin het geschenk van de Goddelijke Gratie beschikbaar was voor een ieder wiens energie uit balans raakte of dreigde te raken. De priesters en priesteressen gingen hier heel zuiver mee om, en werkten hiervoor samen met de goddelijke krachten van o.a. de straal van Genade. Karma speelde toen nog amper een rol, omdat karma vooral samenhangt met de ervaring van dualiteit in de derde dimensie, een ervaring die we pas volledig aangingen na de symbolische val uit het paradijs. Karma heeft te maken met balans, omdat alles in het universum streeft naar balans, en in de ‘gouden’ Atlantische tijd waren de mensen zich nog veel meer bewust van de kosmische harmonie, eenheid en balans. Ze waren zelf nog grotendeels dit bewustzijn, omdat ze zich nog bewust waren van hun multidimensionaliteit en hun ware oorsprong.

Tempels van Heling

Wanneer iemand dan toch uit dit eenheidsbewustzijn raakte, kon hij in de tempel ‘bijgesteld’ worden en kreeg daarbij dan (opnieuw) onderricht over de kosmische wetten van eenheid en harmonie. Wanneer hij of zij deze wetten weer integreerde in zijn leven, werkte de straal van genade in hem door. Er was hem of haar ‘gratie verleend.’ Zo iemand kon in ruil voor die gratie dan besluiten om zijn leven in dienst van de Wet van Een(heid) te stellen en van zijn leven een goddelijke dienst te maken voor het collectief. Hij hoefde hiervoor niet zijn gewone leven op te geven om in de tempel te ‘werken’, maar mocht dit in het dagelijkse leven in omgang met zijn dierbaren uitdragen (hoe ver zijn onze huidige gevangenissen van dit oorspronkelijke idee afgeraakt, helaas).

De helende frequenties die in die tijd in de tempels gebruikt werden, konden toen makkelijker het bewustzijn van de mensen binnendringen, omdat zijzelf nog goed verbonden waren met hun hogere bewustzijnslichamen. Subtiele vormen van heling konden inwerken op het mentale en spirituele lichaam. Later, toen mensen zich steeds meer begonnen te identificeren met hun emotionele en fysieke lichaam, verloren deze subtiele vormen van heling (de fijnstoffelijke energie van o.a. de stralen, kleuren, klanken, kristallen en planten) ogenschijnlijk hun werkende effecten omdat het emotionele en fysieke lichaam energetisch veel dichter zijn dan het mentale en spirituele lichaam. Het effect was er wel, maar het kostte meer tijd om zich te manifesteren.*

Opnieuw beschikbaar

dahlia-1524455_960_720In deze tijd van grote transitie naar een Nieuwe Aarde is de straal van de Hemelse of Goddelijke Genade en Gratie opnieuw voor ons beschikbaar. De reden is dat voldoende mensen hun innerlijke frequentie dusdanig verhoogd hebben, dat ze klaar en rijp zijn om vanuit verbinding met hun hart en subtielere energielichamen te leven. Terwijl ik dit intyp, stelde ik me de vraag of dit voor iedereen geldt, of alleen voor hen die ermee om weten te gaan. Vrijwel meteen kreeg ik als antwoord door, dat het werken met de straal geen schade kan brengen, omdat hij simpelweg niet werkt wanneer we innerlijk niet genoeg afgestemd zijn. Of wanneer we een bepaalde les nog nodig hebben om onze ziel te helpen groeien of een zielsdeel te helpen terugkomen in het eenheidsbewustzijn.

De Hemelse of Goddelijke Genade en Gratie verleent je gratie op het gebied van karma en helpt je om versneld alles los te laten wat je niet meer nodig hebt voor je zielengroei of zielenheelheid. Zoals bijvoorbeeld karmische banden, oude pijn, vloeken en verwensingen. Of mentale overtuigingen en niet voedende emoties en gevoelens zoals schuld, schaamte en slachtofferschap. Het enige wat deze Gratie van je vraagt, is dat je wederom je leven leeft in overeenstemming met de kosmische wet en dat je je dienstbaar stelt aan het grote goddelijke plan (daarvoor hoef je niets te ‘doen’, datgene wat je kunt gaan ‘doen’ en ‘zijn’ komt vanzelf naar je toe wanneer je je daarvoor ontvankelijk opstelt). Je komt dan meteen ook terecht in de grote stroom van ascentie die momenteel door miljoenen zielen op aarde gedragen wordt.

Andersom geldt dit ook: wanneer je reeds in deze stroom van ascentie zit en je verbinding met je ziel en hoger zelf steeds natuurlijker wordt, is deze Goddelijke Gratie en Genade beschikbaar voor je. Feitelijk gaat het er dan vooral om, datgene los te laten wat jouw zielengroei niet meer dient.

autumn-1649440_960_720Zo kwam onlangs een van mijn cliënten, die in eerste instantie voor hypno- en regressietherapie bij me kwam, na een aantal helende sessies ineens automatisch in haar ascentieproces terecht. De frequenties vanuit de ‘traditionele’ hypno- en regressietherapie werkten toen (even) niet meer voor haar omdat ze nu een stap hoger mocht. Tijdens de sessies had ze mogen ervaren dat haar ziel op de witgouden straal zat-hetgeen een hoge en pure frequentie is. Tijdens de vorige sessie voelde ze zich klaar voor haar volgende stap; in haar geval betekende dit de bereidheid om het slachtofferschap op te geven. Hiervoor diende ze zich eerst bewust te zijn van haar gevoel, dat de dingen in haar leven haar vooral leken te overkomen zonder dat zij er invloed op leek te hebben.

Hoe meer je verbonden bent met je hart en met het eenheidsbewustzijn, hoe makkelijker de straal van Genade werkt en hoe meer je daarna ook weer met je ziel en hogere zelf verbonden bent (eigenlijk gaat het om een cirkelbeweging). Ook werkt de straal nog makkelijker, wanneer je je aansluiting op het nieuwe chakrasysteem hebt geactiveerd. Bij iedereen op aarde is dit nieuwe ascentiechakrasysteem ingebracht, maar bij veel mensen is deze nog niet in werking (waarmee dit systeem meteen het oude zevenchakrasysteem vervangt!). Een van deze nieuwe chakra’s is het aardesterchakra, een ongelooflijk belangrijk chakra dat onze spirituele groei versnelt zodra we ons ermee verbinden. Het nieuwe chakrasysteem heeft als doel onze aansluiting op het Christusbewustzijn en daarmee onze ascentie te versnellen.**

Korte meditatie met de straal van Genade (en Karma)

spiral-1718449_960_720Wanneer je voelt dat je eraan toe bent, kun je gebruik maken van de volgende meditatie. In mijn praktijk ga ik dieper op iemands persoonlijke proces in en datgene wat hij of zij kan/mag loslaten, omdat ik tegelijkertijd samen met iemand werk aan ascentie en persoonlijk meesterschap. Voor extra ondersteuning kun je daarom ook altijd contact met me opnemen, en kiezen voor een kortdurend of langer traject (afhankelijk van het proces waar je in zit):

Bereid je heilige ruimte voor jezelf voor en breng jezelf in een meditatieve staat. Eerbiedig alles waar je op dat moment mee werkt, zoals symbolen, kristallen, opgevaren meesters, gidsen, engelen, enzovoort. Nodig hen uit om samen met jou te werken. Nodig je ziel en hoger zelf uit en maak ook het pad voor hen vrij. Wanneer je merkt dat je ego, je verstandelijke criticus of een gebrek aan concentratie je in de weg zitten, kun je je ziel en hoger zelf vragen om je (de komende tijd) ermee te helpen om meer openheid, ontvankelijkheid en overgave in jezelf te creëren zodat jullie beter samen kunnen werken.
Voel hoe het in je lichaam is, adem naar verschillende plekken in je lichaam. Overal waar je de levensadem naar toebrengt, creëer je ruimte door oude ballast los te laten en daarvoor in de plaats licht binnen te brengen. Doe dit net zolang tot je je helemaal ontspannen voelt (en het liefst ook helemaal thuis voelt in je lichaam). Wanneer je een innerlijke meditatieve omgeving hebt waar je je energetisch kunt reinigen, ga dan eerst daar naar toe. Dat kan bijvoorbeeld een tempel zijn, of een prachtig eiland waar je een helende en zuiverende kleurendouche ontvangt (bijvoorbeeld bij een waterval of fontein). De kleuren die in je opkomen, zijn de kleuren die voor jou van belang zijn en helende frequenties dragen. Elke kleur komt overeen met een bepaalde straal. In deze tijd zijn er nieuwe, zeer heldere kleuren voor iedereen beschikbaar, zoals magenta, iriserende en parelmoeren tinten. Wanneer je geen kleuren ervaart, geef je dan over aan een algehele reiniging van een paar minuten bij je tempel of op je eiland, of verbind je in gedachten met een paar kleuren die je aanspreken. Vertrouw erop dat iedere kleur vibreert met onze subtiele lichamen, dus wees zorgvuldig met wat je kiest.
Nodig nu de krachtige engelen of meesters uit die op de straal van genade werken. Een andere naam voor hen is ook wel de Hebreeuwse naam Elohim (אֱלֹהִים)***. Doe hetzelfde met de zogeheten ‘Heren van het Karma’.**** Hiertoe behoren eveneens aartsengelen, engelen en opgevaren meesters. Vraag hun of ze je willen(helpen) bevrijden van oude karmische banden, pijn en vloeken die je tegenhouden in je groei (wees voorzichtig met je formulering. Soms helpen ze je juist groeien. Je kunt dan beter dit laatste zinsdeel weglaten, of hun vragen of ze je de dingen die je mag loslaten in het bewustzijn helpen brengen, zodat je ze daarna niet meer nodig hebt of hoeft te ervaren). Vraag of ze dit alles bij je weg willen halen, ook in je fysieke lichaam waarin soms de uitwerkingen ervan te vinden zijn; vraag tevens of ze dit ook in het geheugen van je cellen willen losmaken en oplossen, en ook je organen, spieren, klieren, je zenuwstelsel en je hersenen willen opschonen.
Doe hierna hetzelfde met je emotionele, mentale en spirituele lichaam. Laat je helpers oude emoties, denkpatronen en zielsdelen bevrijden die nog vastzitten in oude structuren en banden. Indien nodig, helpen ze je deze eerst verhelderen en bewust te worden; stel je hiervoor open wanneer dit je groei dient. Bewustwording is iets anders dan onbewust een patroon blijven uitleven dat je niet verder helpt op korte of langere termijn. Voel in je hart de intentie om te leven in overeenstemming met het goddelijke plan. Voel mededogen met jezelf en met alles wat er is en de mensen om je heen. Spreek het verlangen uit (indien oprecht ervaren) om van nu af aan vanuit dit mededogen en onvoorwaardelijke liefde  voor jezelf en de wereld te leven. Geef jezelf de ruimte om zonder oordeel je pad te vervolgen, ook als je je soms even wat minder oké voelt of je onderweg nog testen ontmoet. Stel je hiervoor open.
Weet en voel dat je karma opgeheven is, zodra jij er klaar voor bent vanuit deze intentie te leven. Je mag er zelf voor kiezen om deze op een bepaalde wijze te vereffenen, maar bent er nu niet meer aan vastgeketend. Je zult de bevestiging hiervan op de voor jou passende manier en op het juiste moment krijgen. Een gevoel, een boodschap of een innerlijk weten. Heb vertrouwen en leef je Pad.

beyond-1399167_960_720

Noten:

*We kennen allemaal wel de grote sceptici, die niets met homeopathie en alternatieve geneeswijzen hebben. Dat komt o.a. doordat hun bewustzijn beperkt is tot hun meest aardse, verdichte vorm of lichamen: datgene wat ze direct kunnen waarnemen en met het verstand kunnen bevatten, is voor hen de waarheid (het aardse verstand maakt deel uit van het ‘lagere’ mentale lichaam. Ons ‘hogere’ mentale lichaam is daarentegen aangesloten op het hogere (eenheids)bewustzijn).
**Christusbewustzijn of het bewustzijn van Eenheid en Onvoorwaardelijke Liefde. Dit bewustzijn is onafhankelijk van welke religie dan ook en kan naargelang de diverse tradities ook andere namen dragen, zoals boeddhaschap. Waar het om gaat is dat de ‘aardse Jezus of Christus’ een van diegenen is die ons het voorbeeld van ascentie heeft gegeven: verbinding met de aarde, liefde voor het Al Wat Is (waaronder de schepping), het afleggen van het oude (aardse)zelf en de wederopstanding en ascentie daarna.
*** אֱלֹהִים (elohim) is het Hebreeuwse meervoud voor god- dus goden. In de Hebreeuwse taal komt deze term veelvuldig voor, maar oorspronkelijk worden hiermee vanuit de kabbalistiek de goddelijke krachten bedoeld, die de verschillende stralen aansturen. Ze zijn meer kracht, energie en licht dan dat ze een vorm hebben, maar worden dikwijls ook als zeer krachtige engelen ervaren. Elohim werken met goddelijke impulsen, en niet zozeer met vormen of aardse manifestaties. Maar ze kunnen wel door en via ons werken, wanneer we onze gehechtheid aan een bepaalde vorm of uitkomst loslaten. Ook ‘empoweren’ ze ons wanneer we er klaar voor zijn om medescheppers met ‘God’ te worden.
****De Raad van Karma, of de Heren van Karma, zijn in onze tijd actief om het ascentieproces van de aarde en de mensen te helpen bevorderen. Zij verlenen dispensatie en helpen met de vereffening van ons karma, door ons gevoel voor dienst aan de schepping en het kosmisch goddelijke plan te helpen versterken.

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde’ of ‘Vijfde Dimensie’- waarbij we leren leven vanuit ons hart en in verbinding met onze ziel. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Wie ondersteuning wenst op het pad naar ascentie of meesterschap, of wie blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven, kan contact opnemen via contact. Ook voor het werken met de nieuwe ascentiechakra’s!