Meesterkinderen in het onderwijs

meesteruilenEen steeds groter wordend aantal kinderen is reeds verlicht wanneer het hier op aarde komt. Hun aanwezigheid wordt ook steeds meer voelbaar in het onderwijs. Het is belangrijk dat ook docenten zich bewust worden van dit verschijnsel en de manier waarop zij hoeders kunnen zijn van deze kinderen.

Door: Wytske Jónás, 27 augustus 2016

Veranderingen

Twintig jaar geleden begon ik met lesgeven in het voortgezet onderwijs. In twintig jaar tijd heb ik veel zien veranderen: onderwijssystemen die op de schop gingen of vernieuwd werden en toename van kinderen die ineens met labeltjes door het schoolleven gingen (ADHD, dyslexie, faalangst, hoogbegaafd, autisme enzovoort); rages die opkwamen en even zo snel weer ondergingen; verruwing en tegelijkertijd ook (hoog)sensitivering in de omgang met elkaar en met docenten en de komst van de sociale media -om er maar een paar te noemen.

Al snel ontwikkelde ik een haatliefdeverhouding met sommige aspecten van mijn baan, zoals de overregulering in de toetsingsprogramma’s, de haast eenzijdige nadruk op de ontwikkeling van slechts één hersenhelft (de linker) en het beslag dat op mijn sociale leven werd gelegd omdat ik feitelijk nooit klaar was met mijn werk. Hoewel ik enorm genoot van het contact met de kinderen, stond ik ook regelmatig op het punt om het onderwijs gedag te zeggen en mijn (spirituele en creatieve) hart te gaan volgen. Maar er waren feitelijk altijd twee dingen die mij tegenhielden: de kinderen en het gevoel dat mijn aanwezigheid daar een bedoeling had. Ook al werk ik inmiddels bijna fulltime in mijn (therapeutische) praktijk, ik sta wekelijks nog een klein aantal uurtjes voor de klas.

meesterkinderen

Ander slag kinderen

Een aantal jaren geleden begon ik te merken dat er een ander slag kinderen in het voortgezet onderwijs aan het komen was. Deze kinderen waren rond de millenniumwisseling geboren en droegen hoge frequenties. Ze waren anders dan de ‘doorsnee’ pubers omdat ze door en door ‘goed’ en beminnelijk vanbinnen leken te zijn. Het was geen aangeleerde of sociaal wenselijke, maar een aangeboren eigenschap die niet vertroebeld leek te zijn geraakt door teleurstellingen of problemen tijdens de opvoeding. Ze leken met een ander mooi woord ‘wijs’ vanbinnen te zijn.

Op dat moment volgde ik de opleiding tot hypno- en regressietherapeute, en ik weet nog dat ik in mijn jaargroep zei dat ik voelde dat er nu een groep kinderen in de brugklas op school was gekomen, dat geen of nauwelijks karma meer met zich meedroeg. Als ze iets meedroegen, dan was het iets dat pas in dit leven was aangehecht bij hen, bijvoorbeeld via de ouders. Ik voelde een enorme verantwoordelijkheid voor de maatschappij om deze kinderen zo ‘onbezoedeld’ mogelijk te houden, dat wil zeggen dat zij uiteraard wel hun lessen mochten leren met de eventuele snelle karmische afwikkeling ervan, maar dat wij als ouderen onze rommel niet meer zomaar bij hen moesten deponeren (dat moeten we sowieso niet doen natuurlijk). Het was onze taak nu om hun hoeders te zijn en hun de kans te geven voorbereid te worden op hun latere taak hier op aarde.

Verlichte zielen

meesterkindNu deze kinderen een voor een de (jong)volwassenheid ingaan, is mij ook duidelijk wat er aan de hand is. Er zijn op dit moment vele meesterzielen op aarde; daarmee bedoel ik zielen die de hogere frequenties reeds meesteren en die hier zijn om het hartbewustzijn dat hoort bij het christusbewustzijn (uit de hoogste dimensies) te helpen verspreiden. Reeds vanaf de jaren zeventig begonnen deze in groepen te incarneren en vanaf de jaren negentig en zeker sinds het nieuwe millennium, is hun aantal fors toegenomen.

Voor velen van hen is het inmiddels niet meer nodig om tijdelijk volledig het ‘driedimensionale mantel’ om te slaan. Deze kinderen dragen verlichting en soms volledig meesterschap in hun zielsenergie mee, en het is afhankelijk van hun bereikte niveau of zielenthuisbasis op welke gebieden dit meesterschap zich in dit leven manifesteert (bijvoorbeeld kunst, muziek, technologie, healing). Zij zijn precies op dit moment aanwezig en tot wasdom aan het komen om de planeet te helpen helen en ascenderen, dat wil zeggen te helpen opstijgen in frequentie of trilling. Eigenlijk geldt dit laatste voor alle kinderen die nu op onze planeet geboren worden: zij zijn reeds multidimensionaal en als door de toename van het aantal verlichte zielen de sluier van illusie straks van de aarde opgetild wordt, zullen zij zich moeiteloos hun ware oorsprong weten te herinneren.

Voor dit helings- en ascentieproces van de aarde hebben deze meesterkinderen meestal niet meer dan hun pure aanwezigheid nodig, omdat hoe hoger het level is waarop hun ziel meesterschap heeft bereikt, hoe sneller ze automatisch fungeren als een soort stemvork of bachbloesemessence die de trilling van de omgeving helpen mee te verhogen. Een groot aantal van hen heeft het tevens op zich genomen om negatieve energie uit de omgeving te helpen transformeren. Dit kunnen zij op grond van de kracht en intensiteit van hun innerlijke licht en/of vaardigheden uit een ander bestaan. Zo helpen zij bijvoorbeeld familiekarma dat van generatie op generatie is doorgegeven, te helpen oplossen. Waar zij komen of gaan verandert de atmosfeer, en mensen voelen zich daarna lichter en opgeluchter ook zonder te beseffen waardoor dit komt. De kinderen zelf dragen frequenties van verschillende hogere ‘dimensies’ en de potenties tot het christusbewustzijn, en een aantal draagt ook voelbaar de frequenties van andere sterrenstelsels met zich mee (waardoor ze zich hier soms niet helemaal thuis voelen).

Docenten als hoeders

quotescover-JPG-34Deze kinderen hebben uiteraard hoeders nodig –zeker ook in het onderwijs. Hoeders die zelf niets hoeven te doen behalve de frequenties voor deze kinderen hoog te houden en een (heilige) ruimte te bieden. Dat kan woordeloos. Dat kan ook met daden (bijvoorbeeld pleiten voor meer balans tussen de ontwikkeling van beide hersenhelften door middel van het aanbieden van meer creatieve activiteiten op school). Op de school waaraan ik zelf verbonden zijn, ‘weet’ ik intuïtief dat er zo’n vijf docenten klaar zijn voor de taak van hoeder van hoge frequenties (zij trekken deze kinderen door hun eigen trillingsfrequentie ook makkelijk aan), en dat vermoedelijk het dubbele aantal hiervan op het astrale vlak voorbereidingen treft. Voorbereidingen op het astrale vlak monden dikwijls op een gegeven moment tevens uit in het wakker worden in het dagelijkse leven –het gevolg is een verhoging van de trillingsfrequentie en het in gang zetten van het persoonlijke ascentie- of verlichtingsproces van de docent. Een win-winsituatie, waarbij zowel de docenten als de kinderen elkaar helpen- denk maar aan dat eerder genoemde beeld van de stemvork.

Ik vermoed dat op iedere school wel een klein groepje docenten te vinden is, dat bewust of onbewust het hoederschap van de ‘meesterzieltjes’ op zich genomen heeft. Zij zijn van onschatbare waarde, en met het toenemen van het aantal meesterzielen op aarde –ik schat dat er inmiddels tientallen en misschien zelfs honderden duizenden zijn -is het ook belangrijk dat er een ‘safe space’ voor deze kinderen geboden wordt om zich veilig te kunnen ontwikkelen. Het is immers hun taak hun eigen trilling hoog te houden –op of iets onder het niveau van het reeds bereikte meesterschap- en zo veel mogelijk mensen mee te nemen in de ascentiegolf waarin de aarde nu beland is.

meesterbabyVoor het echter zover is: veel van deze kinderen hebben hun trilling bewust tijdelijk verlaagd om zo probleemloos mogelijk de kindertijd en puberteit door te komen. Ook zij hebben het recht te genieten van alles wat het leven hun biedt –de geneugten maar ook de ervaringen waar we allemaal zo wijs van worden. Maar op diep zielsniveau sluimert in deze kinderen de verlichte ziel, die in een mum van tijd –wanneer het juiste moment er voor hen is- weer volledig wakker kan worden. Een ‘délice’ voor de wereld in deze tijd waarin nog altijd een sluier van verwarring, angst en illusie over miljoenen volwassenen hangt. Wanneer de tijd rijp is, zal deze sluier moeiteloos met hulp van alle nu aanwezige verlichte zielen gelicht worden… de kinderen en de volwassenen die in hun bewustzijn de frequenties van de vijfde dimensie –en hoger- hebben leren weten vast te houden.

N.B.: in mijn praktijk bied ik ascentiecoaching aan. Daarbij werk ik met hoogfrequente energieën. Het valt mij op dat vooral de jonge twintigers en dertigers hier zeer ontvankelijk voor zijn. Ze pikken de frequenties makkelijk op en van daaruit begint moeiteloos het healingsproces dat zij soms nog nodig hebben om volledig door te groeien naar hun lichtlichaam of de versmelting met hun hogere zelf. Zij hebben geen diepgravende (hypno)therapie nodig om hun ware essentie te herontdekken.

Waar het hen vaak echter aan ontbreekt, is een goede gronding of zich thuis voelen hier op aarde (“De wereld is niet mooi. Wat doe ik hier?”). In mijn praktijk help ik graag deze jongeren en jongvolwassenen verder op weg, en natuurlijk ook alle anderen die de roep in zichzelf gehoord hebben om te werken aan persoonlijke en planetaire verlichting. Een staat van zijn overigens, die al lang niet meer alleen is voorbehouden aan de happy few uit bepaalde oosterse tradities, maar inmiddels door duizenden mensen ter wereld in verschillende ‘graden’ ervaren en als bodhisattva-stemvork-bloesemessence verder verspreid wordt!

Credits: alle afbeeldingen zijn afkomstig van de gratis afbeeldingensite Pixabay; de kinderen op de foto’s zijn niet noodzakelijk voorbeelden van meesterkinderen.

Wytske Jónás is hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach bij Je Wilde Ware Zelf. Zij deelt ervaringen uit haar eigen bewustwordingsproces om anderen te helpen de stap te maken naar de ‘Nieuwe Aarde of Vijfde Dimensie- waarbij we leren leven vanuit ons hart. Ook begeleidt zij hierin mensen in haar praktijk te Leiden. Voor contact, klik contact.