The Grace of the Sacred Womb (onze heilige baarmoeder)

The Grace of the Sacred Womb

Door Wytske Jónás, 23 november 2017

Hoederschap

Dit is wederom een boodschap over de kracht en ´sacredness´ van onze baarmoeder. Dat het thema opnieuw opduikt in een blog, heeft ermee te maken dat veel lichtwerkers een nieuw level binnen hun zielengroei bereiken*. Dat nieuwe level heeft letterlijk veel voeten in de aarde, want het verwacht van ons dat we nóg dieper en steviger verankerd zijn in het hart van Moeder Aarde om de krachtige lichtgolven die onze kant opkomen soepel door ons heen te laten gaan. Deze lichtgolven ondersteunen voor de komende jaren het verlichtingsproces van zoveel mogelijk mensen op aarde. Daarbij werken we met steeds diepere lagen in de aarde en komen we zelfs uit bij de kraamkamer van onze planeet. Het is hier dat we licht ontvangen en naar toebrengen. En waar we ons verbinden met de Akashakronieken van de aarde, haar vroegste levensvormen en de diep begraven wijsheid en kennis over de afdaling van ons bewustzijn in de materie.

Er wordt al lang over de zogenoemde nieuwetijdskinderen (regenboogkinderen, kristalkinderen enzovoort) met hun nieuwe bewustzijn gesproken. Echter, dit is nog altijd de tijd waarin eerst de ‘reuzen’ en ‘giganten’ (dat wil zeggen, zij die er vanaf het begin van de schepping van de aarde bij waren) het pad vrij moeten maken voor dit nieuwe bewustzijn. Onze toekomst hebben we al gebaard, de generatie die na ons komt draagt deze zaadjes reeds in zich. Maar de akker mag nog dieper geploegd en de ‘oude’ aarde geschoffeld en getransformeerd worden om dit nieuwe bewustzijn verder in te laten dalen.

Dit nieuwe bewustzijn gaat o.a. over onze eigenlijke en oorspronkelijke taak op aarde, namelijk het op ons nemen van het hoederschap van onze planeet. Lange tijd is dit hoederschap voor onze bestwil (en die van de aarde) overgenomen door andere wezens zoals de walvissen en de rijken van de binnenaarde en de elementalen, die het leven en de kronieken van de schepping van onze planeet hoedden. Omdat walvissen zich vooral via onze baarmoeder met ons verbinden om zo hun wijsheid aan ons over te dragen, is een schone taak weggelegd voor vrouwen en mannen die zich met de Grote Baarmoeder van de aarde kunnen verbinden; hier vinden schepping en herschepping en de overgang naar de Nieuwe Aarde plaats.

Helder Bewustzijn

Hoe waardevol de overdracht vanuit de Akashakronieken via onze baarmoeder is, ervaar ik iedere keer wanneer ik me met haar in verbinding stel. Door deze energieën van binnenuit te voelen, wordt onze ziel wakker gemaakt en ontvangt zij een impuls om weer op te stijgen naar het eerste oorzakelijke of causale niveau van haar eigen schepping (dus niet alleen van de aarde). De verhalen die ik hieronder vertel zijn bedoeld om je te helpen verbinden met de heiligheid en kracht van je eigen baarmoeder. Jouw unieke zielenpad ligt klaar om hier door jou ontdekt te worden. Wanneer jij je weer hiermee verbindt, versterk je haar energetische veld waardoor zij opnieuw haar helende en scheppende kwaliteiten met jou en de wereld kan delen.

Ook kom je in een diep Weten terecht, dat de weg vrijmaakt voor een Helder Bewustzijn dat in en door jou heen wil stromen. Dit diepe Weten en dit Heldere Bewustzijn werden vroeger in de oudste kloosters, vrouwencirkels en mysteriescholen gedragen, gehoed en als traditie doorgegeven. Steeds was er een groep vrouwen (en mannen!) die hiervoor zorg droeg, op vele plekken in de wereld en in vele tijdperken. Die groep werd door de eeuwen heen steeds kleiner, omdat de zuivere frequenties vertroebeld raakten of de groep zelf meer in de wereld begon te leven, als mensen van ‘vlees en bloed’. Ze werden verliefd, wilden dualiteit ervaren of raakten op een andere manier karmisch hiermee verwikkeld. Doorgaans was dit op zielsniveau een vrije keuze, maar voor velen van hen voelde dit als een ‘uit de gratie vallen’, falling from grace.

Falling from Grace is overigens een collectieve wond die we in deze tijd mogen helen. Onze mensengeschiedenis (en ja ook zielengeschiedenis, die de menselijke ervaring overstijgt) heeft meerdere momenten gekend waarop we uit de gratie vielen (abrupt of geleidelijk). Een christelijke stroming heeft er zelfs een naam voor bedacht: erfzonde. De waarheid is echter –volgens mij- dat ons Schepperzelf en onze ziel er zelf voor hebben gekozen om het dappere experiment van dualiteit (licht-donker; man-vrouw; heilig-profaan; liefde-niet liefde enz.) aan te gaan. Onze ziel is daarbij altijd het voertuig geweest dat ons Schepperzelf ter beschikking stond voor deze ervaring. Ons wordt nu een unieke kans gebonden om onze ziel opnieuw thuis te brengen, back into grace. Alle verhalen en blogs die ik deel, de sessies die ik begeleid, hebben wezenlijk dit als belangrijkste thema: ze willen je laten zien dat het mogelijk is**.

De jongeman en de kloosterlinge

In het klooster, dat meer iets van een klein paleis heeft, leven we samen in een groep van circa 7 vrouwen. Het kloosterpaleis is rondom omringd door water aan alle kanten, dat een rivier vormt die niemand zomaar oversteekt. Ik ontvang een indruk van een Aziatische (waarschijnlijk Chinese) omgeving. Onze belangrijkste taak is het dragen, hoeden en hoog houden van de frequentie voor het hele gebied. Dit doen we in stilte met onze baarmoeder, dat een soort heilig vat (of heilige graal) is om de goddelijke stroom te ontvangen en uit te stralen. Het voelt bijzonder krachtig, want onze baarmoeders zijn in staat om energetisch het hele paleis en het eiland eromheen te dragen. Er zijn geen mannen en het is zelfs de vraag of we voor de doorsnee mens wel zichtbaar zijn –zo hoog is de frequentie.

Ieder van ons ‘hoedt’ een deel van het eiland. We zitten regelmatig buiten, niet samen maar ieder op haar deel. Regelmatig zie ik een jongeman naderbij komen aan de overkant van de rivier. Iedere dag keert hij terug en kijkt naar het eiland, het paleis en mij. Het lijkt of hij een manier zoekt om aan de overkant en met mij in contact te komen. Dat doet hij overigens niet actief, het is voor hem genoeg om mij iedere dag te zien. Het water is niet onoverkomelijk breed of diep; wanneer hij een poging zou wagen zou hij voor mijn gevoel kunnen oversteken. Maar het lijkt net of hij dan eerst of hierdoor in een andere trilling (frequentie) moet komen.

We beginnen telepathisch te communiceren. Hij is in de leer bij een oudere, spirituele leraar en een zeer gedreven leerling; graag wil hij in staat zijn om het water over te steken en aan de overkant te komen. Daarvoor zal hij nog enige tijd moeten oefenen, weet hij. Ik voel mijn hart voor hem openen en zijn komst wordt dagelijks iets om naar uit te kijken. Tot het moment waarop hij niet meer verschijnt. Ik begrijp dat hij gestopt is met zijn opleiding, een vrouw heeft gevonden in de stad en voor een ‘burgerlijk’ leven heeft gekozen. Ik heb hem daarna niet meer teruggezien.

Dat hij voor een leven als ‘mens’ heeft gekozen, zet me echter wel aan het denken. Het voelt in eerste instantie als teleurstelling. Het paleisklooster waar we leven heeft iets heel etherisch en geen van ons is werkelijk belichaamd. We zijn geen vrouwen van vlees en bloed. Maar onze aanwezigheid is zeer belangrijk, gewenst en bekend binnen de esoterische tradities van het land. Ik voel een connectie met de Plejaden en dat we de zuivere energie die via dit sterrencluster gekanaliseerd wordt, opvangen in onze baarmoeder en op aarde brengen. Voor hoe lang zullen we dat echter blijven doen?

Birth of a Galaxy (Willow Arlenea)

Terstond ontvang ik een beeld dat dat héél lang zal zijn, maar dat de energie en de heiligheid van de baarmoeder steeds minder goed begrepen en wij steeds menselijker zullen worden. Eenmaal volledig als mens geïncarneerd zal ik echter de energie en frequenties nog lang bij me dragen (niet altijd meer bewust) en op grond hiervan moeilijke ervaringen doorleven. Ik zie mezelf op een gegeven moment in een later leven ontvoerd worden door Mongoolse heersers.

Wanneer ik uit deze meditatie kom, herinner ik me dat ik ruim een jaar geleden tijdens mijn vakantie in Hongarije een astrale ervaring heb gehad tijdens mijn slaap. Twee grote Aziatische mannen (Mongools uitziend) kwamen naar me toe en wilden mij opeisen. Ze beschouwden mij als hun bezit. Ze hadden totaal geen respect voor mijn soevereiniteit als vrouw. Tijdens mijn slaap was ik echter goed geaard en voelde ik me gesteund door de krachtige vrouwelijke energie van het Hongaarse land. Ik verweerde me en met alle kracht die ik toen had, verbrak ik meteen alle koorden. Daarop werd ik wakker en herhaalde ik dit verbreken voor de zekerheid. Later toen ik aan een helderziende vriendin navroeg wat er was gebeurd, zag zij dat zij in mijn aura hadden proberen in te breken maar dat dit door mijn krachtige verwering niet gelukt was.

Kosmische Baarmoeder

De energie van onze baarmoeder is zowel zacht als krachtig; zij fungeert als een heilig portaal naar de Grote Kosmische Baarmoeder, waar schepping, zuivering en herschepping plaatsvinden. Die zuivering en herschepping zijn nodig om de ziel en de Goddelijke Geest weer met elkaar te verenigen. Energie wordt teruggebracht in haar oorspronkelijke, zuivere en lichte staat. De ziel wordt gewogen en als zij licht genoeg is (dat wil zeggen alle ballast die haar trilling verzwaarden of versnipperden heeft afgelegd), kan zij opnieuw opstijgen naar het niveau waarop zij geschapen werd en haar zielenreis begon.

Dit vinden we tevens terug in de symboliek van de twee Egyptische godinnen Maät en Nut. Maät is de godin van de kosmische orde, de waarheid en de gerechtigheid. Zij weegt het hart en de ziel. Nut is de hemelgodin die we niet alleen in sarcofagen tegenkomen als geleidster van de ziel naar de Andere Wereld, maar wier hemels sterrenkleed ook symbolisch wordt verbeeld in de sterrengewaden van priesteressen en natuurlijk Maria. Via onze baarmoeder kunnen we heel makkelijk contact maken met haar sterrenenergie:

Wereld van sneeuw

Mijn baarmoeder is een vortex via welke ik terechtkom tussen de sterren. Ik ben hier vaker en ken de weg. Ik reis voorbij de sterren, naar het zwarte licht. Het licht waaruit nieuw licht geboren of herboren wordt. Dit zwarte licht regenereert en zuivert; alles gaat ooit opnieuw door dit zwarte licht heen, om van daaruit geheel gelouterd herboren te worden. Zielen worden ‘schoongewassen’ en nieuwe zielen geboren. Ooit werd ik getroffen door een beeld van Maria in een sterrenkleed die een baby in een lichtbol draagt. Hoeveel waarheid schuilt er in dit beeld! Een nieuwe ziel wordt geboren tussen de sterren en uit de kosmische baarmoeder. De sterren zijn haar gidsen en voorouders of zelfs hogere zelven. En de goddelijke moeder brengt de nieuwe ziel naar de aarde. Een heilig gebeuren! Dit hebben we allemaal diverse malen ervaren voordat we hier kwamen.

Het zwart van de nacht is nodig voor de zuivering, zonder welke een ziel nooit ‘hoger’ zou kunnen stijgen. Het zwarte licht is tevens verbonden met het zwarte gat en een krachtige doorgang naar andere universa. De energie alhier is te krachtig om zomaar te verdragen; alleen de krachtigste lichtwezens in de sterkste en hoogste vibraties kunnen hier lang vertoeven. Ik krijg het gevoel dat zielen hier doorgaans alleen naartoe gaan wanneer ze echt helemaal naar huis willen gaan, of om helemaal gerecycleerd te worden. Zover reis ik nu natuurlijk niet, ik blijf bij Nuts energie waar ik me vertrouwd voel. En ik weet dat ik via Nut, via de zuiverende zwarte energie, aankom bij een plek waar alleen al de herinnering eraan spontaan tranen van ontroering in mij doet opwellen… de wereld van het heldere (berg)kristal, de sneeuw- en ijswereld met haar paleizen en bomen van kristal en ijs.

Ik ben er ineens weer… terug in deze wereld. Volmaakt, helder bewustzijn. Een zuiverheid waarvan de besneeuwde toppen van de heilige bergen getuigenis afleggen op aarde. Sneeuw is water in een zuivere vorm. Alle sneeuw is eigenlijk heilig, voel ik. Iedere keer dat sneeuwvlokken neerdwarrelen op aarde, ontvangen wij een herinnering aan deze transcendente staat van zijn. Vervolgens ervaar ik hoe ikzelf –of beter mijn bewustzijn- als afvaardiging van de Godin uit deze wereld zich condenseert in een sneeuwvlok. Niet één enkele sneeuwvlok, maar vele. De godin is alomtegenwoordig op deze manier op aarde. Het is een heilige dienst die meerderen afkomstig uit deze wereld voor haar verrichten –niet als verering maar als aandenken en overdracht van deze zuiverheid.

Sneeuw waar overheen gelopen wordt, raakt echter vervuild –realiseer ik me plotseling. Waar de gedachte ineens vandaan komt, weet ik niet, maar het volgende moment ervaar ik hoe ik in een ander leven terechtkom. Ik kan niet meer de zuivere trilling uit deze wereld van de ‘Sneeuwkoningin’ bereiken en ontvangen en voel me hiervan afgesneden en op een bepaalde manier in de steek gelaten. Ik ervaar hoe winter en sneeuw mijn grote vijand worden, omdat ik een keer doodvries. Diep vanbinnen voel ik me boos omdat ik niet meer bij de hoge en zuivere frequenties van dit natuurfenomeen kan komen.

Natuurlijk was ik niet verstoten door de godin, maar was mijn ziel inmiddels een ander pad begonnen te bewandelen van meer belichaamd zijn als mens in de aardse leefwereld met haar emoties. En dus ook de dualiteit rondom het thema ‘licht en zuiverheid’ en het leren omgaan met de elementen. Zodra ik dit begrijp, neem ik de tijd om deze ervaring te helen en mijn band met Moeder Winter te herstellen.

Unieke tijd

Het pad bewandelen terug naar de zuiverheid van het ervaren van onze baarmoeder als een vat voor helder bewustzijn, is een proces dat van ons voortdurend opnieuw afstemmen, verder uitzuiveren en eerbiedig heiligen vraagt. Misschien vraag je je af waarom we ons weer zouden verbinden met dit heldere bewustzijn en deze hoge frequenties –aangezien deze vooral verbonden lijken te zijn met ons lichtlichaam en de tijd voordat we volledige lichamelijkheid ervoeren op aarde (vandaar dat de oude nonnen en priesteressen zich altijd een beetje buiten de wereld begaven, in tempels en kloosters waar een hoge sfeer van sacraliteit hing). Niets is echter minder waar: in deze tijd krijgt onze ziel een unieke kans om alle voorgaande ervaringen die zij heeft opgedaan (in haar lichtlichamen en als belichaamde mens) te verenigen en te integreren. Wanneer het fysieke lichaam in vibratie stijgt (o.a. door het toelaten van de hoge frequenties die ons bewustzijn verhogen) kan deze integratie met de lichtlichamen vollediger plaatsvinden. Daarbij mogen we onze lichamelijkheid volledig omarmen en meenemen naar dit kristallijne bewustzijn, want het is hiermee dat onze ziel vermoedelijk haar meest transformatieve inwijding heeft ondergaan.

Deze kans heeft zich op onze planeet nog nooit in deze mate voorgedaan en we worden hierin niet alleen bijgestaan door engelen, opgestegen meesters en andere krachtige lichtwezens die nu dichter bij ons zijn dan ooit, maar ook maken we nu een tijd mee waarin grote meesters, verlichten, zielenwegwijzers, geïncarneerde lichtwezens, aspecten van goden en godinnen, sterrenzaden en avatars gewoon tussen de mensen rondlopen. Zij zijn kriskras over de hele wereld opnieuw geïncarneerd en in deze tijd teruggekomen om alle zielen die hiervoor klaar zijn de weg te wijzen. Iedereen die dat wenst kan zelfmeesterschap en verlichting bereiken –dat is hun boodschap. Het terugbrengen van de Wijsheid van de Baarmoeder hoort hierin thuis. Het maakt ons eindelijk klaar voor de taak waarmee we ooit in het voertuig van onze ziel naar de aarde zijn gekomen: het op ons nemen van het hoederschap voor deze prachtige planeet aan wier wieg we doorgaans zelf gestaan hebben vanaf het begin van haar schepping…

Wil je weten hoe je de Wijsheid van de Baarmoeder in je leven kunt terugbrengen en hoe je je baarmoeder energetisch schoon kunt houden? Lees dan Je Baarmoeder, een Heilig Ritueel of maak een afspraak voor een healing.

Noten:
*Het merendeel van mijn cliënten is lichtwerker en komt in mijn praktijk om aan hun zielengroei en ascentie te werken. Het thema dat ik in deze blog belicht is een actueel thema voor vooral de vrouwen onder hen.
**Zelf ervaar ik nu bijna 2 jaar onafgebroken deze bewustzijnsstaat van living in Grace. Ik voel me iedere dag opnieuw gezegend. Iedere dag opnieuw ervaar ik de Grace van hier te zijn en aan dit krachtige transformatieproces een bijdrage te mogen leveren.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op  dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering). 

Je Wilde Ware Zelf biedt diverse activiteiten aan in het kader van je ascentie & verlichtingsproces. Kijk snel of er iets voor jou bij zit:

Healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’: tijdelijke aanbieding t/m 30 november 2017! Klik hier

 

Reading ‘Fountain of Grace’: werp licht op het pad van jouw ziel. Tijdelijke welkomstprijs, klik hier.

 

 

Ascentiecoaching of hypno- en regressietherapie. Bewandel het pad naar vreugde en vrijheid en ondersteun je eigen verlichtingsproces. Klik hier voor ascentiecoaching & hier voor hypno- en regressietherapie.

Zielsreis: de elegantste manier om het pad van je ziel via je eigen onderbewuste te ontdekken. Een cadeautje voor jezelf en een boost voor je ziel naar haar volgende level van soul blossoming! Klik hier.