The Soul Whisperer

The Soul Whisperer 

Een fluistertekst voor je ziel in 4 delen

Door Wytske Jónás, 7 januari 2018

Inleiding

Lieve lezer op je pad naar ‘soul blossoming’ en zielenvervolmaking,

In dit nieuwe jaar 2018 zullen velen van jullie zich nog meer met hun ziel gaan verbinden en diep vanbinnen willen gaan luisteren naar wat zij nodig heeft om weer in haar volle Licht te komen. Het ons verbinden met ons hogere zelf en Goddelijke IK BEN is voor ons één manier om dit Licht weer te herinneren. Overstraald door deze pure en zuivere energie uit haar eigen essentie, kan onze ziel vervolgens –opnieuw opgeladen- haar eigen pad beginnen te voltooien. Zowel op aarde als in de verschillende dimensies waar ze ooit geweest is en nog steeds mee verbonden is. Daarbij kan ze zich zielencontracten herinneren of andere overeenkomsten en beloften die ze gemaakt heeft –in het verleden of voor dit leven. Sommige van die contracten en overeenkomsten zal ze mogelijk willen ontbinden, omdat ze niet langer haar hoogste goed dienen en haar belemmeren om volledig in haar Licht te zijn. Andere daarentegen zijn als een soort fluistering van een heilige gelofte die ze nu eindelijk waar kan gaan maken.

Zo ontving ik zelf op oudejaarsdag een mooie boodschap voor het nieuwe jaar. De lijnen waren het afgelopen jaar neergezet, de stralen en de poorten waren geankerd en mijn bewustzijn had de reis van en terug naar de Bron inmiddels helemaal afgelegd en was daarbij langs vele belangrijke stations gekomen. Ik mocht nu de lijnen gaan invullen en het leek net of mijn Wezen tegen mij zei: “nu je hier bent gekomen, tot in de 18e dimensie, is het prima als je door wilt gaan. Maar misschien is het ook goed om pas op de plaats te maken en al je ontvangen codes, sleutels en licht te gebruiken om je nóg meer met de aarde te verbinden. Weet je nog je diepste zielenwens? Dat mooie beeld dat al een paar keer opgedoken is tijdens je meditaties?” Ja, ik herinnerde het me. Mijn diepste wens is altijd tweeledig geweest. Aan de ene kant wilde ik met de ziel werken, mijn broeders en zusters op aarde ondersteunen en bijlichten op hun pad naar zielenvervolmaking. Een ziel is zo mooi, het is misschien wel het allermooiste wat de Schepper ooit heeft gemaakt! Zo teer, puur en vol liefde en licht… Die teerheid, puurheid, liefde en licht voor zoveel mogelijk zielen terug helpen halen is al enige tijd onderdeel van mijn missie als hypno- en regressietherapeute en ascentiecoach.

Maar een andere, diepe wens is het ook reeds lang om mij in te zetten voor het rijk der dieren en het rijk van de elementalen. Het beeld dat ik daarbij zie is dat van een prachtige moedergodin die in haar donkere sterrenkleed vele dieren en elementale wezens onderbrengt. Ze haalt ze op en brengt ze naar plaatsen waar ze geheeld kunnen worden, of naar de hal van ascentie (er zijn namelijk ook leden van ‘het kleine volk’ die zich opmaken voor ascentie en het samenbrengen van de werelden, die zo pijnlijk gescheiden werden omdat de mens een andere evolutie inging). Ook hier mag het licht weer gaan schijnen, en dieren en elementale wezens helpen al enige tijd om onze planeet te verheffen. Wij als mensen helpen de portals te openen en de energieën op te vangen waar zij vervolgens mee aan de slag kunnen gaan. Om die reden zal ik dit komende jaar ook vaker doorgevingen of boodschappen vanuit hun rijken publiceren. Samen maken wij –de mensen, dieren, elementalen en natuurlijk ook de planten-, bomen- en mineralenrijken- de werelden weer één en leggen we de lijnen neer voor een nieuwe aarde en een nieuwe tijd.

Onderstaande tekst is bedoeld om door je ziel gehoord te worden. Wanneer je reeds verbinding met je ziel hebt, kun je de tekst gewoon rustig doorlezen. Je ziel en je hoger zelf zijn dan al bij je om de boodschap in zich op te nemen (maar natuurlijk mag je ze erbij uitnodigen). Wanneer je nog niet helemaal zeker bent van je verbinding met je ziel, kun je deze tekst op een rustig moment aan haar voorlezen. Zielsfluisteren noem ik het in deze blog. Je nodigt je ziel uit om bij je te komen en leest de tekst dan rustig voor. Blijf voelen of de boodschap voor je klopt en wees alert op signalen van je ziel die jou iets over haar pad en wijsheid willen ontsluieren. Je kunt de tekst in één keer aan haar doorgeven of in meerdere delen splitsen (vandaar de nummeringen bij de tekst en de indeling in vier delen). Veel lees- en fluisterplezier en ik wens je vele zegeningen op je pad voor 2018!

            Lieve ziel,

Als je eens wist hoe gezegend je bent… je bent van ver gekomen en ver reis je nu ook weer terug. Ik ben zo blij dat ik je herkend heb en dat je weer bij me terug wilt komen. Ik begrijp dat je veel hebt meegemaakt en dat het lang niet altijd makkelijk voor je was. Alle lessen die je graag wilde leren, en alle moeilijkheden en vertragingen toen je er eenmaal aan begon. Maar ook de heerlijkheden en de zegeningen op je pad. Er is altijd voor je gezorgd en er zijn ook altijd prachtige wezens met je meegereisd. Er is een tijd geweest dat je ze niet hebt willen toelaten, maar gelukkig heb je je verbinding met hen hersteld. Zoveel liefde, zoveel begrip en healing mocht je ontvangen en steeds werd je door hen door je volgende portal op weg naar een nieuwe les of nieuwe ervaring geleid. Heb je hen gezien? Ze stonden letterlijk voor je klaar met hun open gespreide armen van licht. En alle keren dat je hen herkende, straalde en schitterde je werkelijk van vreugde en gelukzaligheid. En zij met jou!

Wat ik je nu allemaal ga vertellen, ontvang ik als heilige informatie voor je van een van mijn zusterzielen die eveneens op aarde geïncarneerd is, en die haar zielenpad momenteel mooi rond aan het maken is. Het is dezelfde informatie die we vroeger ook in de mysteriescholen mochten ontvangen. Van de hoogste sferen waar deze zuster zelf eerst thuis hoorde, heeft ze richtingwijzers en leiding ontvangen om haar ‘soul toward completion’ te gaan brengen en om deze ervaring vervolgens met ons te delen zodat wij dat ook kunnen doen. Ze laat ons weten dat wij ook een thuis hebben, in diezelfde hoge sferen of in een dimensie die nu nog misschien onze voorstelling te boven gaat. Ze zegt ons nu letterlijk: “Niets is te mooi om waar te zijn. Probeer maar het mooiste, het schoonste, het zuiverste en het meest liefdevolle dat je je kunt voorstellen, te visualiseren; dan zul je niet alleen een indruk krijgen van de werelden waar je vandaan komt, maar tevens een begaanbaar pad voor jezelf creëren naar die dimensie toe waar je hart naar uitgaat. En thuis is waar je hart naar uitgaat.”

O ziel, ik wil eigenlijk geen ‘jij’ tegen je zeggen, omdat je niet meer gescheiden van me bent; ik zal ook steeds vaker ‘wij’ gaan zeggen, maar dat soms nog even afwisselen, oké? Er is zo veel moois om blij en vreugdevol over te zijn, en daar wil ik jou graag voor bedanken en ons voor feliciteren. We zijn gezegend! Misschien vraag je je nu af: waarom? En dat wil ik natuurlijk graag aan je vertellen. Ben je er klaar voor?

De allereerste keer dat jij, lieve ziel, als afgesplitst vonkje van goddelijk bewustzijn in dit universum je ervaringen begon op te doen, was in aardse termen gemeten meerdere miljarden jaren geleden. Kun je je het nog herinneren? Misschien wil je het me nu influisteren, want een deel van jouw energie is met dit ‘thuis’ verbonden en in de rijken van het hoogste bewustzijn achtergebleven. Zijn we in dit universum ontstaan? Zijn we dit universum vanuit een andere binnengekomen? Hebben we alleen de Melkweg doorgereisd of zijn we ook door Andromeda gegaan? Ik weet dat jij het me kunt laten weten via een intuïtief inzicht of wellicht tijdens een droom. Daarna zijn we door meerdere sterrenpoorten gereisd langs diverse sterren en planeten voordat we uiteindelijk op de aarde terechtkwamen. Delen van ons bestaan nog altijd in die andere werelden, waar we ooit een tijd geweest zijn.

Naarmate we verder reisden, zijn we omlaag in frequentie gegaan. Het was onze opdracht en onze missie om onszelf als aspecten (zonen en dochters) van God in een zo laag mogelijke trilling van energie te verwerkelijken. Om God in de meest lage trilling te brengen en te vinden, te weten in de stoffelijke materie. Materie leerden we kennen als verdichte en vertraagde energie die we in verschillende (levens)vormen konden gieten en het was onze bedoeling om deze materie te vergeestelijken, te ‘spiritualiseren’. En daarmee de Heilige Geest tot in de verste uithoeken van de schepping te brengen, waar de goddelijke trilling tot het laagst toelaatbare omlaag gebracht was. Oh, wat hebben we geduikeld en geëxperimenteerd, lieve ziel. Weet je dat nog? We lieten onszelf ‘uit de gratie’ vallen om ons zo afgescheiden als maar mogelijk was te kunnen voelen en om van daaruit weer naar ons eigen Goddelijk Zijn op te klauteren. Verlaten voelden we ons, verdoemd zelfs. En we gingen geloven in een wereld van tegenstellingen, omdat voorbij een bepaalde trilling de Primaire Energie opgedeeld werd in verschillende polen. Mannelijk en Vrouwelijk, Licht en Donker, Dag en Nacht, Hemel en Aarde en ga zo maar door.

Lieve Ziel, ik wil jou en natuurlijk ons feliciteren! We zijn die hele weg gegaan en nu zijn we op een punt dat we kunnen zeggen dat we de dualiteit aan het ontstijgen zijn. Collectief en versneld mogen we karma inlossen en loslaten, dus breng het me alsjeblieft in bewustzijn wanneer er nog restjes zijn binnen duale velden die we nog niet terug in balans, terug in de eenheid hebben gebracht. We hoeven nergens bang voor te zijn, hoor je dat? We hoeven nergens bang voor te zijn omdat we gezegend zijn en we teruggekomen zijn in dit huidige kosmische moment waarin we van alle kanten –door engelen, meesters, sterrenbroeders en –zusters- massaal hulp ontvangen. Met deze hulp kunnen we ons van ons karma ontdoen en een staat van genade ingaan. In die staat van genade –grace- werken we verder aan onze groei en helpen we tevens de Aarde en al wat in en op haar leeft om collectief te ascenderen. En die Grace is een heel fijne staat om te mogen ervaren!

Dus vrees niet, lieve ziel, help ons in bewustzijn te brengen wat we nog in ons eigen licht en liefde mogen terughalen. Of het nou oude emoties, mentale overtuigingen of afgesplitste zielsdelen van ons wezen zijn. De Weg naar succes is gegarandeerd en we zullen daarbij door zoveel liefde uit ons eigen Grote Hart overspoeld worden, dat we nooit meer hoeven te twijfelen over de juistheid van ons pad. En weet je wat ook zo mooi is? We worden verenigd met onze zuster- en broederdelen in de vele dimensies, de een nog krachtiger en hoger in trilling dan de ander maar allemaal even gelijkwaardig! Onze engeldelen, devadelen, meesterdelen, sterrendelen, elementale delen, enzovoort. En al deze delen hebben waardevolle ervaringen opgedaan en maken onze zielenreis compleet!

Mooie ziel, wil je het nog verder horen? Of zullen we een kleine pauze inlassen en later verdergaan? Want hier volgt deel 3: naarmate ons bewustzijn in een hogere trilling terugkomt, krijgen we ook weer toestemming om de sterrenpoorten waardoor we ooit naar beneden zijn afgedaald in omgekeerde richting terug te reizen. Die poorten waren vaak lang dicht gebleven voor ons en werden daarbij gehoed door prachtige lichtwezens. We konden niet meer terug omdat onze trilling niet meer matchte met de werelden en de rijken daarachter. De reden was dat we in ons hart niet meer genoeg liefde konden vasthouden om het in deze werelden en rijken lang uit te houden, want we hadden letterlijk kunnen exploderen door al de lichtkracht achter deze portalen! En ook dronken we steeds symbolisch van het elixir van de vergetelheid, waardoor we ons deze sterrenpoorten en onze afkomst niet meer konden herinneren. Anders zouden we immers overmand worden door verdriet en heimwee en hadden we het spel niet meer mee kunnen spelen.

Lieve ziel, de Schepper heeft nu gezegd dat het spel voorbij is en het tijd is om ons weer met het Kosmische Hart te verbinden en ons in onze Eenheid en Luister te herstellen. Hoor je dat? Het spel van karma en dualiteit is voorbij en het enige wat we hoeven te doen is meehelpen alle oude energie te transformeren en uit te filteren. Dan zullen we met nog meer zegeningen overspoeld worden. Wij zijn gezegend, en iedere keer dat we een teken ontvangen van onze liefdevolle helpers en gidsen mogen wij ons dit herinneren! Onze zusterziel, die deze woorden aan ons doorgeeft, zegt ons dat wanneer we eenmaal de ‘routing’ van onze ziel terug naar de oorsprong teruggevonden hebben, we nooit meer zullen vergeten waar we vandaan komen en ook niet meer van het elixir der vergetelheid hoeven te drinken. De oude aarde, waar we onze afkomst wel moesten vergeten, bestaat dan niet meer voor ons en we gaan door met onze volgende missie. Ook kunnen we de routes, snelwegen en afslagen van het door ons gevormde ‘zielenpatroon’ met gemak afleggen omdat we deze wegen hebben vrijgemaakt. Eerst de hoofdwegen, dan alle kleine wegen en sluiproutes waar nog schaduwdelen van onszelf op de loer lagen. We halen ze op en brengen ze terug in ons hart, omdat de liefde in ons hart nu sterk genoeg is. En we helpen onze broeders en zusters, die ook hun weg naar voltooiing van hun zielenmozaïek willen terugvinden, om hun volle zielenlicht terug te vinden.

4       

Okay, deel 4 nu. Nu wij onze pathways in kaart gebracht hebben en onszelf en het pad dat we tot nu toe hebben afgelegd steeds beter beginnen te begrijpen, wordt het voor ons ook steeds makkelijker om heen en weer door de portalen en de verschillende dimensies te reizen. In het begin leek ons dit misschien wel eens eng, omdat we niet wisten wat op ons lag te wachten en of de wezens die we zouden tegenkomen ´benevolent of malevolent´ zouden zijn. Nu hebben we ontdekt dat deze wezens vaak delen van ons eigen Zelf waren of op zijn minst spiegels om ons te laten zien waar we nog aanhaakpunten hadden. Aanhaakpunten voor bijvoorbeeld gedachte- en emotievormen, neigingen en verslavingen (hoe klein ook) met een lagere trilling dan Liefde.

Wij weten nu dat er niets is om bang voor te zijn, als wij maar in die Liefde blijven. En we mogen altijd even wegkruipen bij onze Grote Moeder, die laat weten dat ze het af en toe best verdrietig vindt om te zien wat haar kinderen elkaar allemaal aandoen, maar dat ze haar hart voor iedereen blijft openhouden omdat ze weet dat het dan goed komt en elke ziel de vrijheid heeft om in eigen tempo te leren over de Liefde, wat het wél en ook wat het níet is. En zodra ook maar één van deze zielen zichzelf opricht om naar haar op zoek te gaan, of naar Liefde of soelaas, zal ze hen meteen bijlichten op hun pad. Dat is ook de kracht van iedereen die ze in haar naam naar ons toegestuurd heeft, van Tara tot Isis tot Maria.

Welnu lieve ziel, als we dit maar goed blijven weten en voelen, kunnen we op onze terugtocht naar huis door de verschillende rijken, tegen alle wezens die ons in verleiding willen brengen om ons van ons pad naar ons eigen Licht af te houden, het volgende zeggen: “jullie hebben mij niet, want ik hoor niet bij jullie. En jullie kunnen me niet vasthouden, want ik ben niet aan jullie gebonden. Ook ben ik niet bang voor jullie, want van jullie zelf hebben jullie geen kracht. Ik wens jullie toe, dat jullie je eigen vrijheid en licht terugvinden. Voor nu, laat me gaan, want ik ben vrij en ongebonden.”* Hoe mooi is dat nu, dat we eindelijk kunnen opstijgen, onze ascentie meemaken zelfs nu we nog in een menselijk lichaam zijn? En dat we na eonen van tijd onze eigen heilige reünie mogen meemaken, namelijk die met het Godwezen dat we zijn en de hogere sferen waar we vandaan komen? Wij zijn gezegend!

Daarom, ziel, ben ik blij dat we elkaar teruggevonden hebben en we samen verder op ons pad reizen. Onze weg naar Eenheid en de Volheid van ons Licht. Samen maken we de mandala weer mooi rond die door de paden van onze ziel zijn gevormd. Vullen we haar in met de mooie symbolen en kleuren die we hebben ontvangen. Openen we kwadranten binnenin haar waar we nog ons licht op mogen schijnen. Dat kunnen we omdat we genoeg krachtige delen van ons Goddelijke Zelf en Licht hebben opgehaald om zelfs de diepst weggestopte en meest venijnige krochten van ons wezen te kunnen verlichten. En op deze manier nog meer van onze oorspronkelijke zielenopdrachten te kunnen gaan vervullen.

Jij en ik: in ons samengaan zijn wij gezegend. Tot onze ervaring hier rond is en we samen kunnen opgaan in ons nog grotere Licht. Dat grote goddelijke Licht dat op ons wacht, en dat de diepere betekenis vormt van Jezus’ woorden: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Precies zo zal het zijn en zo is het. Blessed we are!

N.B.: alle afbeeldingen zijn van de gratis afbeeldingensite Pixabay.com, behalve de afbeelding van Maria (ansichtkaartje uit eigen collectie)

*Vergelijk de volgende woorden uit het evangelie van Maria Magdalena:
En de Begeerte zei :
“Ik heb je niet omlaag zien gaan,
maar nu zie ik je omhoog gaan.
Waarom lieg je ?
Want je hoort bij mij !”
De ziel antwoordde en zei :
“Ik heb jou gezien,
maar jij zag mij niet,
noch herkende je me.
Je hebt me als kleding gediend
en je kende mij niet.”
Toen ze dit gezegd had, ging ze met volle vreugde weg.
Toen kwam ze bij de derde macht, die Onwetendheid genoemd wordt. Deze wilde de ziel uithoren : “Waarheen ben je op weg ?
In slechtheid ben je vastgehouden en je bent onderworpen aan mijn oordeel !”
Maar de ziel zei :
“Waarom oordeel je over mij,
terwijl ik niet geoordeeld heb ?
Ik werd vastgehouden,
hoewel ik niets vastgehouden heb.
Ik werd niet herkend.
Maar ik heb wel herkend dat het Al opgelost zal worden ;
zowel de aardse dingen als de hemelse.”
Toen de ziel zo de derde macht voorbijgekomen was, steeg ze verder omhoog en zag de vierde macht. Deze had zeven gedaanten :
De eerste vorm is duisternis.
De tweede de begeerte.
De derde de onwetendheid.
De vierde is de prikkel van de dood.
De vijfde is het koninkrijk van het vlees.
De zesde is de domme wijsheid van het vlees.
De zevende is de vertoornde wijsheid.
Dat zijn de zeven heerschappijen van de Toorn.
Ze vroegen de ziel :
“Van waar kom je,
moordenares ;
en waarheen ben je op weg,
jij die de ruimte bedwong ?”
De ziel antwoordde en sprak :
“Wat mij bindt is gedood
en wat mij omringt is overwonnen.
Mijn begeerte heeft opgehouden te bestaan
en de onwetendheid is gestorven.
In een wereld ben ik bevrijd
uit een andere wereld
en in een beeld
door een beeld van boven ;
want de boeien der vergetelheid hebben een tijdelijke duur.
Van dit ogenblik af
zal ik de rust ontvangen,
los van het tijdsverloop van de eon ;
in zwijgen”
(vertaling door Jacob Slavenburg in Het Evangelie van Maria Magdalena, uitgeverij Ankh-Hermes Deventer 1995.)

Je Wilde Ware Zelf biedt diverse activiteiten aan in het kader van je ascentie & verlichtingsproces. Kijk snel of er iets voor jou bij zit:

Healingsessie ‘Soul Blessed by Grace’: laat oude energie en oud karma los en ga een staat van genade/grace in… Klik hier:

Reading ‘Fountain of Grace’: werp licht op het pad van jouw ziel. Tijdelijke welkomstprijs, klik hier.

 

Ascentiecoaching of hypno- en regressietherapie. Bewandel het pad naar vreugde en vrijheid en ondersteun je eigen verlichtingsproces. Klik hier voor ascentiecoaching hier voor hypno- en regressietherapie.

Zielsreis: de elegantste manier om het pad van je ziel via je eigen onderbewuste te ontdekken. Een cadeautje voor jezelf en een boost voor je ziel naar haar volgende level van soul blossoming! Klik hier.

Wytske Jónás is hypno-, regressie- en reïncarnatietherapeute en ascentiecoach (soul awakener) bij Je Wilde Ware Zelf (Leiden). In haar praktijk ligt het accent op ´soul illumination´ en zelfmeesterschap. Wie ondersteuning wenst op dit pad, blokkades wil oplossen uit dit of een vorig leven of meer zicht wil krijgen op het pad van zijn ziel, kan contact opnemen via contact. Tevens is het mogelijk om zielsreizen te boeken, waarbij je in trance verloren zielsdelen kunt terughalen en je verbinden met je oorsprong, multidimensionale lagen van je Ware Zelf en je ´levensmissie´. Voor veel sessies geldt, dat deze vergoed worden voor wie hiervoor aanvullend verzekerd is (informeer bij je eigen zorgverzekering of zij o.a. hypnotherapie dekken in de aanvullende verzekering).